Research Output 1990 2019

Filter
Report
2019

Aanwezigheid en dichtheden van plantparasitaire nematoden in Nederlands productiegrasland

de Boer, H., Keidel, H. & Schouten, T., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 41 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammonia and odour emission from a veal calves housing system with V-shaped manure belt and ‘Groene Vlag’ slatted floor

Mosquera, J., van Hattum, T., Nijeboer, G. M., Hol, J. M. G., van Dooren, H. J. C. & Bokma, S., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 30 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
odor
manure
ammonia
farm
animal

Ammoniakemissie tijdens frequent mixen van drijfmestmet lucht: Onderzoek op Dairy Campus

van Dooren, H. J. C., Bokma, S. & Ogink, N. W. M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1170)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van gedragsverandering bij het verminderen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden

Galama, P. & Timmerman, M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 73 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1180)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
trade agreements
Philippines
animal welfare
laying hens
Indonesia

Assessment of the quality based milk payment system pilot supported by TIDE in Mbarara milkshed, Uganda

Daburon, A. & Ndambi, A., 2019, Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation Wageningen University & Research. 25 p. (Report / Wageningen Centre for Development Innovation; no. WCDI-19-069)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding: onderzoek op Dairy Campus

van Dooren, H. J. C., Ogink, N. W. M., van Riel, J. W., Mosquera, J. & Zonderland, J. L., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 39 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bouwstenen beweiding

Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Degradation of free amino acids in liquidfeeding conditions

van Krimpen, M. M., van Wikselaar, P. G. & de Jonge, L. H., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1159)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
free amino acids
liquids
degradation

De maat van mest: Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders

van Dijk, W. & Galama, P., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 40 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1157)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Digital Sequence Information (DSI): Options and impact of regulating access and benefit sharing - stakeholder perspectives

Hiemstra, S. J., Brink, M. & van Hintum, T., 2019, Wageningen: Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research. 19 p. (Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research report; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
stakeholder
biodiversity
biotechnology
food security
genomics

Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018: Praktijkervaringen

de Haan, M., Verloop, K. & Hilhorst, G., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 46 p. (Koeien & Kansen rapport; no. nr. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dünger: Ein wertvoller Rohstoff

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
livestock farming
pig
production system
aeration
cattle

Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband: Scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied

Evers, A., de Haan, M., Migchels, G., Joosten, L. & van Leeuwen, M., Mar 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 32 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1161)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
protein concentrates
dietary supplements
rumen
grazing
cows

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Lagerwerf, L. A., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energie & Landbouw: modelbedrijven

van der Voort, M. P. J. & Timmerman, M., Mar 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 29 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energy and amino acid requirements of gestating and lactating sows

van der Peet-Schwering, C. M. C. & Bikker, P., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 47 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enhancing knowledge and skills for the agri-food sector: The emerging market-led extension and advisory services in Kenya

Kilelu, C. W., van der Lee, J. & Opola, F., 2019, Wageningen University & Research. 7 p. (3R Kenya Issue Brief; no. 002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental Dairy Design for 2020 (EDD20): Ontwerpen voor huisvestingssystemen van melkvee met lage ammoniakemissie

Puente-Rodríguez, D. (ed.) & Bos, A. P. (ed.), May 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 146 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie voortgang PvA naar meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesvee

ten Napel, J., Neijenhuis, F., Hoorweg, F. & Bokma-Bakker, M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 47 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens

van Emous, R. A., Jun 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 16 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1174)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gasvormige emissies uit vrijloopstallen met houtsnipperbodems: ammoniak-, lachgas- en methaanemissie op stalniveau

van Dooren, H. J. C., Hol, J. M. G., Blanken, K. & Galama, P. J., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 46 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geur bekennen: combi-luchtwassers, varkenshouderijen en geurhinder

2019, Den Haag: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek melkveehouderij 2019/20

Remmelink, G., van Middelkoop, J., Ouweltjes, W. & Wemmenhove, H., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 405 p. (Handboek / Wageningen Livestock Research; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Insects for Africa: developing business opportunities for insects in animal feed in Eastern Africa

Vernooij, A. G., Veldkamp, T. & Ndambi, A., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 27 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Les effluentsd’élevage: Une ressource précieuse

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn

Gerritzen, M., Verkaik, J., Reimert, H., Gunnink, H., van Hattum, T. & de Jong, I., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018

Wesselink, M., Verhoeven, J., van Schooten, H. & van Essen, E., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 42 p. (Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport; no. WPR-780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Making milk quality assurance work on an unlevel playing field: Lessons from the Happy Cow pilot

Ndambi, A., Kilelu, C. W., van der Lee, J., Njiru, R. & Koge, J., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 72 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1165)(3R Kenya Research report; no. 005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
milk quality
quality control
cows
milk
supply chain

Manure: A valuable resource

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest: Een waardevolle grondstof

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest en metropolen: een bijdrage aan de discussie over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen

de Wolf, P., Verstand, D., Poppe, K. & Vellinga, T., May 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 38 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. 791)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
volatile organic compound
agriculture
methodology
manure
calculation

Metingen aan twee biologische combi-luchtwassers door twee geurlaboratoria

Melse, R. W. & Ogink, N. W. M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1172)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mineralenprestaties van de melkveehouderij in Noord-Nederland

Timmerman, M., Plomp, M. & de Haan, M. H. A., Jun 2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 32 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring integraal duurzame stallen: peildatum 1 januari 2019

van der Peet, G. F. V., van der Meer, R. W., Docters van Leeuwen, H. & van Wageningen-Lucardie, S. R. M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 21 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)

Smits, M-J., Polman, N., Michels, R., Migchels, G., Schrijver, R., Sukkel, W., Visser, A., Vogelzang, T. & Kistenkas, F., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-033)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

N- en P-excretie melkvee: achtergronden en bronnen voor de berekening

Zom, R. L. G. & Kasper, G. J., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 51 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Possible improvement of measures within the principle ‘appropriate behaviour’ of the Welfare Quality® boiler assessment protocol

de Jong, I., van Riel, J., Hoevenaar, T. & van Niekerk, T., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 35 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
broiler chickens
fearfulness
birds
touch (sensation)
posture

Rekenregels van de KringloopWijzer 2018: achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie

Schröder, J. J., Šebek, L. B., Oenema, J., Conijn, J. G., Vellinga, T. & de Boer, J., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Agrosystems Research. 127 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosystems Research rapport; no. WPR-883)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicomodellering veehouderij en gezondheid (RVG): modellering van regionale endotoxineconcentraties en relaties met gezondheidseffecten

Heederik, D., Erbrink, H., Farokhi, A., Hagenaars, T., Hoek, G., Ogink, N., de Rooij, M., Smit, L., Winkel, A. & Wouters, I., Feb 2019, Wageningen: Wageningen University & Research. 133 p. (IRAS UU; no. 2019-01)(WBVR; no. 1910304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenariostudie mono-vergisten op melkveebedrijf met veengrond

Evers, A., de Buisonjé, F., Melse, R., Verdoes, N. & de Haan, M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 35 p. (Livestock Research report; no. 1175)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Status of introduction and distribution of fodder seeds and planting materials in selected districts of Amhara, Oromia, SNNP and Tigray Regional States

Tolera, A., Vernooij, A. & Berhanu, T., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 45 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The contribution of breeding to reducing environmental impact of animal production

Mollenhorst, H. & de Haas, Y., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 47 p. (Wageningen Livestock Research Report; no. 1156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access