Research Output

Filter
Web publication/site
2020

agROBOfood: A pan-European Digital Innovation Hub network for Robotics in Agri-food systems

Lokhorst, C., Pekkeriet, E. J. & Chatzikostas, G., 13 Feb 2020

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2019

Aandeel blijvend grasland 57% op Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 4 Oct 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Ammoniakemissie per hectare gedaald in 2018 op Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 10 Sep 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Bemonster tijdig de mest

Evers, A. G. & van der Vegte, D. Z., 7 Feb 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen

de Haan, J. J. & Philipsen, A. P., 15 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteAcademic

Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven in beeld

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 2 Dec 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Cursus dierenwelzijn

Ruis, M. A. W., Luyten, I., Hilverda, H., Smeets, M., van Jessen, E., de Jong-Timmerman, M., Bolderman, K. & Heemink, G., 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Forse verschillen in melkproductie per koe

Evers, A. G., 10 Dec 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Fors lagere gewasopbrengsten voor Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 18 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Grondprijs het hoogst in Nederland

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 6 Feb 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Grote variatie in arbeidsproductiviteit

Evers, A. G., 19 Nov 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Grote verschillen in celgetal

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 13 Mar 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Grote verschillen in tussenkalftijd buiten Europa

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 29 May 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Inzaaiverplichting vanggewas bepalend bij maisrassenkeuze

Evers, A. G., 16 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Jong gras beter bestand tegen droogte in 2018

de Haan, M. H. A., 21 Feb 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Koeien & Kansen-bedrijven benaderen Planet Proof criteria

Evers, A. G., Hilhorst, G. J. & de Haan, M. H. A., 31 Jul 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Meer aandacht voor kwaliteit en optimalisatie

Evers, A. G., Hilhorst, G. J. & de Haan, M. H. A., 31 Oct 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Melkveehouders buiten Europa houden fors meer koeien

Evers, A. G., 26 Sep 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Minder fosfor in krachtvoer op Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 20 Jun 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nederlands melkveebedrijf kent hoge voerefficiëntie

Evers, A. G., 28 Aug 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nederlands melkveebedrijf noteert hoge kostprijs in 2018

Evers, A. G., 25 Oct 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nieuwsbrief koeien & kansen no. 50

de Vries, C., Simons, L., van den Top, M., Koning, L., Sebek, L. B., Evers, A. G., Hilhorst, G. J., de Haan, M., Oenema, J., Hooijboer, A. & Nieuwenhuis, M., May 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Preventing tail biting in pigs: dossier

van der Peet, G. F. V., 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Prijzen voor vee en vlees verschillen flink

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 15 Jul 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Subsidie belangrijke inkomstenbron in Europa

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 17 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Vanggewas meer dan een verplichting

Evers, A. G., 23 Sep 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Verbeter de stikstofbenutting van uw mais via het vanggewas

van Dijk, W., de Haan, J. J. & Philipsen, A. P., 4 Sep 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Voordeel KringloopWijzer minder groot voor Koeien & Kansen-bedrijven in 2018

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 28 May 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Vroegtijdig signaleren van plagen voorkomt erger

Meerburg, B. G., 13 Feb 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Weinig eiwit met krachtvoer voeren verhoogt de grondgebondenheid

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 5 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2018

Aankoop voer belangrijkste kostenpost in VS

de Haan, M. H. A. & Evers, A. G., 23 May 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

BEX zorgt voor 280 ton minder mestafvoer op Koeien & Kansen bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 16 May 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 24 Dec 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Dossier Beweiding

Philipsen, A. P. & van den Pol, A., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Geen melk zonder vlees, en beide niet zonder broeikasgasemissie

Vellinga, T. V., 8 Feb 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Gemiddeld geen BEP voordeel voor Koeien & Kansen-deelnemers

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 22 Jun 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Hebben plaagdieren ook recht op morele zorg?

Meerburg, B. G., 31 May 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Hoeveelheid eiwit van eigen land in beeld gebracht op Koeien & Kansen-bedrijven

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 11 Oct 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Hogere maisopbrengsten in 2017

Hilhorst, G. J. & Evers, A. G., 2 Jul 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Hogere melkproductie zorgt voor extra krimp van veestapel bij fosfaatrechten

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 26 Mar 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Improving the utilisation of meat inspection data in pig slaughterhouses for health surveillance monitoring

de Greef, K. H., 27 Sep 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Kies bewust je maispercelen uit

Evers, A. G., 30 Jan 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Koeien & Kansen-bedrijven hebben grote variatie in ammoniakemissie

Evers, A. G. & Hilhorst, G. J., 19 Nov 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Melkveehouders betalen gemiddelde prijs voor krachtvoer

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 14 Nov 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nederlandse melkveehouders ontvangen hoge melkprijs in 2017

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 3 Dec 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nederlandse melkveehouder zet weinig betaalde arbeid in

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 27 Jun 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Niveau veekosten in Nederland vrij gemiddeld

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 27 Mar 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Omvang melkleverantie van Nederlandse melkveebedrijf eindigt in middenmoot

Evers, A. G. & de Haan, M. H. A., 22 Feb 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Prediction models to identify piglets that require adapted management: use case

Mollenhorst, H., 27 Sep 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Smart manure application & utilisation: a practical tool for issuing advice on manure application: use case

Mollenhorst, H. & Migchels, G., 27 Sep 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access