Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Hoe kan en moet onze tulpen-export worden vergroot? : voordracht gehouden te Haarlem op 8 juli 1935 voor de vereeniging "De Tulp"

E. van Slogteren (Speaker)
1935

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Enkele resultaten van de bodemkarteering in Nederland

C.H. Edelman (Speaker)
1946

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Factoren, die van invloed zijn op de droogtegevoeligheid van groenteteeltgewassen

F.W.G. Pijls (Speaker)
1952

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Drie inleidingen gehouden tijdens de afsluitingsbijeenkomst van het landbouwgedeelte van het streekonderzoek in Zuidwest-Drente : Diever, 4 maart 1960

R. Bergsma (Speaker), L.J. de Ruiter (Speaker), J.D. Alberti (Speaker)
1960

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De afschuifspanning, een belangrijk aspect van de structuur van de grond

C. van Ouwerkerk (Speaker)
1969

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Voedseloverschotten en voedseltekorten

A. Maris (Speaker)
1970

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Some remarks on the Mexican greenhouse flower industry : two papers

A.P. Verhaegh (Speaker)
1991

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gewasbescherming : strategie, of dilemma tussen weten en geloven : afscheidsoverwegingen van een planteviroloog

L. Bos (Speaker)
1993

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Tuinbouw en duurzaamheid : lezingen bij het afscheid van Ir. D. Meijaard

J.T.W. Alleblas (Speaker), M. Mulder (Speaker), D. Meijaard (Speaker)
1994

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Snijheesters: onderzoek en sortiment

M.H.A. Hoffman (Speaker)
2 Sep 1996

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sortimentsonderzoek kleinbloemige herfstasters

M.H.A. Hoffman (Speaker)
1 Sep 1996

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sortiment onder de loep

M.H.A. Hoffman (Speaker)
11 Nov 1997

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen

M.H.A. Hoffman (Speaker)
20 Feb 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het sortiment Viburnum plicatum

M.H.A. Hoffman (Speaker)
16 Sep 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Themamiddag sortimentsonderzoek vaste planten

M.H.A. Hoffman (Speaker)
6 Aug 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Winterhardiness of Nursery Stock

M.H.A. Hoffman (Speaker)
24 Apr 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Een duurzaam gewasproductiesysteem: illustratie van innovatie

Sjaak Bakker (Speaker)
1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vaste planten voor het openbaar groen

M.H.A. Hoffman (Speaker)
2 Mar 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het geslacht Hemerocallis

M.H.A. Hoffman (Speaker)
3 Jul 1998

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het perfecte sortiment

M.H.A. Hoffman (Speaker)
27 Jan 1999

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

The cultivars of Philadelphus

M.H.A. Hoffman (Speaker)
15 Jun 1999

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sortiment sierheesters met kwaliteit: inkopers van Bloemenveiling Aalsmeer

M.H.A. Hoffman (Speaker)
17 Mar 1999

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agrobacterium tumefaciens mediated transformation of Agaricus bisporus

Brian Lavrijssen (Speaker)
15 May 2000

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Variety trial of Monarda

M.H.A. Hoffman (Speaker)
13 Aug 2000

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Naamgeving van planten

M.H.A. Hoffman (Speaker)
31 Jan 2000

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Design of Farming Systems : transition to sustainable agriculture

Wijnand Sukkel (Speaker)
21 Jun 2000

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gewassen die meer aandacht verdienen

M.H.A. Hoffman (Speaker)
19 Sep 2001

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vaste planten voor extensief beheer

M.H.A. Hoffman (Speaker)
15 Feb 2001

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

The same name throughout the world

M.H.A. Hoffman (Speaker)
22 Aug 2001

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Een gezonde teelt begint met een gezond sortiment

M.H.A. Hoffman (Speaker)
18 Jan 2001

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het nut van sortimentsonderzoek- geïllustreerd aan Monarda

M.H.A. Hoffman (Speaker)
16 Sep 2001

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Feldspar weathering as the key to understanding soil acidity monitoring data

Gerben Mol (Speaker)
2001 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Criteria voor de kwaliteitsimpuls landschap : Naar een samenhangende groenblauwedooraderingDuurzaam en doelgericht

Alex Schotman (Speaker)
2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Monitoring insectenplagen en Tree Doctor

Leen Moraal (Speaker)
9 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veldspaatverwering als sleutel tot het begrijpen van lange termijn effecten van bodemverzuring

Gerben Mol (Speaker)
13 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Gabe Venema (Speaker)
3 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatie-processen in de praktijk; samen op weg naar de horizons van de volgende generatie

Jan Buurma (Speaker)
14 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Impacts of EU pesticide legislation on fresh food trade between the South and the EU

Jan Buurma (Speaker)
18 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mahonia media (x) en verwanten-sortimentsonderzoek en keuringsrapport

M.H.A. Hoffman (Speaker)
19 Jan 2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

VSEO-project: een "Wageningse" geïntegreerde aanpak rondom bio-energieketens

Anonymous (Speaker)
2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waar energie op insteken?

Peter Ravensbergen (Speaker)
31 Oct 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Proeven van de dennenscheerder in relatie met de Verordening Bosschap

Leen Moraal (Speaker)
20 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rins Regionale Identiteit

Kees Hendriks (Speaker)
2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Marktontwikkeling in relatie tot EU-uitbreiding

Bert Smit (Speaker)
11 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Cultivar Classification of Taxus

M.H.A. Hoffman (Speaker)
13 Aug 2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Institutionele analyse Bruinrot

Bas Janssens (Speaker)
11 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar