Activities

De top van het sortiment in levende lijve

M.H.A. Hoffman (Speaker)
22 May 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Advances in technology, change the competitive positions

H.S.M. de Vries (Speaker)
17 Jun 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insectenplagen en dood hout

Leen Moraal (Speaker)
27 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Why choosing for organic farming?

Wijnand Sukkel (Speaker)
2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Energie in Telen met toekomst

PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (Speaker)
2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Knowledge transfer and the Organics project

Wijnand Sukkel (Speaker)
10 Apr 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organic farming methods

Wijnand Sukkel (Speaker)
27 Jul 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insectenplagen en dood hout

Leen Moraal (Speaker)
25 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatverandering en natuurbeleid

Leen Moraal (Speaker)
2 Jun 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten praktijkproeven 2003

Stefanie de Kool (Speaker)
25 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

New developments in PVC heat stabilisation : an approach towards sustainability

Daan van Es (Speaker)
2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

European view on high pressure processing and PEF

Paul Bartels (Speaker)
4 Feb 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Analyse van diergezondheidskosten als managementinstrument

Nico Bondt (Speaker)
4 Feb 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Wat en hoe?

J.J. de Vlieger (Speaker)
15 May 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Herziening EU-landbouwbeleid: kansen en bedreigingen voor de handel en industrie

Huib Silvis (Speaker)
28 Aug 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groene ruimte onder druk

Nico de Groot (Speaker)
25 Sep 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Omschakelen naar duurzame landbouw; is er voor de overheid een rol?

Caroline de Lauwere (Speaker)
2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

'Voedsel als uitdrukking van een levenswijze?; Een sociologische benadering'

Hans Dagevos (Speaker)
2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Weten, wensen & waarden: consument en voedsel(veiligheid)

Hans Dagevos (Speaker)
17 Jun 2003

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De concurrentiekracht van de Nederlandse legpluimveehouderij

Peter van Horne (Speaker)
27 Feb 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Perspectieven voor een alternatieve kuikenvleesketen

Peter van Horne (Speaker)
12 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Nederlandse Pluimveehouderij in internationaal perspectief

Peter van Horne (Speaker)
11 Jun 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe ziet de toekomst eruit met de EU richtlijn 'welzijn van leghennen'

Peter van Horne (Speaker)
5 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toekomst voor de vleeskuikenhouderij; mogelijke ontwikkelingsstrategieën

Gemma Tacken (Speaker)
6 Dec 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Duurzame Vleeskuikenhouderij

Gemma Tacken (Speaker)
27 Feb 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Marktontwikkelingen in de afzet van (tafel)eieren en de gevolgen voor andere ketenpartijen

Gemma Tacken (Speaker)
5 Nov 2003 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Criteria voor de kwaliteitsimpuls landschap : Naar een samenhangende groenblauwedooraderingDuurzaam en doelgericht

Alex Schotman (Speaker)
2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Monitoring insectenplagen en Tree Doctor

Leen Moraal (Speaker)
9 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veldspaatverwering als sleutel tot het begrijpen van lange termijn effecten van bodemverzuring

Gerben Mol (Speaker)
13 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Gabe Venema (Speaker)
3 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatie-processen in de praktijk; samen op weg naar de horizons van de volgende generatie

Jan Buurma (Speaker)
14 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Impacts of EU pesticide legislation on fresh food trade between the South and the EU

Jan Buurma (Speaker)
18 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mahonia media (x) en verwanten-sortimentsonderzoek en keuringsrapport

M.H.A. Hoffman (Speaker)
19 Jan 2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

VSEO-project: een "Wageningse" geïntegreerde aanpak rondom bio-energieketens

Anonymous (Speaker)
2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waar energie op insteken?

Peter Ravensbergen (Speaker)
31 Oct 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Institutionele analyse Bruinrot

Bas Janssens (Speaker)
11 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Proeven van de dennenscheerder in relatie met de Verordening Bosschap

Leen Moraal (Speaker)
20 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rins Regionale Identiteit

Kees Hendriks (Speaker)
2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Marktontwikkeling in relatie tot EU-uitbreiding

Bert Smit (Speaker)
11 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Cultivar Classification of Taxus

M.H.A. Hoffman (Speaker)
13 Aug 2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bestuur van plantgezondheid

Jan Buurma (Speaker)
11 Dec 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Milieumonitoring in Nederland: historische ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst

Gerben Mol (Speaker)
5 Jul 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De effecten van klimaatverandering op de natuur in Nederland

Leen Moraal (Speaker)
6 Jun 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Demonstration eco-friendly bleaching and dyeing of coir

Anonymous (Speaker)
2002

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Position at : IOBC/WPRS Workshop

J. Köhl (Speaker)
2002

Activity: Other

Consumentenbeelden

Gemma Tacken (Speaker)
6 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Plagen en dood-hout insecten

Leen Moraal (Speaker)
1 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

'Leren van verschillen tussen bedrijven'.

Jan Buurma (Speaker)
21 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insecten en bomen

Leen Moraal (Speaker)
22 Nov 2002 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar