Activities 1998 2019

Filter
Invited talk

De rol van (SSR) genotypering in beheersing van de aardappelziekte.

Geert Jan Kessel (Speaker)
13 Mar 2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Piet Boonekamp (Speaker)
2012

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : EU Seventh Framework Programme, Contract number 91249

Peter Bonants (Speaker)
2012

Activity: Talk or presentationInvited talk

Regelgeving Cisgenesis in US

H.J. Schouten (Speaker)
17 Apr 2012

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : EFPP: the European Foundation for Plant Pathology

Piet Boonekamp (Speaker)
2012

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Ministery of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) & EU FP7 project QBOL

Peter Bonants (Speaker)
2012

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Fonds Economische Structuurversterking (FES) / Ministerie van LNV/EL&I, PD, Keuringsdiensten

Piet Boonekamp (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : KNPV

Piet Boonekamp (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kastanje bloedingziekte.

Leo van Overbeek (Speaker)
27 Jun 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)

Gert Kema (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

innovation in potato late blight

Geert Jan Kessel (Speaker)
20112017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Fonds Economische Structuurversterking (FES) / Ministerie van LNV/EL&I, PD, Keuringsdiensten

Piet Boonekamp (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Systeemsprongen voor duurzaamheid gewasbescherming in de 21e eeuw

Piet Boonekamp (Speaker)
17 Nov 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : EFPP: the European Foundation for Plant Pathology

Piet Boonekamp (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Uitdagingen voor de Nederlandse Vollegronds Groententeelt in de 21e eeuw

Piet Boonekamp (Speaker)
16 Jun 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

. Uitdagingen voor de Nederlandse vollegronds Groenten in de 21ste eeuw.

Piet Boonekamp (Speaker)
16 Jun 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Systeemsprongen voor duurzaamheid van gewasbescherming in de 21ste eeuw.

Piet Boonekamp (Speaker)
17 Nov 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Automation, robotics and innovation in protected cultivation: achievements and challenges (Keynote lecture)

Eldert van Henten (Speaker)
23 Feb 2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : ANR (L'Agence Nationale de Recherche), GENOSCOPE and CIRAD, France

Gert Kema (Speaker)
2011

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bewaarrot bij pompoenen

Kees van Wijk (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Phytopathological Societies APS, BSPP, EFPP, ISPP, KNPV & SPF

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Nieuwe technieken die oude overbodig maken?

Piet Boonekamp (Speaker)
22 Jun 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

The Mycosphaerella graminicola genome sequence (Opening address)

Gert Kema (Speaker)
29 Mar 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Niet kerende grondbewerking in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Derk van Balen (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : The French National Research Agency (ANR)

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) Nederland

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Systeemsprongen voor de landbouw in 2030

Piet Boonekamp (Speaker)
14 Sep 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : ENDURE: EU Sixth Framework Programme Network of Excellence (2007 - 2010)

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : ENDURE: EU Sixth Framework Programme Network of Excellence (2007 - 2010)

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Stikstofbeheer in akkerbouw en vollegrondsgoententeelt

Wijnand Sukkel (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Analysis of Azole Fungicide Resistance in Mycosphaerella fijiensis

Gert Kema (Speaker)
28 Apr 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Fonds Economische Structuurversterking (FES) / Ministerie LNV, PD, Keuringsdiensten

Peter Bonants (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Recent research advances to mitigate the threat posed by tropical race 4 of Fusarium oxysporum f sp. Cubense

Gert Kema (Speaker)
8 Nov 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Mycosphaerella genomics and pesticide reduction in banana

Gert Kema (Speaker)
19 Jan 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : ENDURE: EU Sixth Framework Programme Network of Excellence (2007 - 2010)

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : ENDURE: EU Sixth Framework Programme Network of Excellence (2007 - 2010)

Piet Boonekamp (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Vaste rijpaden in de akkerbouw

Bert Vermeulen (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Possibilities of system changes to prevent occurence of pests in crop production

Piet Boonekamp (Speaker)
4 Nov 2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Optimaal teeltsysteem ui

Rob van den Broek (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk

Koolmot voorkomen en bestrijden

Rob van den Broek (Speaker)
2010

Activity: Talk or presentationInvited talk