Research Output

Filter
promoter, other
1930

Untersuchungen ueber die Umfallkrankheit der Tulpen

Pinkhof, M., 1930, Amsterdam: De Bussy. 288 p.

Research output: Thesispromoter, other

1953

De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland

de Roo, H. C., 1953, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. 202 p.

Research output: Thesispromoter, other

1954

De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer

Haans, J. C. F. M., 1954, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf. 154 p.

Research output: Thesispromoter, other

1956

Grindhoudende midden - pleistocene sedimenten : het onderzoek van deze afzettingen in Nederland en aangrenzende gebieden

Maarleveld, G. C., 1956, Maastricht: van Aelst. 105 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw

de Regt, J. T. P., 1957, ('s-Gravenhage): [s.n.]. 180 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1958
1960

Economische aspecten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw

van Riemsdijk, J. F., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 208 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1961

Het keren der eieren van de hen tijdens het broeden als mechanische factor van betekenis voor de broeduitkomsten

Kaltofen, R. S., 1961, Utrecht: Smits. 104 p.

Research output: Thesispromoter, other

Respiration of the iris bulb in relation to the temperature and the growth of the primordia

Kamerbeek, G. A., 1962, Amsterdam: North-Holland publ. co.. 70 p.

Research output: Thesispromoter, other

1963

Control of nematodes in flowerbules with organic phosphates

Slootweg, A. F. G., 1963, Lisse: [s.n.]. 7 p.

Research output: Thesispromoter, other

Responses of young maize plants to root temperatures

Grobbelaar, W. P., 1963, Wageningen: Veenman.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

The effect of cutting treatments on the dry matter production of Lolium perenne L. and Dactylis glomerata L.

del Pozo Ibáñez, M., 1963, Wageningen: Pudoc. 74 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1964

Nectria radicicola en Thielaviopsis basicola als parasieten van Cyclamen persicum

Scholten, G., 1964, Wageningen: Veenman. 68 p.

Research output: Thesispromoter, other

1967

Fysische transportverschijnselen tijdens het afkoelen van tuinbouwprodukten

Fockens, F. H., 1967, Wageningen: [s.n.]. 116 p.

Research output: Thesispromoter, other

1969

Geslachtskenmerken en geslachtsovererving bij asperge

Franken, A. A., 1969, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Gleygronden in het dekzandgebied van Salland

Knibbe, M., 1969, Wageningen: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1970

Bedrijfseconomische verslaggeving voor landbouwbedrijven

Kuperus, J. A., 1970, 's-Gravenhage etc.: L.E.I.. 196 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Hypotheek op roerend goed (bezitloos pandrecht) : enkele rechtshistorische en rechtsvergelijkende beschouwingen

Pos, A. G., 1970, Deventer: [s.n.]. 318 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Studies on intersexuality in pigs

Breeuwsma, A. J., 1970, Rotterdam: [s.n.]. 127 p.

Research output: Thesispromoter, other

1972

Stress-susceptibility in swine and its relationship with energy metabolism in skeletal musculature

Eikelenboom, G., 1972, Utrecht: R.U.. 88 p.

Research output: Thesispromoter, other

1976

Bedwelming van slachtvarkens : chemisch - fysiologische en vleeskwaliteitsaspecten

van der Wal, P. G., 1976, Utrecht: R.U.. 127 p.

Research output: Thesispromoter, other

Ecology and genetic control of the onion fly, Delia antiqua (Meigen)

Loosjes, M., 1976, Wageningen: Pudoc. 179 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1977

Nutritional aspects of development and wing dimorphism in the aphid Myzus persicae

Harrewijn, P., 1977, Wageningen: Ponsen en Looijen. 98 p.

Research output: Thesispromoter, other

1978

Elektrische bedwelming van slachtvarkens

Hoenderken, R., 1978, Utrecht: R.U.. 107 p.

Research output: Thesispromoter, other

1985

Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland

de Veer, A. A., 1985, Groningen: De Veer. 189 p.

Research output: Thesispromoter, other

1986

Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten = Utilization of waste heat for outdoor crops

Schoneveld, J. A., 1986, Lelystad: P.A.G.V..

Research output: Thesispromoter, other

1990

De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

Elhorst, J. P., 1990, Den Haag: LEI. 179 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1992

Influences on the efficiency of irrigation water use

Wolters, W., 1992, Wageningen: ILRI. 150 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access

Functional load of the low back

van Dieen, J., 1993, Wageningen: IMAG-DLO. 151 p.

Research output: Thesispromoter, other

2000
2004
Open Access

Studies on some foliar fungal diseases of young tea (Camellia sinensis (L.) O. KTZE) plants

Gupta, S. D., 2004, Siliguri, West Bengal, India: Dept. of Botany, University of North Bengal, India. 198 p.

Research output: Thesispromoter, other

2005

Cloning the diversity in the terpene synthase gene family

Voster, A., 2005, Turin, Italy. 137 p.

Research output: Thesispromoter, other

2006
Open Access
2007

Econometric specification of constrained optimization models

Jansson, T. G., 2007, Bonn: University of Bonn Library. 168 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
2008

Multiple-breed genetic evaluations of cattle in Ireland

Hickey, J. M., 2008, 168 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
2010
Open Access
2011

Ontology spectrum for geological data interoperability

Ma, X., 2011, [S.l.]: S.n.. 184 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
2012

Affective Appraisal of Virtual Environments

Houtkamp, J. M., 2012, Utrecht: s.n..

Research output: Thesispromoter, other

Open Access