Research Output 1990 2019

Filter
Report
2019

3R Kenya (Robust, Reliable and Resilient) - From aid to trade project: Annual report 2018

Koge, J., Kilelu, C., Coninx, I., van Vugt, S. M., van der Lee, J., Koomen, I., Soma, K., Obwanga, B., Gema, J. & Omedo Bebe, B., 2019, Wageningen Centre for Development Innovation. (WCDI-19-057)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanwezigheid en dichtheden van plantparasitaire nematoden in Nederlands productiegrasland

de Boer, H., Keidel, H. & Schouten, T., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 41 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Adviezen aan beleidsmakers: rapportage

Migchels, G. & van Dijk, C., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 14 p. (Wageningen Livestock Research rapportage; no. 1201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammonia and odour emission from a veal calves housing system with V-shaped manure belt and ‘Groene Vlag’ slatted floor

Mosquera, J., van Hattum, T., Nijeboer, G. M., Hol, J. M. G., van Dooren, H. J. C. & Bokma, S., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 30 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
odor
manure
ammonia
farm
animal

Ammoniakemissie tijdens frequent mixen van drijfmestmet lucht: Onderzoek op Dairy Campus

van Dooren, H. J. C., Bokma, S. & Ogink, N. W. M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 22 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1170)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van gedragsverandering bij het verminderen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden

Galama, P. & Timmerman, M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 73 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1180)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
trade agreements
Philippines
animal welfare
laying hens
Indonesia

Assessment of the quality based milk payment system pilot supported by TIDE in Mbarara milkshed, Uganda

Daburon, A. & Ndambi, A., 2019, Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation Wageningen University & Research. 25 p. (Report / Wageningen Centre for Development Innovation; no. WCDI-19-069)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfsplan aanpak van vogelmijt bij leghennen

van Niekerk, T. G. C. M. & Mul, M. F., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding: onderzoek op Dairy Campus

van Dooren, H. J. C., Ogink, N. W. M., van Riel, J. W., Mosquera, J. & Zonderland, J. L., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 39 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Borgen van maatregelen om ammoniakemissie te reduceren

Migchels, G., Joosten, L., van Leeuwen, M., Ferwerda, R. & Wim Houwers, W., Aug 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 42 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1196)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bouwstenen beweiding

Schils, R., van Dixhoorn, I., van Eekeren, N., Hoekstra, N., Holshof, G., Hoving, I., Klootwijk, C., Philipsen, B., van Reenen, K., Şebek, L., Stienezen, M., van den Top, M., van der Werf, J. & Zom, R., 2019, Netherlands: Amazing Grazing. 61 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen

Aarnink, A., de Groot, J. & Ogink, N., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 29 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Degradation of free amino acids in liquidfeeding conditions

van Krimpen, M. M., van Wikselaar, P. G. & de Jonge, L. H., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1159)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
free amino acids
liquids
degradation

De maat van mest: Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders

van Dijk, W. & Galama, P., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 40 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1157)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of the ‘animal welfare’ dimension within the Greenwell sustainability assessment model. 1.: Justification of the selection of indicators

de Jong, I. C., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 66 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1194)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
animal welfare
broiler chickens
broiler breeders
animal health
hatcheries

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Lahr, J., Moermond, C., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., 2019, Amersfoort: Stowa. 117 p. (Stowa rapport; no. 2019-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

Moermond, C., Lahr, J., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., Oct 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Digital Sequence Information (DSI): Options and impact of regulating access and benefit sharing - stakeholder perspectives

Hiemstra, S. J., Brink, M. & van Hintum, T., 2019, Wageningen: Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research. 19 p. (Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research report; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
stakeholder
biodiversity
biotechnology
food security
genomics

Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018: Praktijkervaringen

de Haan, M., Verloop, K. & Hilhorst, G., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 46 p. (Koeien & Kansen rapport; no. nr. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dünger: Ein wertvoller Rohstoff

