Wageningen Graduate Schools

Activities

Filter
Consultancy

CDM-advies: Mestverwerkingspercentages 2016

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

15 Sep 2015

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Beoordeling voorgesteld forfait opfokzeugen

Oene Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

30 Aug 2010

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosforretentie en -excretie door vleesvarkens

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

31 Jan 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Effecten van beweiding en mesttoediening op ammoniakemissies

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

28 Jun 2018

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Excretienormen voor biologisch gehouden leghennen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

22 Nov 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Correctie voor gasvormige stikstofverliezen bij stalsystemen met buitenloop

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Regels en forfaits nieuwe landbouwhuisdieren t.b.v. de URM

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-review N-gebruikersnorm industriegras

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

11 Jul 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Aanpassing stikstofgebruikersnormen aan stijging gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bepaling nitraatgehalte in onverzadigde zone van lossgronden

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

30 Jun 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Stikstofetentie en - excretie verschillen tussen beren en borgen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

29 Jan 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Strategisch advies Naar een effectief mest en ammoniakbeleid

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

31 Oct 2016

Activity: ConsultancyOther

WRR debat modernisering milieubeleid

Bas Arts (Advisor)

2 Sep 2015

Activity: ConsultancyOther

green spaces and health in an urban context

S. de Vries (Consultant)

2018

Activity: ConsultancyOther

CDM advies: Stikstofbemestingsadvies zantedeschia

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

6 Mar 2013

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

20 Feb 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-review: Forfaits vleeskuikenouderdieren in kader Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

28 May 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Actualisatie N- en P-excretieforfaits leghennen en eieren

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

8 Oct 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Verschillen tussen vaste mest en potstalmest

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: ConsultancyOther

Professional in PhD supervision

G. Bosch (Consultant)

1 Jan 201731 Dec 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Tagetes en Japanse haver als N-behoeftig gewas

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

24 Oct 2012

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bepalingen voor het vernietigen van de graszode van grasland

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Feb 2012

Activity: ConsultancyOther

Climate responsive Holtenbroek

S. Lenzholzer (Consultant), , S. Stremke (Consultant), & G.J. Steeneveld (Consultant)

30 Oct 201720 Dec 2017

Activity: ConsultancyOther

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), , O.G. Bos (Consultant), , N.A. Steins (Consultant), , Amanda Schadeberg (Consultant), , Lisanne van den Bogaart (Consultant), , J. van Rijn (Consultant), , J.E. Tamis (Consultant), , W. Zaalmink (Consultant), , F.H.M. Ammerlaan (Consultant), , B.S. Elbersen (Consultant), , J.W. van de Vis (Consultant), & J.A. Veraart (Consultant)

20 May 2019

Activity: ConsultancyOther

Invited expert at GDR-session for Dutch Police

Gert Jan Hofstede (Advisor)

1 Sep 2016

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bemesting met zwavelhoudende meststoffen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

10 Oct 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Verlenging uitrijdperiode dierlijke mest in verband met droogte

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

14 Aug 2018

Activity: ConsultancyOther

CDM-review: PvA monitoring LMM

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

23 Sep 2016

Activity: ConsultancyOther

Member of Horizon 2020 Advisory Group for Societal Challenge 2

Han Wiskerke (Consultant)

13 Jan 20163 Oct 2018

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Geschiktheid Japanse Haver als vanggewas na maïs

Oene Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

8 Jul 2015

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Inzake opname struviet als categorie in de Meststoffenwet

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

8 Mar 2013

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Excretieforfaits opfok jongvee

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Bemonsteringsprotocol vaste mest

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Feb 2014

Activity: ConsultancyOther

HIP-BB1.3 ‘Molecular markers for maturity and yield’

Richard Finkers (Consultant), & Christian Bachem (Consultant)

20192020

Activity: ConsultancyOther

Factsheet Voedingscentrum: Hygiëne en voedselinfecties

Marcel Zwietering (Advisor)

Jan 2015

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

24 Feb 2017

Activity: ConsultancyOther

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

2 Nov 2017

Activity: ConsultancyOther

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)

Dec 2017

Activity: ConsultancyOther