Wageningen Graduate Schools

Research Output

Filter
Inaugural speech
2004

Voeding, levensloop en loopbaan

van Staveren, W. A., 2004, Wageningen: Wageningen Universiteit. 30 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Voeding en epidemiologie: kijken, ijken en vergelijken

van 't Veer, P., 2004, Wageningen: Wageningen Universiteit. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
2003

Boter bij de vis

Schaafsma, G., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De smaak van een tomaat en de geur van goed onderzoek

Bino, R. J., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 26 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Innovatieve wetenschap : visie op milieu-innovaties in de kenniseconomie

Buisman, C. J. N., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Landschap, Bodemschap, Vakmanschap: dynamiek in ruimte en tijd

Veldkamp, A., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 25 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Ondernemerschap in de Life Sciences: Van Fascinatie naar Commercie

Dons, H., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 34 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Opgaan, blinken, verzinken en uit de as herrijzen : gezinnen, gezinssociologie en gezinsbeleid 1946-2003

de Hoog, C., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Organisaties in hun Biotoop: over de communicatie van organisaties

van Woerkum, C. M. J., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Our common future: ontwikkelingssociologie en gamma-bèta interactie

Visser, L. E., 2003, Wageningen: Wageningen University. 44 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Van strijdtonelen en luchtkastelen

Leeuwis, C., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 48 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
2002

Bodemkunde in de kwelder

Bouma, J., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 25 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De wereld in lagen : sociaal-ruimtelijke analyse nader verklaard

Lengkeek, J., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 36 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Dogma's en ontwikkelingen in wetenschap en methodologie: bedreigingen en kansen

Verschuren, P. J. M., 2002, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Economy and Technology : Partners in Development

Kuyvenhoven, A., 2002, Wageningen: Wageningen University. 21 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Er is een veehouderij met toekomst en er is een toekomst met veehouderij

den Hartog, L. A., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 20 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Fukwo Litjo Flif : (Systeem-)innovaties in Ketens en Netwerken

Omta, S. W. F., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 36 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

In search of the middle ground

Giller, K. E., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 26 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Is er Leven na Landbouwwetenschap? Afscheidscollege uitgesproken op 27 juni 2002

Röling, N. G., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 39 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Microbiële voedselveiligheid in een dynamische samenleving

Rombouts, F. M., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 30 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

The impact of risk analysis on food safety

Gorris, L. G. M., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 33 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

The Role of Public Agricultural Research in Securing Future Harvests

Bigman, D., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 27 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
2001

Animal Production Systems: on integration and diversity

van der Zijpp, A. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 66 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De termijnmarkt: een kostbaar goed.

Pennings, J. M. E., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 27 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Facility Management innovatie: utopie of noodzakelijkheid

van Wagenberg, A. F., 2001, Wageningen: Wageningen Academic Publishers. 24 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Facility Management innovatie: utopie of noodzakelijkheid

van Wagenberg, A. F., 2001, Wageningen. 35 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Koppelen en ontkoppelen; milieupolitieke modernisering in een tijdperk van globalisering

Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 40 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Laten we de (water)balans opmaken

Troch, P. A., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 35 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Milieuverandering en het alledaagse leven

Spaargaren, G., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 33 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Mondiale landgebruiksmodellering: verbanden, causale ketens en werkelijke integratie

Leemans, R., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 31 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Nieuwe heelmeesters: wetenschap en praktijk van natuurherstel

Schouten, M. G. C., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 40 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Vissen op het droge

Verreth, J. A. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 29 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Wortels van de Regionale Economie

Heijman, W. J. M., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
2000

Adequate voeding : van onwetendheid tot wijsheid

West, C. E., 2000, [Nijmegen] [etc.]: Katholieke Universiteit Nijmegen [etc.]. 38 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Competentieontwikkeling in bedrijf en onderwijs

Mulder, M., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. 47 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Grondgebonden residuen

van der Zee, S. E. A. T. M., 2000, Wageningen: LUW.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Het kan verkeren met adapteren

Kemp, B., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. 23 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Over Leven in Netwerken

Opdam, P. F. M., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. 35 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Tuinbouwproductieketens : balanceren tussen orde en chaos

van Kooten, O., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. 24 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
Open Access

Voedingsvoorlichting in beweging: op zoek naar effectiviteit

Hiddink, G. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. 40 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access
1999

Animatie

Osse, J. W. M., 1999, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 34 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Bos in weer en wind

Mohren, G. M. J., 1999, Wageningen: Wageningen Universiteit. 17 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Consumentengedrag : inspiratie voor innovatie

van Trijp, J. C. M., 1999, Wageningen: LUW. 32 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De beloften van de voedingswetenschap

Katan, M. B., 1999, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 25 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De Bodem in het ruimtelijk beleid

Bouma, J., 1999, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 30 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

Een meer als microkosmos

Scheffer, M., 1999, Wageningen: Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access