Wageningen Graduate Schools

Research Output

Filter
Chapter
Chapter

?-Casein adsorbed layer structures predicted by self-consistent-field modelling: comparison with experiment.

Atkinson, P. J., Dickinson, E., Horne, D. S., Leaver, J., Leermakers, F. A. M. & Richardson, R. M., 1997, 'Food colloids - Proteins, lipids and polysaccharides'. Dickinson, E. & Bergenstühl, B. (eds.). p. 217-228

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

`Beef lovers': A cross-cultural study on beef consumption

Dutra de Barcellos, M., Pedrozo, E. A. & van der Lans, I. A., 2009, The new cultures of food: Marketing opportunities from ethnic, religious and cultural diversity. Lindgreen, A. & Hingley, M. K. (eds.). Farnham, UK: Gower Publishing, p. 127-145 230 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

1 Citation (Scopus)

(+)-Aromadendreen als chirale uitgangsstof in de synthese van sesquiterpenen.

de Groot, Æ., 1993, Wetenschappelijke bijdrage in het SON jaarverslag. p. 408-411

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

(6.4) Zucker.

Walda, H. C. A., 1994, Niederländisches Agrarrecht. Brussaard, W. (ed.). p. 125-127

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

(Hyper)thermophilic Enzymes: Production and Purification

Falcicchio, P., Levisson, M., Kengen, S. W. M. & Koutsopoulos, S., 2014, Protein Downstream Processing . Labrou, N. E. (ed.). Totowa: Humana Press, Vol. 1129. p. 487-496 (Methods in molecular biology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2 Citations (Scopus)

(Social) Norm Dynamics

Andrighetto, G., Castelfranchi, C., Mayor, E., McBreen, J., Lopez-Sanchez, M. & Parsons, S., 2013, Normative Multi-Agent systems. Adrighetto, G., Governatori, G., Noriega, P. & van der Torre, L. W. N. (eds.). p. 135-170 (Dagstuhl Follow-Ups; no. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

(Vrije)tijdpaden van gezinnen; een theoretisch tijdruimtelijke verkenning en enige empirische onderbouwing

te Kloeze, J. W., 2001, Producten van verbeelding. Lengkeek, J. & Boomars, E. A. M. (eds.). Wageningen: Wageningen Universiteit, p. 193-217

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1.2 Deforestation-free claims:scams or substance?

van Noordwijk, M., Dewi, S., Minang, P. & Simons, T., 2017, Zero deforestation: A commitment to change: 25th Anniversary EFTRN news. Pasiecznik, N. & Savenije, H. (eds.). Wageningen: Tropenbos International, p. 11-16 (ETFRN News; no. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

1. Effect van structuur van het voer op de functionaliteit van het maagdarmkanaal bij vleeskuikens. 2. Aminozuurbenutting in relatie tot korte termijn voerstrategieën.

Kwakkel, R. P., 1998, Lezingen (en syllabus), gehouden voor de FNM-sectie VVM, cursus Vleeskuikenhouderij, Papendal, 7 mei. 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

10 Pectins.

Voragen, A. G. J., Pilnik, W., Thibault, J. F., Axelos, M. A. V. & Renard, C. M. G. C., 1995, Food polysaccharides and their applications. Stephen, A. M. (ed.). p. 287-339

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1607. De Beemster en het poldermodel

van Cruijningen, P. J., Aug 2018, Wereldgeschiedenis van Nederland. 't Hart, M., Davids, K., Fatah-Black, K., Heerma van Voss, L., Lucassen, L. & Touwen, J. (eds.). Amsterdam, p. 207-212 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

1662: Koffie, wereldhandel en de consumptie-revolutie

de Zwart, P., Aug 2018, Wereldgeschiedenis van Nederland. 't Hart, M., Davids, K., Fatah-Black, K., Heerma van Voss, L., Lucassen, L. & Touwen, J. (eds.). Amsterdam, p. 275-280

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

16S rRNA targeted DGGE fingerprinting of microbial communities

Tzeneva, V. A., Heilig, G. H. J., van Vliet, W. M., Akkermans, A. D. L., de Vos, W. M. & Smidt, H., 2008, Environmental Genomics. Cristofre Martin, C. (ed.). Humana Press, Vol. 410. p. 335-350 (Methods in molecular biology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

14 Citations (Scopus)

19F Labeled polyion micelles as diffusional nanoprobes

de Kort, D. W., Hoeben, F. J. M., Janssen, H. M., Bourouina, N., Kleijn, J. M., van Duynhoven, J. P. M. & van As, H., 2014, Magnetic Resonance in Food Science: Defining Food by Magnetic Resonance. Capozzi, F., Laghi, L. & Belton, P. S. (eds.). RSC Publishing, p. 109-119 250 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2,4-diacetylphloroglucinol, a key antibiotic in soilborne pathogen suppression by fluorescent Pseudomonas spp.

Thomashow, L. S., Bangera, M. G., Bonsal, R. F., Kim, D. S., Raaijmakers, J. M. & Weller, D. M., 1997, Advances in molecular genetics of plant-microbe interactions. p. 469-475

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2. Morfologie

Wang, Z. B., Krol, J., Kuiters, A. T., de Vries, D., Wegman, R. M. A., Slim, P. A., de Jong, B. & Riksen, M. J. P. M., Sep 2017, Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland. de Vlas, J. (ed.). p. 26-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

20 Biomass and productivity estimates in solid substrate fermentations.

Nout, M. J. R., Rinzema, A. & Smits, J. P., 1997, The Mycota IV: Environmental Relationships. Wicklow & Söderström (eds.). Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, p. 323-345

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

21 Radar bebouwd gebied : inzicht in extreme neerslag in de stad op basis van langjarige radardatasets met veel ruimtellijk detail

Overeem, A., 2014, Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied : voorbeelden en ontwikkelingen anno 2014. van Luijtelaar, H. (ed.). Ede, p. 284-305 360 p. (RIONEDreeks; no. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

3D visualizations and 2D scenarios

van Lammeren, R. J. A., Momot, A., Olde Loohuis, R. J. W. & Hoogerwerf, T. C., 2005, Trends in real-time landscape visualization and participation. Buhmann, E., Paar, P., Bishop, I. & Lange, E. (eds.). Heidelberg: Wichmann, p. 132-143

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

4. Ontwikkeling kwelder Ameland-Oost: Evaluatie bodemdalingsonderzoek 1986-2016

Elschot, K., de Groot, A., Dijkema, K., Sonneveld, C., van der Wal, J. T., de Vries, P., Brinkman, A. G., van Duin, W., Molenaar, W., Krol, J., Kuiters, A. T., de Vries, D., Wegman, R. M. A., Slim, P. A., Koppenaal, E. C. & de Vlas, J., Sep 2017, Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland. de Vlas, J. (ed.). p. 185-328

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

5. De voeding van gemak.

de Graaf, C., 1994, Eten in de jaren negentig. Reflecties op gemaksvoeding. van Dam, Y. K. (ed.). p. 85-95

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

50 jaar Huishoudwetenschappen: van Landbouwhuishoudkunde tot Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Casimir, G. J., 2003, 50 jaar Huishoudwetenschappen: verslag van de studiedag op 12 maart 2003. Casimir, G. J. (ed.). Wageningen: KLV Kring Consumentenstudies, p. np

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

6. Vegetatiedynamiek in duinen en duinvalleien op Oost-Ameland

Kuiters, A. T., de Vries, D., Brus, D. J., Heidema, A. H., Huiskes, H. P. J., Slim, P. A., van Dobben, H. F. & Krol, J., Sep 2017, Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland. de Vlas, J. (ed.). p. 375-482

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

A. Waterloo of Utility Liberalization? How great deregulation expectations were dashed by the Dutch water industry in the 1990s'

Wubben, E. F. M. & Hulsink, W., 2003, On creating competition and strategic restructuring: regulatory reform in public utilities. Wubben, E. F. M. & Hulsink, W. (eds.). [S.l]: Edward Elgar Publishing, p. 185-215

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A 3D virtual plant-modelling study : Tillering in spring wheat

Evers, J. B. & Vos, J., 2007, Scale and Complexity in Plant Systems Research: Gene-Plant-Crop Relations. Spiertz, J. H. J., Struik, P. C. & Van Laar, H. H. (eds.). Dordrecht, p. 213-221 329 p. (Wageningen UR Frontis Series; no. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Aandacht voor levensbeschouwing vraagt om onderbouwing

Jochemsen, H., 2010, Kwaliteit van zorg. Optimaal zonder levensbeschouwing?. Bouwer, J. & v.d. Haar, B. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 93-100 164 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Aan het water

Schaminée, J. H. J., 2008, In het voorbijgaan. Proza en poezie. Oosterbeek: Uitgeverij Kontrast, p. 39-41 192 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Aanpak van versnippering: voorkómen, mitigeren en compenseren

Bekker, G. J., Cuperus, R., Jaarsma, C. F., Kamphorst, D. A. & Kleijberg, R. J. M., 2001, Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering. Nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341. DWW Ontsnipperingsreeks Deel 39. Piepers, A. A. G. (ed.). Delft: Rijkswaterstaat, p. 79-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Aanpassen aan een veranderend klimaat

Veraart, J. A., Biesbroek, G. R., van de Sandt, K. H. & Goosen, H., 2009, De staat van het klimaat 2008: actueel onderzoek en beleid nader verklaard. Dorland, R. (ed.). De Bilt / Wageningen: PCCC, p. 41-48 55 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Aan tafel en in de keuken bij oudere mensen thuis.

van Staveren, W. A., de Groot, C. P. G. M. & Blauw, Y. H., 1994, Voeding in de thuiszorg. Stasse-Wolthuis, M. & van Binsbergen, J. J. (eds.). p. 5-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Aantalsontwikkeling bij hoefdieren

van Wieren, S. E., Prins, H. H. T., Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Kramer, K., Wijdeven, S. & Kuiters, A. T., 1999, Dynamische interacties tussen hoefdieren en vegetatie in de Oostvaardersplassen. Groot Bruinderink, G. W. T. A., Baveco, J. M., Kramer, K., Kuiters, A. T., Lammertsma, D. R., Wijdeven, S., Cornelissen, P., Vulink, J. T., Prins, H. H. T., Van Wieren, S. E., De Roder, F. & Wigbels, V. (eds.). p. 16-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

Aardappelopslagverwijderings-app : Volunteer

Hofstee, J. W. & van Henten, E., 2014, AgroBot - Grensverleggende innovaties voor de landbouw. van Werven, M., van Pol, J. H. G. & van Haren, R. (eds.). INERREG IVA project SmartBot, p. 8-9

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

A background to the Zapatista uprising in Chiapas: review article.

van der Haar, G., 1995, European review of Latin American and Caribbean Studies. p. 118-121

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

A Bargaining Model of Migration: Getting the permission of the farm household

Mensah-Bonsu, A. & Burger, C. P. J., 2008, Economics of Poverty, Environment and Natural-Resource Use. Dellink, R. B. & Ruijs, A. (eds.). Dordrecht, The Netherlands, p. 185-209 210 p. (Wageningen UR Frontis Series; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Abatement of Commuting's Negative Externalities by Regional Investment in Houses and Buildings

Heijman, W. J. M. & van Ophem, J. A. C., 2007, Regional Externalities. Heijman, W. J. M. (ed.). Berlin Heidelberg: Springer, p. 245-254 340 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

ABC transporters and their impact on pathogenesis and drug sensitivity

Andrade, A. C., Zwiers, L. H. & de Waard, M. A., 1999, Pesticide Chemistry and BioScience. Brooks, G. T. & Roberts, T. R. (eds.). p. 221-235

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

A behavioral analysis of private car use by households.

Rouwendal, J., van Staalduinen, L. & Kooreman, P., 1995, Climate change research: evaluation and policy implications. Zwerver, S. (ed.). Amsterdam: Elsevier Sci. Publ, p. 1177-1180

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A Belowground Perspective on Dutch Agroecosystems: How Soil Organisms Interact to Support Ecosystem Services

Mulder, C., Boit, A., Bonkowski, M., de Ruiter, P. C., Mancinelli, G., van der Heijden, M. G. A., van Wijnen, H. J., Vonk, J. A. & Rutgers, M., 2011, Advances in Ecological Research. Woodward, G. (ed.). San Diego, USA, p. 277-357 (Advances in Ecological Research; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