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
livestock farming
pig
production system
aeration
cattle

Eerste verkenning arrangementen om ammoniakemissie in het westelijke veenweidegebied te reduceren

Migchels, G., van Leeuwen, M. & Joosten, L., Aug 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 17 p. (Rapport / Wageningen Livestock Research; no. 1195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband: Scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied

Evers, A., de Haan, M., Migchels, G., Joosten, L. & van Leeuwen, M., Mar 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 32 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1161)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
protein concentrates
dietary supplements
rumen
grazing
cows

Eindrapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe: 2012-2018

Wesselink, M., Specken, J., van Schooten, H. A., Groten, J. & Verhoeven, J. T. W., 2019, Wageningen: Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten. 85 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. WPR-809)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Lagerwerf, L. A. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energie & Landbouw: modelbedrijven

van der Voort, M. P. J. & Timmerman, M., Mar 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 29 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energy and amino acid requirements of gestating and lactating sows

van der Peet-Schwering, C. M. C. & Bikker, P., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 47 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enhancing knowledge and skills for the agri-food sector: The emerging market-led extension and advisory services in Kenya

Kilelu, C. W., van der Lee, J. & Opola, F., 2019, Wageningen University & Research. 7 p. (3R Kenya Issue Brief; no. 002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental Dairy Design for 2020 (EDD20): Ontwerpen voor huisvestingssystemen van melkvee met lage ammoniakemissie

Puente-Rodríguez, D. (ed.) & Bos, A. P. (ed.), May 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 146 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie voortgang PvA naar meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesvee

ten Napel, J., Neijenhuis, F., Hoorweg, F. & Bokma-Bakker, M., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 47 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens

van Emous, R. A., Jun 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 16 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1174)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gasvormige emissies uit vrijloopstallen met houtsnipperbodems: ammoniak-, lachgas- en methaanemissie op stalniveau

van Dooren, H. J. C., Hol, J. M. G., Blanken, K. & Galama, P. J., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 46 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geur bekennen: combi-luchtwassers, varkenshouderijen en geurhinder

2019, Den Haag: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek melkveehouderij 2019/20

Remmelink, G., van Middelkoop, J., Ouweltjes, W. & Wemmenhove, H., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 405 p. (Handboek / Wageningen Livestock Research; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Insects for Africa: developing business opportunities for insects in animal feed in Eastern Africa

Vernooij, A. G., Veldkamp, T. & Ndambi, A., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 27 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

KWIN 2019-2020: Kwantitatieve Informatie Veehouderij

Blanken, K., de Buisonje, F., Evers, A., Ouweltjes, W., Verkaik, J., Vermeij, I. & Wemmenhove, H., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 396 p. (Handboek / Wageningen Livestock Research; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Les effluentsd’élevage: Une ressource précieuse

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn

Gerritzen, M., Verkaik, J., Reimert, H., Gunnink, H., van Hattum, T. & de Jong, I., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 53 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Literature update on effective environmental enrichment and light provision in broiler chickens

Souza da Silva, C. & de Jong, I. C., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 46 p. (Report / Wageningen Livestock Research; no. 1204)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
environmental enrichment
broiler chickens
solar radiation
perches (animal housing)
breeds

Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018

Wesselink, M., Verhoeven, J., van Schooten, H. & van Essen, E., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 42 p. (Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport; no. WPR-780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Making milk quality assurance work on an unlevel playing field: Lessons from the Happy Cow pilot

Ndambi, A., Kilelu, C. W., van der Lee, J., Njiru, R. & Koge, J., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 72 p. (Wageningen Livestock Research report; no. 1165)(3R Kenya Research report; no. 005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
milk quality
quality control
cows
milk
supply chain

Manure: A valuable resource

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest: Een waardevolle grondstof

2019, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest en metropolen: een bijdrage aan de discussie over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen

de Wolf, P., Verstand, D., Poppe, K. & Vellinga, T., May 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 38 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. 791)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access