Wageningen University & Research

  • Droevendaalsesteeg 2, Forum Building, 102

    6708 PB Wageningen

    Netherlands

Activities 1948 2019

Filter
Consultancy

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), O.G. Bos (Consultant), N.A. Steins (Consultant), Amanda Schadeberg (Consultant), Lisanne van den Bogaart (Consultant), J. van Rijn (Consultant), J.E. Tamis (Consultant), W. Zaalmink (Consultant), F.H.M. Ammerlaan (Consultant), B.S. Elbersen (Consultant), J.W. van de Vis (Consultant), J.A. Veraart (Consultant)
20 May 2019

Activity: Consultancy

Duurzame Noordzee: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

N.A. Steins (Consultant), Lisanne van den Bogaart (Consultant), M. Maarse (Consultant), S.R. Smith (Consultant), J.E. Tamis (Consultant), Sharon Tatman (Consultant)
1 Jul 2019

Activity: Consultancy

Een realistische kijk op zeewierproductie in de Noordzee

Luca van Duren (Consultant), M. Poelman (Consultant), H.M. Jansen (Consultant), Klaas Timmermans (Consultant)
27 Jun 2019

Activity: Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)
Jan 2019

Activity: Consultancy

Review Research Project proposals

S. Lenzholzer (Consultant)
28 Mar 2019

Activity: Consultancy

We krijgen natte voeten als we niet snel groener worden

T. van Hattum (Consultant)
2018

Activity: Consultancy

Kick-off project Meerwaarde identificeren voor data-driven consumer science door het FAIR maken WUR consumenten databases in het Europese Consumenten Data Platform (WDCC project)

J.A.A.M. Verstegen (Consultant), K.L. Zimmermann (Consultant), J. van den Puttelaar (Consultant), Annette Breemer (Consultant), M.H. Vingerhoeds (Consultant), R.M. Robbemond (Consultant)
2 Aug 2018

Activity: Consultancy

CDM-advies: Update beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
26 Jan 2018

Activity: Consultancy

CDM-advies: Verlenging uitrijdperiode dierlijke mest in verband met droogte

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
14 Aug 2018

Activity: Consultancy

Kennisdesk vraag DGAN-ANK 17153843

H.B. van der Veen (Advisor)
14 Jun 2018

Activity: Consultancy

Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur (evaluatie)

F.G. Boonstra (Consultant)
2 Oct 2018

Activity: Consultancy

green spaces and health in an urban context

S. de Vries (Consultant)
2018

Activity: Consultancy

CDM-advies: Effecten van beweiding en mesttoediening op ammoniakemissies

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
28 Jun 2018

Activity: Consultancy

7th Meeting of the Fisheries Commission BES

A.O. Debrot (Consultant)
14 Mar 2018

Activity: Consultancy

Professional in PhD supervision

G. Bosch (Consultant)
1 Jan 201731 Dec 2017

Activity: Consultancy

Research project

G. Bartelse (Consultant)
2017

Activity: Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)
Dec 2017

Activity: Consultancy

Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland - RIVM Rapport 2016-0200

M.H. Zwietering (Advisor), R.R. Beumer (Advisor)
2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Werkingscoëfficiënt graasdiermest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
16 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Criteria voor en samenstelling van organischestofrijke meststoffen

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
7 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Uitruil stikstofruimte tussen bedrijven met grasland die enkel maaien en bedrijven die ook weiden

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
4 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-review Addendum Nitraatrichtlijnrapport van RIVM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
7 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Aanvullende vragen Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
14 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Relatieorganische stofgehalte in de bodem en nitraatuitspoeling

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

Scientific commitee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)
2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Scheuren en herinzaai grasland

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
14 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Regels en forfaits nieuwe landbouwhuisdieren t.b.v. de URM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Verschillen tussen vaste mest en potstalmest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
20 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Actualisatie Bijlage I (Forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest) van de URM

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Aanpassing stikstofgebruikersnormen aan stijging gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruiksnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Effecten van rijenbemesting bij mäisgewassen op nitraatuitspoeling

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
2 Nov 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Aanpassing stikstofgebruiksnormen aan stijging gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

Create a link (mental and spatial) between the city center of Doetinchem and its surrounding environment.

W.G.M. van der Knaap (Consultant)
Jun 2017Jul 2017

Activity: Consultancy

Climate responsive Holtenbroek

S. Lenzholzer (Consultant), S. Stremke (Consultant), G.J. Steeneveld (Consultant)
30 Oct 201720 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: NIRS bepalingsmethoden dunne mest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Nitraatverliezen op grasland en maïsland bij gebruik van kunstmest en runderdrijfmest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
11 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Export van dierlijke mest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies; Tweede advies wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
15 Jun 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Relatie organische stofgehalte in de bodem en nitraatuitspoeling

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy