Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Big Data in Relation to Food Safety and Food Security

Hans Marvin (Speaker), Anand Gavai (Speaker), Yamine Bouzembrak (Speaker)
16 Oct 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lettuce hydroponically grown

Erik van Os (Speaker)
26 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Protected Horticulture, water saving on its way to a circular economy

Erik van Os (Speaker)
17 Sep 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

‘EURCAW-Pigs’ European Reference Centre for Animal Welfare

H.A.M. Spoolder (Speaker)
10 Jan 201911 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe bepaal je de effecten van beregening op het watersysteem?

H.T.L. Massop (Speaker), Perry de Louw (Speaker)
9 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Use of remote sensing techniques to optimize vegetation parameters for wave damping modelling

P.A. Slim (Contributor), Elbert de Hon (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Terug Kenniscafé “Een ode aan de boom”

Sjerp de Vries (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Climate in Pig Houses – Air Quality

H.M. Vermeer (Speaker)
29 Apr 201930 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

workshop: Duurzaam boombeheer

Jelle Hiemstra (Speaker)
14 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Erfelijkheidsleer en het fokken van honden

J.K. Oldenbroek (Speaker)
2 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agroforestry ontwikkelingsvraagstukken

Fogelina Cuperus (Speaker), Maureen Schoutsen (Contributor), Andrew Dawson (Contributor), Isabella Selin Norén (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor)
10 Dec 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentaties groenbemesters (WURKS-project Groenbemesters)

Jacqueline Ulen (Speaker), B.M.A. Kroonen-Backbier (Speaker)
2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inteeltbeheersing bij rashonden: de stabij

Jack Windig (Speaker)
24 Oct 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Automatisches Bestandsmonitoring und Krankheitserkennung im Gartenbau

Jochen Hemming (Speaker)
19 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Tackling Food Waste and Losses

Toine Timmermans (Speaker)
4 Jun 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Toine Timmermans (Speaker)
11 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten multifactorieel onderzoek: effect Multi-stressoren op bijenvolken

J.A. van Dooremalen (Speaker)
23 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Whole genome sequence and novel phenotypes to improve sustainability of the Dutch dairy cattle

Roel Veerkamp (Speaker)
7 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inspiratie voor agroforestry (silvo-arable) systeem-ontwerp grootschalige toepassing

Rien van der Maas (Speaker)
10 Dec 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Circular economy in greenhouse horticulture. Bachelor students Milieutechnologie WUR

Erik van Os (Speaker)
21 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Benefit whole genome sequence information in animal breeding?

Roel Veerkamp (Speaker)
17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Horticulture in The Netherlands: growing systems and application techniques of PPPs

Erik van Os (Speaker)
13 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland

A.C.G. Beldman (Speaker), C.H.G. Daatselaar (Speaker)
28 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

EU Platform on Food Losses and Food Waste

Hilke Bos-Brouwers (Speaker)
6 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Technische hulpmiddelen voor agroforestry: Inspiratiebijeenkomst agroforestry

Andrew Dawson (Speaker), Johan Booij (Speaker)
10 Dec 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vitale Lelieteelt

Casper Slootweg (Speaker)
21 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vitale Lelieteelt

Casper Slootweg (Speaker)
12 Sep 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Protected Horticulture: on its way to a circular economy

Erik van Os (Speaker)
11 Jun 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Een fokprogramma voor FH melkvee

J.K. Oldenbroek (Speaker)
28 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Managing inbreeding in pedigreed dogs

Jack Windig (Speaker)
13 Oct 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effectief Groen voor Klimaatadaptatie in de stad

Jelle Hiemstra (Speaker)
17 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw: kennis in ontwikkeling

N.B.P. Polman (Speaker), R. Michels (Speaker), M.W.C. Dijkshoorn-Dekker (Speaker)
Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insecten en bijen in Nederland. Biodiversiteit, trends en interacties

I. Roessink (Speaker)
23 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Substrates properties and irrigation rules

Erik van Os (Speaker), Chris Blok (Speaker)
5 Sep 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vitale Lelieteelt

Casper Slootweg (Speaker)
13 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Oosterwold: the emergence of a new urban food scape

J.E. Jansma (Lecturer)
11 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Disinfection of recirculation water and discharge to the environment

Erik van Os (Speaker)
10 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inteeltbeheersing bij rashonden: Nederlandse Weimeraner

Jack Windig (Speaker)
24 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Robotic developments in horticulture and challenges for the future

Jochen Hemming (Speaker)
11 Jun 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meer ruimte voor (functionele) biodiversiteit

Arjen de Groot (Speaker)
22 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social science and the CFP: How can social science findings strengthen social dimension CFP?

M.L. Kraan (Speaker)
29 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Data Quality & FAIR

G.M. Hengeveld (Speaker), J.G.M. van der Greft-van Rossum (Contributor)
8 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

1-3 Uitwisselingsbijeenkomst bodemkwaliteitsinstrumenten

J.J. de Haan (Speaker), L.P.G. Molendijk (Contributor), M. Wesselink (Contributor)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Fosfaatbemesting in een bouwplan met pootaardappelen

W.C.A. van Geel (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovative management of genetic resources

J.J. Windig (Speaker)
5 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zuivering lozingswater... Onderweg naar een emissieloze glastuinbouw!

J.P.M. van Ruijven (Speaker)
21 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Economische optimalisatie van oplossingen

H.H. Luesink (Speaker), C.P.A. van Wagenberg (Contributor), Auke Greijdanus (Contributor)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Creating new narratives for integrated approaches to CCA and DRR and transformation

I. Coninx (Speaker), J. Bentz (Speaker), Julia Barrott (Speaker), S. Bharwani (Speaker), Eleanor Chapman (Speaker), Brigitte Rudram (Speaker), Bettina Koele (Speaker)
18 Jun 201822 Jun 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Workshop on greenhouse glass coverings for AGC, 29 March 2018, Gosselies, Belgium.

S. Hemming (Lecturer)
29 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ruwvoeder, vruchtwisseling en bodem

R.Y. van der Weide (Speaker), H.F. Huiting (Speaker), Joachim Deru (Speaker), W. van Dijk (Speaker), M.W.J. Stienezen (Speaker)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar