Activities

Filter
Consultancy

CDM-advies: Herziening excretieforfaits schapen en geiten

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
30 Mar 2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
21 Nov 2016

Activity: Consultancy

CDM-review: PvA monitoring LMM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
23 Sep 2016

Activity: Consultancy

CDM-review N-gebruikersnorm industriegras

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
11 Jul 2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bepalingen bij weidegang varkens

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
22 Nov 2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bemonstering bij continue productie van vaste mest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
12 Feb 2016

Activity: Consultancy

Duurzaamheidseffecten van akkerranden

Frans van Alebeek (Advisor)
20 Nov 2015

Activity: Consultancy

CDM-review: Stikstofgebruiksnormen voor Graszaad

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
6 Oct 2015

Activity: Consultancy

Review Stikstofgebruiksnormen voor Graszaad

Oene Oenema (Advisor)
6 Oct 2015

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2016

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
15 Sep 2015

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bemonsteringsprotocol vaste mest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Feb 2014

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosforretentie en -excretie door vleesvarkens

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
31 Jan 2014

Activity: Consultancy

CDM-advies: Excretieforfaits opfok jongvee

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
13 Feb 2014

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bemesting met zwavelhoudende meststoffen

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
10 Oct 2014

Activity: Consultancy

Rondleiding over proefveld zwarte bes

Gondy Heijerman-Peppelman (Advisor)
22 May 2014

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2015

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
20 Oct 2014

Activity: Consultancy

Advies Alterra Huys ten Donk en second opinion rapport Bureau Maerlant

Mirjam Broekmeyer (Advisor)
2014

Activity: Consultancy

Diptera larven (niet-Chironomidae)

Dorine Dekkers (Advisor)
2 Oct 20143 Oct 2014

Activity: Consultancy