71 Citations (Scopus)

A benchmark study on modeling of sulfate reduction using artificial neural networks and anaerobic digestion model no.1

Strik, D. P. B. T. B., Domnanovich, A. M., Zani, L., Braun, R. & Holubar, P., 2004, Young Researchers 2004. Lens, P. & Stuetz, R. (eds.). 368 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A biobased economy for the Netherlands

Sanders, J. P. M. & Langeveld, J. W. A., 2009, The biobased economy: biofuels, materials and chemicals in the post-oil era. Langeveld, J. W. A. & Sanders, J. P. M. (eds.). London: Earthscan, p. 341-361 336 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

A biography of the cultural landscape in the eastern Netherlands: theory and practice of acquisition and propagation of knowledge

Vervloet, J. A. J., van Beek, R. & Keunen, L. J., 2010, The Cultural Landscape & Heritage Paradox; Protection and Development of the Dutch Archaeological-Historical Landscape and its European Dimension. Bloemers, J. H. F., Kars, H., van der Valk, A. J. J. & Wijnen, M-H. (eds.). Amsterdam, p. 133-150 (Landscape & Heritage Studies (LHS)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

About the relation between Washing Performance and Washing Behaviour : Influence on detergent dosage

Roozemond, D. A. & Terpstra, P. M. J., 2002, Changes at the other end of the chain : everyday consumption in a multidisciplinary perspective. Butijn, C. A. A., Groot-Marcus, J. P., van der Linden, M., Steenbekkers, L. P. A. & Terpstra, P. M. J. (eds.). Maastricht: Shaker Publishing BV, p. 401-408

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Above- and belowground overyielding are related at the community and species level in a grassland biodiversity experiment

Barry, K. E., Weigelt, A., van Ruijven, J., de Kroon, H., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Gessler, A., Ravenek, J. M., Scherer-Lorenzen, M., Oram, N. J., Vogel, A., Wagg, C. & Mommer, L., 15 Jul 2019, Advances in Ecological Research. Eisenhauer, N., Bohan, D. A. & Dumbrell, A. J. (eds.). Academic Press Inc., Vol. 61. p. 55-89 15 p. (Advances in Ecological Research).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Above-ground and below-ground plant development

Struik, P. C., 2007, Potato biology and biotechnology : advances and perspectives. Vreugdenhil, D. (ed.). Amsterdam: Elsevier, p. 219-236

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

18 Citations (Scopus)

Aboveground biomass and phytodiversity along altitudinal gradients at different spatial scales in the Ladakh Trans-Himalaya

Namgail, T., Rawat, G. S., Mishra, C., van Wieren, S. E. & Prins, H. H. T., 2009, Geography of mammalian herbivores in the Indian Trans-Himalaya: patterns and processes. Namgail, T. (ed.). Wageningen: Wageningen University, p. 19-34 122 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A Bridge Requires a Gap

Hofstede, G. J., 2005, Introduction to Business Communication. Frankfurt am Main, 6 p. (Freiberger Beiträge zur interkulturellen und Wirtschaftskommunikation; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A brief history of mangrove distribution and coastline development in soc Trang Province, Vietnam, to address coastal management strategies

Joffre, O. M. & Schmitt, K., 1 Jan 2019, Water and Power. Springer International Publishing, p. 67-85 (Advances in Global Change Research; vol. 64).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Absentee expertise: Science advice for biotechnology regulation in developing countries

Jansen, K. & Roquas, E. S., 2005, Science and citizens: Globalization and the challenge of engagement. Leach, M., Scoones, I. & Wynne, B. (eds.). London, New York, p. 142-154 13 p. (Claiming citizenchip: rights, participation and accountability).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

A case study in the use of risk management to assess decision quality

Hunter, G. J. & de Bruin, S., 2006, Fundamentals of Spatial Data Quality. Devillers, R. & Jeansoulin, R. (eds.). London: ISTE Ltd, p. 271-282 312 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

4 Citations (Scopus)

A catastrophe model of approach-avoidance conflict.

Koene, P. & Vossen, J. M. H., 1994, Viability of mathematical models in the social sciences. Croon, M. & van der Vijver, F. (eds.). p. 31-53

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic