Projects

NK Energie- en ziektebeheersing (BO-53-004-042)

Leiss, K.

1/04/2031/12/21

Project: EZproject

LWV19235 Handzame nitraatmeting (BO-60-002-003)

van Os, E.

1/01/2031/12/22

Project: EZproject

Protein functionality phase 2 (KB-39-006-005)

Pouvreau, L.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

EU-20010 GALIRUMI (BO-67-101-017)

van Evert, F.

1/01/2030/11/22

Project: EZproject

Water lentils (KB-39-007-004)

van der Meer, I.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject

Small Innovative projects LWV (KB-38-001-019)

Marvin, H.

1/01/2031/12/20

Project: EZproject