Wageningen Graduate Schools

Activities 2000 2020

Filter
Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)
Jan 2019

Activity: Consultancy

Review Research Project proposals

S. Lenzholzer (Consultant)
28 Mar 2019

Activity: Consultancy

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), O.G. Bos (Consultant), N.A. Steins (Consultant), Amanda Schadeberg (Consultant), Lisanne van den Bogaart (Consultant), J. van Rijn (Consultant), J.E. Tamis (Consultant), W. Zaalmink (Consultant), F.H.M. Ammerlaan (Consultant), B.S. Elbersen (Consultant), J.W. van de Vis (Consultant), J.A. Veraart (Consultant)
20 May 2019

Activity: Consultancy

CDM-advies: Update beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
26 Jan 2018

Activity: Consultancy

green spaces and health in an urban context

S. de Vries (Consultant)
2018

Activity: Consultancy

Professional in PhD supervision

G. Bosch (Consultant)
1 Jan 201731 Dec 2017

Activity: Consultancy

Scientific committee

C.G.P.H. Schroen (Consultant)
Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
4 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Verschillen tussen vaste mest en potstalmest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
20 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruiksnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Aanvullende vragen Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
14 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Export van dierlijke mest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Fosfaatgebruikersnormen en gewasopbrengsten

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
24 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Werkingscoëfficiënt graasdiermest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
16 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
2 Nov 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Scheuren en herinzaai grasland

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
14 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

Climate responsive Holtenbroek

S. Lenzholzer (Consultant), S. Stremke (Consultant), G.J. Steeneveld (Consultant)
30 Oct 201720 Dec 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: NIRS bepalingsmethoden dunne mest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
31 Aug 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Borging KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-review Addendum Nitraatrichtlijnrapport van RIVM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
7 Mar 2017

Activity: Consultancy

Board member

Meghann Ormond (Advisor)
2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bepalingen bij weidegang varkens

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
22 Nov 2016

Activity: Consultancy

CDM-review: PvA monitoring LMM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
23 Sep 2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Bemonstering bij continue productie van vaste mest

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
12 Feb 2016

Activity: Consultancy

CDM-advies: Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
21 Nov 2016

Activity: Consultancy