Research Output

Filter
Report
2019

Effecten van mogelijke maatregelen ter beheer van de bestanden van brasem, blankvoorn, snoekbaars en baars in het IJssel- en Markermeer

Zaalmink, W., Tien, N., Prins, H., de Leeuw, J. & Janssens, B., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 55 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landskapsplanering av skog : för biologisk mångfald och ettvarierat skogsbruk

Michanek, G., Bonstedt, G., de Jong, J., Ekvall, H., Forsberg, M., Hof, A., Sjögren, J. & Zabel von Felten, A., 2019, Stockholm. 96 p. (Rapport / Naturvårdsverket; no. 6909)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overgangstermijn innemen ongebruikte rechten voor staande netten IJsselmeervisserij

Zaalmink, W., Prins, H. & Janssens, B., 2019, Den Haag: Wageningen Economic Research. 19 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spatial dynamics of pulse vessels: a preliminary analysis of the pulse logbook data collected in 2017 and 2018

Rijnsdorp, A., Aarts, G., Gerla, D., van Rijssel, J. & Poos, J. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 29 p. (Wageningen Marine Research report; no. C030/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Behavioural response of grey seals to pile-driving

Aarts, G., Brasseur, S. & Kirkwood, R., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 54 p. (Wageningen Marine Research report; no. C006/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Assessment of impact of underwater clearance of historical explosives by the Royal Netherlands Navy on harbour porpoises in the North Sea

von Benda-Beckmann, A. M., Aarts, G. M., Lucke, K., Verboom, W. C., Kastelein, R. A., van Bemmelen, R. S. A., Geelhoed, S. C. V. & Kirkwood, R. J., 2015, Den Haag: TNO. 139 p. (Report / TNO; no. 2014 R10916)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bestellen van bosplantsoen : handvaten voor de praktijk

Jansen, P. & Boosten, M., 2015, Wageningen: Stichting Probos. 103 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland

de Groot, G. A., van Kats, R. J. M., Reemer, M., van der Sterren, D., Biesmeijer, J. C. & Kleijn, D., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 71 p. (Alterra-rapport; no. 2636)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea

Smaal, A. C., Kamermans, P., van der Have, T. M., Engelsma, M. Y. & Sas, H., 2015, Yerseke: IMARES. 58 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C028/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Aerial surveys of marine mammals and other fauna around Aruba, Curacao and Bonaire, November 2013

Geelhoed, S. C. V., Janinhoff, N., Verdaat, J. P., van Bemmelen, R. S. A. & Scheidat, M., 2014, Den Burg: IMARES. 22 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C012/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine mammal surveys in Dutch waters in 2013

Geelhoed, S. C. V., Scheidat, M. & van Bemmelen, R. S. A., 2014, Den Burg: IMARES. 22 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C027/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine mammal surveys in the wider Dogger Bank area summer 2013

Geelhoed, S. C. V., van Bemmelen, R. S. A. & Verdaat, J. P., 2014, Den Burg: IMARES. 27 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C016/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

Leopold, M. F. & van Bemmelen, R. S. A., 2014, Den Burg: IMARES. 22 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C060/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Alken en Zeekoeten op het Friese Front

van Bemmelen, R. S. A., Arts, F. & Leopold, M. F., 2013, Den Helder: IMARES. 42 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C160/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant : verspreiding, herkomst en verwantschap

Jansman, H. A. H., Hofmeester, T. R., de Groot, G. A., Laros, I., Bovenschen, J., Speelman, M., van der Hout, J. J., Casaer, J., Breyne, P. & Koelewijn, H. P., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 62 p. (Alterra-rapport; no. 2404)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Haalbaarheidsstudie wind op zee: vijf potentiele zoekgebeiden binnen de 12-mijlszone vergeleken in relatie tot beschermde natuurwaarden

Leopold, M. F., Scholl, M. M., van Bemmelen, R. S. A., Brasseur, S. M. J. M., Cremer, J. S. M., Geelhoed, S. C. V., Lucke, K., Lagerveld, S. & Winter, H. V., 2013, Den Burg: IMARES. 71 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C132/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie

