Wageningen Graduate Schools

Research Output

Filter
Chapter
1995

Bioconservation as an additional safety hurdle in prepared salads.

Gorris, L. & Abee, T., 1995, EU-AAIR 125 Progress Highlight B/95, EU Contract AIR1-CT92-0125. p. B95/1-B95/9

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Biodegradation of polycyclic aromatic compounds in soil.

Volkering, F., Breure, A. M., Rulkens, W. H. & van Andel, J. G., 1995, Biological availability and transformations of organic compounds in soil and sediment systems. Rogaar, H. (ed.). p. 56-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the presence of nonionic surfactants.

Volkering, F., van de Wiel, R., Breure, A. M., Rulkens, W. H. & van Andel, J. G., 1995, Microbial processes for biodegradation. Hinchee, R. E. (ed.). Columbus, USA: Battelle Press, p. 145-153

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Biodiversiteit en universitaire vorming in de laatmoderne maatschappij.

Korthals, M., 1995, Biodiversiteit. p. 54-61

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Biodiversiteit vanuit natuur- en milieu- educatief perspectief.

Alblas, A. H. & Wals, A. E. J., 1995, Biodiversiteit een natuurlijke hulpbron in de landbouw: de betekenis voor het landbouw- en milieuonderwijs. van Haarlem, R. & van Eldijk, A. (eds.). p. 19-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Biologische en geïntegreerde bestrijding van Verticillium dahliae.

Nagtzaam, M. P. M. & Bollen, G. J., 1995, Onderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991-1995); onderzoekprogramma: bodemziekten. p. 108-119

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Biosafety of genetically modified baculoviruses for insect control.

Vlak, J. M., Possee, R. D. & Huber, J., 1995, Catalogue of BRIDGE achievements. Vassarotti, A. (ed.). EC, Directorate-General XII, Science, Research and Development, p. 515-520

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Biosynthesis and engineering of the antimicrobial peptide nisin of Lactocococus lactis.

Siezen, R. J., Rollema, H. S., Beerthuyzen, M. M., van der Meer, J. R., de Vos, W. M. & Kuipers, O. P., 1995, Protein engineering and complementary technologies. Geisow, M. J. & Epton, R. (eds.). p. 74-77

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bodemkartering van 1983 tot heden - van kartering naar systeemanalyse.

Bouma, J., 1995, Van bodemkaart tot informatiesysteem. Buurman, P. & Sevink, J. (eds.). p. 33-44

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Caleidoscoop van gezin en huishouden.

Weeda, C. J., 1995, Het gezin waarin wij huishouden. p. 51-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Cell walls and cell solubles.

Joshi, A. L., Schiere, J. B. & Ibrahim, M. N. M., 1995, Handbook for straw feeding systems in livestock production. Singh, K. & Schiere, J. B. (eds.). New Delhi: ICAR, p. 154-161

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Ceransisus menes (Hymenoptera: Eulophidae) for control of western flower thrips: biology and behavior.

Loomans, A. J. M., Murai, T., van Heest, J. P. N. F. & van Lenteren, J. C., 1995, Thrips biology and management. Parker, B. L. (ed.). New York: Plenum Press, p. 263-268

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Changes in the nutrition and management of herbivores in the temperate zone: Economic and social influences.

Oldham, J. D. & Tamminga, S., 1995, Recent developments in the nutrition of Herbivores. Journet, M. (ed.). p. 41-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Chapter 5: Application of ERS-1 in forest management.

Hoekman, D. H., van der Linden, M. & van der Sanden, J. J., 1995, Application of ERS-1 SAR data in agriculture and forestry. Nieuwenhuis, G. J. A. & van Rooij, W. W. L. (eds.). p. 105-121

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chemical modeling.

Hov, O., Lelieveld, J., Brasseur, G., Fuglestvedt, J., Hauglustaine, D., Johnson, J. E., Karol, I., Ravishankara, A. & Stordal, F., 1995, Atmospheric ozone as a climate gas. p. 19-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Chemische communicatie bij insekten: seks, spionage en samenwerking.

Minks, A. K. & Dicke, M., 1995, Insekten onderzoeken, een overzicht van vijftig jaar entomologisch onderzoek in Nederland. Koomen, P. (ed.). Amsterdam: Nederlandse Entomologische Vereniging, p. 93-102

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chopping and soaking of straws.

Singhal, K. K., Singh, R. B., Singh, M., Amrith Kumar, M. N., Sharma, D. D., Raj Reddy, M. & Ibrahim, M. N. M., 1995, Handbook for straw feeding systems in livestock production. Singh, K. & Schiere, J. B. (eds.). New Delhi: ICAR, p. 291-296

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Cinchona.

van Harten, A. M., 1995, Evolution of crop plants, 2nd edition. Smartt, J. & Simmonds, N. W. (eds.). London: Longman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Collecting pollen for genetic resources.

Hoekstra, F. A., 1995, Collecting plant genetic diversity. Guarino, L. (ed.). Oxon, UK: C.A.B. International, p. 527-550

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Colloid titrations as a tool for obtaining information on the properties of adsorbed polyamino acids and proteins.

Lyklema, J. & Norde, W., 1995, Colloidal polymer particles. Goodwin, J. W. & Buscall, R. (eds.). Academic Press, p. 233-243

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Communicatieplanning.

van Woerkum, C. M. J., 1995, Intern/Extern.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Concepts and prespects for modelling the efficacy and ecology of entomopathogenic nematodes.

van der Werf, W., Smits, P. H., Downes, M. J. & Griffin, C. T., 1995, Ecology and transmission strategies of entomopathogenic nematodes. Griffin, C. T. (ed.). p. 42-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Consumer knowledge and understanding of environmental seals in the Netherlands.

van Dam, Y. K. & Reuvekamp, M., 1995, European advances in consumer research, Vol. 2. Hansen, F. (ed.). p. 217-223

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Criteria voor de beoordeling en selectie van aanvragen voor ondersteuning in het kader van het 'doelstelling 1' programma.

Wiskerke, J. S. C., 1995, De vraag naar arbeid in de Flevolandse akkerbouw. van der Ploeg, J. D. & van Broekhuizen, R. E. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Crop growth model WOFOST applied to potatoes

de Koning, G. H. J., van Diepen, C. A. & Reinds, G. J., 1995, Modelling and parameterization of the soil - plant - atmosphere system : a comparison of potato growth models. Kabat, P., Marshall, B. & van den Broek, B. J. (eds.). p. 275-297

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Crop protection by pesticides and genetic modification: a challenge to economists?

Zadoks, J. C., 1995, Policy measures to control environmental impacts from agriculture. Oskam, A. J. & Vijftigschild, R. A. N. (eds.). p. 114-135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Data processing.

Mous, P. J., 1995, Fish stocks and fisheries of Lake Victoria. A handbook for field observations. Witte, F. & van Densen, W. L. T. (eds.). Cardigan, UK: Samara Publishing Ltd, p. 135-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De analytische fase van het vegetatieonderzoek

Westhoff, V., Schaminee, J. H. J. & Stortelder, A. H. F., 1995, De vegetatie van Nederland: Inleiding tot de plantensociologie : grondslagen, methoden en toepassingen. Uppsala: Opulus Press, Vol. 1. p. 63-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.

Westhoff, V., Schaminée, J. H. J. & Sykora, K. V., 1995, De vegetatie van Nederland: Grondslagen, methoden en toepassingen. Schaminee, J. H. J. (ed.). Uppsala: Opulus Press, Vol. 1. p. 33-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

De hâlding fan de jongerein yn Frieslân foar wurk oer yn relaasje ta har Fryske identiteit.

Jansma, L., de Goede, M. & van Ophem, J., 1995, Wurk foar Fryslân. Klaver, P. M. (ed.). p. 244-263

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De nutriëntenhuishouding van enige rotaties over de jaren 1986-1989. Vruchtwisselingsproef AGM 600 proefboerderij A.G. Mulderhoeve Emmercompascuum 1981-1989.

Vos, J., 1995, Effect van gewasrotaties, organische stof en stikstof op de produktie van aardappelen, suikerbieten, zomertarwe en haver op een veenkoloniale grond. Wijnholds, K. H. & van den Berg, W. (eds.). p. 79-89

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De positionering van communicatie in beleid.

van Woerkum, C. M. J., 1995, Jaarboek Overheidscommunicatie '95. Vernieuwingen trends. p. 37-43

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Design methods for endogenous rural development: an agro-ecological approach from Andalusia.

Remmers, G. & Sevilla Guzmán, E., 1995, Design methods for endogenous rural development. Wageningen: Circle for Rural European Studies, p. 73-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Design methods for endogenous rural development: a synthetic overview.

van der Ploeg, J. D., van Broekhuizen, R., Sevilla Guzmán, E., Nikolaidis, A., Cristóvâo, A., Portela, J., Benvenuti, B. & Saccomandi, V., 1995, Design methods for endogenous rural development. Wageningen: Circle for Rural European Studies, p. 123-128

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Design methods for endogenous rural development.

van Broekhuizen, R., van der Ploeg, J. D., Roep, D., de Bruin, R. & Renting, H., 1995, Design methods for endogenous rural development. Wageningen: Circle for Rural European Studies, p. 1-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De sociale constructie van de Afrikaanse gemeenschap.

Hebinck, P. G. M., 1995, Samen-leving in Afrika. Beeldvorming ter discussie. Lin, J. & van Dijk, R. (eds.). p. 9-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De Synthetische fase van het vegetatieonderzoek

Schaminee, J. H. J., Stortelder, A. H. F. & Westhoff, V., 1995, Inleiding tot de plantensociologie : grondslagen, methoden en toepassingen. Uppsala: Opulus, p. 81-114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Determining the onset of sexual maturity frorn otoliths of individual female North Sea plaice, Pleuronectes platessa L

Rijnsdorp, A. D. & Storbeck, F., 1995, Recent developments in fish otolith research. Secor, D. H., Dean, J. M. & Campana, S. E. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De vakgroep Veefokkerij in 1995. A day in life.

Brascamp, E. W., 1995, 12e Zoötechnische Almanak. p. 107-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De Veluwse boer en de moderne landbouw.

de Haan, H. J., 1995, Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland. Bieleman, J. (ed.). Groningen: Regio-Project, p. 408-420

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De veranderende planningsopgave: uitvoeringsgerichte planning in het rijkswaterbeheer.

van der Vlist, M. J., 1995, Planning in perspectief. Bundel t.g.v. afscheid van prof.dr.ir. F. Kleefmann als hoogleraar in de planologie aan de LUW. Jansen, A. J. (ed.). Wageningen, p. 55-72

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Discovery and biochemical mode of action of the phenylpyrrole fungicide fenpiclonil.

Jespers, J. B. K. & de Waard, M. A., 1995, Antifungal agents. Discovery and mode of action. Dixon, G. K. (ed.). p. 211-221

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Dutch tradesmen, Finnish peasants - analysing agricultural policy in party programmes.

Vihinen, H., 1995, The peasant State. The State and rural questions in 20th century Finland. Granberg, L. & Nikula, J. (eds.). p. 88-109

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Duurzaamheid, waarden en wetenschap.

van den Belt, H., 1995, Het oog van de wetenschapsfilosoof. Luyten, J. & Hoefnagel, B. (eds.). Amsterdam/Meppel: Boom, p. 176-197

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Duurzame economische groei en milieugebruiksruimte.

Heijman, W. J. M., 1995, Oefeningen in duurzaamheid: perspectieven naar 2040. Baas, L. (ed.). Utrecht: Jan van Arkel, p. 23-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Dynamic surface tension and dilational interfacial properties.

Prins, A., 1995, New physico-chemical techniques for the characterization of complex food systems. Dickinson, E. (ed.). Glasgow: Blackie Academic & Professional, p. 214-239

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Ecological degradation in the production of food and export crops in North-West Honduras.

Jansen, K., 1995, Threatened peoples and environments in the Americas. Mörner, M. & Rosendahl, M. (eds.). p. 161-189

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Economic aspects of feeding dairy cows to contain environmental pollution.

Berentsen, P. B. M. & Giesen, G. W. J., 1995, Progress in dairy science. Phillips, C. J. C. (ed.). Wallingford, UK: CAB International, p. 355-375

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Economische aspecten van maagdarmworminfecties van kalf tot koe.

Ploeger, H. W., 1995, Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wormpreventie en immuniteit bij rundvee. p. 17-21

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Een heffing op het stikstofoverschot in de fokvarkenshouderij. Een geïntegreerde economische analyse.

Polman, N. & Thijssen, G., 1995, Waarheen met het landelijk gebied?. Schoute, J. (ed.). p. 431-438

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic