Wageningen Graduate Schools

Activities

Filter
Consultancy

Board member

Meghann Ormond (Advisor)

2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies; Tweede advies wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

15 Jun 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Aanpassing stikstofgebruikersnormen aan stijging gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Aanpassing stikstofgebruiksnormen aan stijging gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Aanvullende vragen Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

14 Dec 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Actualisatie N- en P-excretieforfaits leghennen en eieren

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

8 Oct 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bemesting met zwavelhoudende meststoffen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

10 Oct 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bemonstering bij continue productie van vaste mest

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

12 Feb 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bemonsteringsprotocol vaste mest

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

31 Aug 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

2 Nov 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Beoordeling voorgesteld forfait opfokzeugen

Oene Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

30 Aug 2010

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bepalingen bij weidegang varkens

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

22 Nov 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bepalingen voor het vernietigen van de graszode van grasland

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Feb 2012

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bepaling nitraatgehalte in onverzadigde zone van lossgronden

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

30 Jun 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Borging KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

9 Jan 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Correctie voor gasvormige stikstofverliezen bij stalsystemen met buitenloop

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Criteria voor en samenstelling van organischestofrijke meststoffen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

7 Dec 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Effecten van beweiding en mesttoediening op ammoniakemissies

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

28 Jun 2018

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Excretieforfaits opfok jongvee

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM advies: Excretie jongvee van zoogkoeien

Oene Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

10 Dec 2007

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Excretienormen voor biologisch gehouden leghennen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

22 Nov 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Export van dierlijke mest

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

24 Feb 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosfaatgebruiksnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

24 Feb 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosfor-benutting door beren en borgen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

2 May 2013

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosforretentie en -excretie door vleesvarkens

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

31 Jan 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Gebruikte bleekaarde met actieve kool op de G-lijst

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

29 Jan 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Geschiktheid Japanse Haver als vanggewas na maïs

Oene Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

8 Jul 2015

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

20 Feb 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Herziening excretieforfaits schapen en geiten

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

30 Mar 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Indicator effect mestbeleid in EZ-begroting

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

8 Mar 2013

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Inzake opname struviet als categorie in de Meststoffenwet

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

8 Mar 2013

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

4 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

9 Jan 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2015

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

20 Oct 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2016

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

15 Sep 2015

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: NIRS bepalingsmethoden dunne mest

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

31 Aug 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Regels en forfaits nieuwe landbouwhuisdieren t.b.v. de URM

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Relatieorganische stofgehalte in de bodem en nitraatuitspoeling

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Relatie organische stofgehalte in de bodem en nitraatuitspoeling

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther