Wageningen Graduate Schools

Activities

Filter
Consultancy

Inhoudsstoffen

Frans Krens (Consultant)

20192020

Activity: Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)

Jan 2019

Activity: Consultancy

HIP-BB1.3 ‘Molecular markers for maturity and yield’

Richard Finkers (Consultant), & Christian Bachem (Consultant)

20192020

Activity: Consultancy

HIP-BB1.5 ‘Metabolomics of seed potatoes during storage’

Robert Hall (Consultant), & Paul Struik (Consultant)

20192023

Activity: Consultancy

Review Research Project proposals

S. Lenzholzer (Consultant)

28 Mar 2019

Activity: Consultancy

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), , O.G. Bos (Consultant), , N.A. Steins (Consultant), , Amanda Schadeberg (Consultant), , Lisanne van den Bogaart (Consultant), , J. van Rijn (Consultant), , J.E. Tamis (Consultant), , W. Zaalmink (Consultant), , F.H.M. Ammerlaan (Consultant), , B.S. Elbersen (Consultant), , J.W. van de Vis (Consultant), & J.A. Veraart (Consultant)

20 May 2019

Activity: Consultancy

CDM-advies: Effecten van beweiding en mesttoediening op ammoniakemissies

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

28 Jun 2018

Activity: Consultancy

CDM-advies: Update beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

26 Jan 2018

Activity: Consultancy

HIP BB3.3: Resistentie tegen insecten

Ben Vosman (Consultant)

20182023

Activity: Consultancy

green spaces and health in an urban context

S. de Vries (Consultant)

2018

Activity: Consultancy

CDM-advies: Aanvullende vragen Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

14 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Export van dierlijke mest

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Werkingscoëfficiënt graasdiermest

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

16 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Regels en forfaits nieuwe landbouwhuisdieren t.b.v. de URM

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

9 Jan 2017

Activity: Consultancy

Professional in PhD supervision

G. Bosch (Consultant)

1 Jan 201731 Dec 2017

Activity: Consultancy

Climate responsive Holtenbroek

S. Lenzholzer (Consultant), , S. Stremke (Consultant), & G.J. Steeneveld (Consultant)

30 Oct 201720 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

4 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Verschillen tussen vaste mest en potstalmest

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruiksnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

2 Nov 2017

Activity: Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)

Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-review Addendum Nitraatrichtlijnrapport van RIVM

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

7 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: NIRS bepalingsmethoden dunne mest

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Scheuren en herinzaai grasland

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

14 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

O. Oenema (Consultant), & G.L. Velthof (Consultant)

9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), & G.L. Velthof (Advisor)

20 Feb 2017

Activity: Consultancy

Member of Horizon 2020 Advisory Group for Societal Challenge 2

Han Wiskerke (Consultant)

13 Jan 20163 Oct 2018

Activity: Consultancy