Baveco, J. M., Kleijn, D., de Lange, H. J., Lammertsma, D. R., Voslamber, B. & Melman, T. C. P., 2013, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 2445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Brandganzen en Kleine Mantelmeeuwen in het Wormer- en Jisperveld : effecten op weidevogels

Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., Lammertsma, D. R. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 48 p. (Alterra-rapport; no. 2293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden

Kleijn, D., van der Hout, J., Voslamber, B., van Randen, Y. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer

Kleijn, D., 2012, Wageningen: Alterra, Centrum voor Ecosystemen. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Insect pollinators: linking research and policy, Church House Conference Centre, Dean’s Yard, Westminster, London, 14 February 2012

Vanbergen, A. J., Ambrose, N., Aston, D. E., Biesmeijer, J. C., Bourke, A., Breeze, T., Brotherton, P. & Kleijn, D., 2012, Londen: UK Science and Innovation Network. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Responses of Local Birds to the Offshore Wind Farms PAWP and OWEZ off the Dutch mainland coast

Leopold, M. F., van Bemmelen, R. S. A. & Zuur, A. F., 2012, Den Burg: IMARES. 108 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C151/12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011

Reemer, M. & Kleijn, D., 2012, Leiden: Stichting European Invertebrate Survey. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Compensating biodiversity loss : Dutch companies’ experience with biodiversity compensation, including their supply chain : the ‘BioCom’ project

de Bie, S. & van Schaick, J., 2011, Klarenbeek: De Gemeynt. 129 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Compensation for biodiversity loss – Advice to the Netherlands' Taskforce on Biodiversity and Natural Resources

de Bie, S. & van Dessel, B., 2011, Klarenbeek: De Gemeynt. 69 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een No Net Loss Plan voor de Havenuitbreiding Den Helder

de Bie, S. & van Dessel, B., 2011, Klarenbeek: De Gemeynt. 45 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mechanisms involved in salt-marsh rejuvenation

Bakker, J. P., Bouma, T. J., de Groot, A. V., de Meijer, R. J., Herman, P. M. J., van de Koppel, J., van der Graaf, E. R. & van Wesenbeeck, B. K., 2011, Geesthacht, Germany: Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Studentenonderzoek inspireert : samen werken, samen zoeken, samen leren

van Balen, D. J. M. & Slot, M., 2011, Wageningen: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties

Kuiper, M. W. & van Wieren, S. E., 2010, Wageningen: Wageningen Universiteit. 54 p. (REG-rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Damherten en reeën in het natuurreservaat De Kop van Schouwen : inventarisaties

Groot Bruinderink, G. W. T. A. & van Breukelen, L., 2009, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 1933)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Populatiedynamica van muskusratten. Huidige en alternatieve strategieën van bestrijding in Nederland

Bos, D., van Belle, J., Goedhart, P. W., van Wieren, S. E. & Ydenberg, R. C., 2009, Feanwâlden: Altenburg & Wymenga. 79 p. (A&W-rapport; no. 1250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenarios and models for exploring future trends of biodiversity and ecosystem services changes. Final report to the European Commission, DG Environment on Contract

Tucker, G. M., McConville, A. J., McCoy, K., ten Brink, P., Braat, L. C., Arets, E. J. M. M., Bräuer, I., Gerdes, H., Grunig, M., Beese, K., Kram, T., Bakkes, J., van Oorschot, M. M. P., Heuermann, N., van Vuuren, D. P., Walpole, M., Scharlemann, J. P. W. & Kershaw, F., 2009, Londen Engeland: IEEP, Alterra, Ecologic, PBL and UNEP-WCMC. 157 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Dinámica de la biomasa en áreas de manejo forestal sujetas a diferentes intensidades de aprovechamiento.

Mostacedo, B., Villegas, Z., Licona, J. C., Alarcón, A., Leaño, C., Peña-Claros, M. & Poorter, L., 2008, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: Instituto Boliviano de Investigación Forestal. (Documento t├®cnico / Instituto Boliviano de Investigacion Forestal (IBIF); no. 3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoren en modeldefinitie van de Oostvaardersplassen

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Kramer, K., van Wieren, S. E., Cornelissen, P. & van Manen, H., 2008, Wageningen: Alterra. 29 p. (Alterra-rapport; no. 1670)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen; effecten van beleid

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R. & Prins, H. H. T., 2007, Wageningen: Alterra. 31 p. (Alterra-rapport; no. 1553)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische randvoorwaarden van ontsnipperingsmaatregelen in het Oostervaarderswold

Kuijper, D. P. J., Beemster, N., Schut, J. & van Wieren, S. E., 2007, Veenwouden: Altenburg & Wymenga. 90 p. (A&W-rapport; no. 1004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Great apes endangered by Okoume plywood production

Gelder, J. W., van der Hoeven, C. A., Kessler, J. J. & Wakker, E., 2007, Brussels, Belgium: IFAW.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vleermuisleefgebieden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderzoek naar huidige functies voor vleermuizen, huidig gebruik, knelpunten en mogelijkheden tot duurzame ontwikkeling

Limpens, H. J. G. A., Jansen, E. & Dekker, J. J. A., 2007, Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ. (Rapport VZZ; no. 2006.054-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vleermuizen en windenergie. Analyse van effecten en verplichtingen in het spanningsveld tussen vleermuizen en windenergie, vanuit de ecologische en wettelijke invalshoek.

Limpens, H. J. G. A., Huitema, H. & Dekker, J. J. A., 2007, Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ. 87 p. (VZZ rapport; no. 2006-50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

Drees, J. M., Dekker, J. J. A., Lavazza, A. & Cappucci, L., 2007, Arnhem: Zoogdiervereniging VZZ. (Rapport / Zoogdiervereniging VZZ; no. nr. 2007.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Conserving the Tibetan Gazelle

Bhatnagar, Y. V., Namgail, T., Bagchi, S. & Mishra, C., 2006, Mysore: Nature Conservation Foundation., Mysore, India. (CERC Technical Report; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2005

A proposal for defining the geographical boundaries of Amazonia; synthesis of the results from an expert consultation workshop organized by the European Commission in collaboration with the Amazon Cooperation Treaty Organization - JRC Ispra, 7-8 June 2005

Eva, H. D., Huber, O., Achard, F., Balslev, H., Beck, S., Behling, H., Belward, A. S., Beuchle, R., Cleef, A. M., Colchester, M., Duivenvoorden, J., Hoogmoed, M., Junk, W., Kabat, P., Kruijt, B., Malhi, Y., Müller, J. M., Pereira, J. M., Peres, C., Prance, G. T. & 2 others, Roberts, J. & Salo, J., 2005, Luxembourg: EC. 40 p. (EUR; no. 21808-EN)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2004

CO2FIX V 3.1 A modelling framework for quantifying carbon sequestration in forest ecosystems

Schelhaas, M. J., van Esch, P. W., Groen, T. A., de Jong, B. H. J., Kanninen, M., Liski, J., Masera, O., Mohren, G. M. J., Nabuurs, G. J., Palosuo, T., Pedroni, L., Vallejo, A. & Vilén, T., 2004, onbekend: Alterra - Centrum Ecosystemen. 122 p. (Alterra-rapport; no. 1068)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Dependence of large mammals in sub-Saharan Africa on water and water management : a literature review : report to the WWF

Sinibaldi, I., Schmidt, K. S., Scholte, P., van Duren, I. C., Corsi, F., Brouwer, J. & Prins, H. H. T., 2004, Wageningen / Enschede: Wageningen UR. 73 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De relatie tussen bosontwikkeling op de Zuidoost Veluwe en de aantallen edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, runderen en paarden.

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Bijlsma, R. J., den Ouden, J., van den Berg, C. A., Griffioen, A. J., Jorritsma, I. T. M., Kluiver, R., Kramer, K., Kuiters, A. T., Lammertsma, D. R., Prins, H. H. T., Spek, G. J. & van Wieren, S. E., 2004, Wageningen: Alterra - Centrum Ecosystemen. 129 p. (Alterra-document; no. 2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

van Blitterswijk, H. & Stumpel, A. H. P., 2004, Wageningen: Alterra. 29 p. (Alterra-rapport; no. 1012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access