Research Output

Filter
Report
1981

An evaluation of the small holders coffee area in development area III, Aceh, North Sumatra, Indonesia

Buurman, P., 1981, [S.l.]. (Reports consultancy under IDAP/JTA; no. 9a-21)

Research output: Book/ReportReportAcademic

1982

Weathering and soil formation on mafic and ultramafic rocks in N. Galicia, Spain

Buurman, P. & Meijer, E. L., 1982, [S.l.]. (Research Project J050-816)

Research output: Book/ReportReportAcademic

1984

Land evaluation for agricultural use of Aceh Utara and Aceh Tengah (DPA III), Sumatra, Indonesia

Buurman, P. & de Vos, J. H., 1984, Enschede: ITC. 243 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1991

Current reduction plans and maximum feasible reductions : impacts on sulphur deposition in Europe

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 7

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 8

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Removal of Pathogenic Organisms by Biological Wastewater Treatment

Frijns, J. A. G. & Lexmond, M. J., 1991, Wageningen: Environmental Technology (ETE). 54 p. (Report, WAU Department of Environmental Technology; no. 91-6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

1992

Integrated assessment modelling 10

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 10A

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 9

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Interim evaluation of the Finnish research programme on climate change

Hordijk, L., Lange, M., Pietilä, S. & Routti, J., 1992, Helsinki: VAPK Publishing.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1993

Radar mapping Guyana: radar mapping of Mabura Hill region, the Commonwealth rain forest site, coastal plain- and mangroveforest sites in Guyana.

Verhoeven, R. W. M. E. & Vissers, M. A. M., 1993, 49 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The usefulness of ERS-1 data in monitoring the Amazon forest.

van Dijk, A., Vissers, M. A. M., Tjalma, A. & Hoekman, D. H., 1993, 55 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1994

Advies herinrichting landschappentuin Hoge Veluwe.

Kerkstra, K. & Vrijlandt, P., 1994, Wageningen: Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, LU. 11 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Analyse en optimalisatie van het routinematige meetnet van het Waterschap Friesland. Deel 1: tekst; deel 2: bijlagen.

Blind, M. W. & Aalderink, R. H., 1994, 84 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Analyse van onzekerheden in het slibtransportmodel voor het Ketelmeer, fase II. Interim rapport.

Kunst, R. & Blom, G., 1994, Wageningen: Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie, LU. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aquatic ecological survey of the Denisovskaya area, Russia.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, Dept. Water Quality Management and Aquatic Ecology, WAU. 40 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

CO2 fluxes at the Speuld side. Final report 2nd phase DPPA.

Vermetten, A. W. M. & Hofschreuder, P., 1994, 64 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Comparison of concentration measurements for aerosols and gases using different techniques.

Arends, B. G., Wijers, G. P., Mennen, M. G., Erisman, W., Romer, F. G., Hofschreuder, P. & Duyzer, J., 1994, 60 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Contribution of aerosol deposition to atmosphere deposition and soil loads into forests.

Erisman, J. W., Draaijers, G. J. P., Duyzer, J. H., Hofschreuder, P., van Leeuwen, N., Romer, F. G., Ruijgrok, W. & Wijers, C. P., 1994, Bilthoven: RIVM. 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Contribution to Second Annual Report of HAPEX-Sahel II.

Soet, M. & Stricker, J. N. M., 1994, 7 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Contribution to the first Annual Report of EFEDA: Vegetation soil physics, inventory and impact.

Soet, M. & Stricker, J. N. M., 1994, 8 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De depositie van verzurende stoffen en ozon in het Speulderbos afgeleid uit gradientmetingen in 1988 en 1989.

Duyzer, J., Weststrate, H., Diederen, H., Vermetten, A. W. M., Hofschreuder, P., Wyers, P., Bosveld, F. & Erisman, J. W., 1994, 67 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssysteem voor kanalen op basis van macrofyten, macrofauna, epifytische diatomeeën en fytoplankton.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 77 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor kanalen.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 95 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor zand-, grind- en kleigaten.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 84 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Een vergelijkend onderzoek naar vuiluitworpmodellen voor rioolstelsels.

Aalderink, R. H., 1994, 84 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van de reductie van de fosfaatbelasting op ondiepe plassen en meren.

de Deckere, E. M. G. T., Rijsdijk, R. E., Boers, P. C. M. & van der Molen, D. T., 1994, 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effekten van maatregelen tegen verzuring in een schraalgrasland van het Korenburgerveen.

van der Hoek, D., van Mierlo, J. E. M. & van Walsem, J. D., 1994, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 39 p. (Rapport Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electric clothes washing machines for household use. Methods for measuring the performance. Final draft.

European Committee for Electrotechnical Standardization & Terpstra, P. M. J., 1994, 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluatie beheersplannen waterschappen: (ex art. 9 wet waterhuishouding). Een evaluatie van enkele beheersplannen in de provincie Noord-Brabant, Friesland en Zuid-Holland.

van der Vlist, M. J., Bischoff, N. T. & Ovaa, B. P. S. A., 1994, Wageningen: LU. 179 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; conceptuele modelbeschrijving.

Witte, J. P. M., Groen, C. L. G. & Nienhuis, J. G., 1994, 177 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; interpretatie van de rekenresultaten.

Groen, C. L. G., van der Meijden, R., Nienhuis, J. G., Pakes, U. & Witte, J. P. M., 1994, RIVM [etc.]. 104 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het opstellen van water- en nutriëntenbalansen voor Nederlandse plassen en meren.

Rijsdijk, R. E., 1994, Lelystad. 62 p. (RIZA werkdocument; no. 94.170X)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het slibtransport voor het Markermeer met het oog op de aanleg van een vaargeul.

van de Ven, C. L. M., 1994, 23 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Interaction of alfalfa with transient water and salt transport in the rootzone.

Dirksen, C., Huber, M. J., Raats, P. A. C., Rawlins, S. L., van Schilfgaarde, J., Shalhevet, J. & van Genuchten, M. T., 1994

Research output: Book/ReportReportAcademic

Landelijke Hydrologische Systeemanalyse. Rapport deel 3 Zeeland en Goeree-Overflakkee.

Foppen, J. W. A., Witte, J. P. M., van der Meijden, R. & Groen, C. L. G., 1994, 104 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Leefstijl, huishoudelijke consumptie en milieu.

Spaargaren, G., 1994, Wageningen. 9 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic