Research Output 1986 2020

Filter
Pamphlet
2009

IC12 : Is the Dutch institutional structure capable of adapting to climate change?

Termeer, C. J. A. M., Klostermann, J. E. M. & Biesbroek, G. R., 2009, Programma Office Climate Spatial Planning.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Climate Change
Research

Informatieblaf mineralenconcentraat

Keurentjes, G. & Velthof, G. L., 2009, LTO [etc.].

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Instrumenten openstellen boerenlandpaden : antwoord op HDvraag 3183

Overbeek, M. M. M., Rijk, P. J. & Westerink - Petersen, J., 2009, Den Haag [etc.] : LEI Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Landscape participation, Citizen's involvement in landscape, a European challenge

Pedroli, G. B. M., 2009, Ministerie LNV.

Research output: Other contributionPamphlet

Laying hen husbandry : towards a happy hen life, proud farmers and a satisfied society

de Lauwere, C. C. & Luttik, J., 2009, [Wageningen] : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Legehennen halten : auf zu mehr Hühnerglück, zufriedenen Bürgern und stolzen Landwirten

de Lauwere, C. C. & Luttik, J., 2009, [Wageningen] : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Maatschappelijke prestaties vanuit landbouw

Westerink - Petersen, J., Breman, B. C., Smits, M. J. W., van Alebeek, F. A. N., Migchels, G., Bakker, G., van Amersfoort, M. C. & Schrijver, R. A. M., 2009, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Natura 2000 si agricultura. Ministerul agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii rurale

La Chapelle, C., Janssen, J. A. M. & Balan, A., 2009, Natura 2000 en Landbouw.

Research output: Other contributionPamphlet

Ontwikkeling duurzaamheidsmaatlat Co-vergisting

de Vries, J. W. & Zwart, K. B., 2009, Wageningen : Wageningen UR Livestock Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Past het Cradle to Cradle concept op de landbouw, natuurbeheer en bosbouw?

de Vries, J. W., Meerburg, B. G., Spijker, J. H., van Dooren, H. J. C. & Kuikman, P. J., 2009, Wageningen : Wageningen UR Livestock Research.

Research output: Other contributionPamphlet

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 2, maart 2009

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2009, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 3, juni 2009

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2009, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 4, september 2009

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2009, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Quasimeme Laboratory Performance Studies

de Jong, F., 2009, Wageningen : Wageningen UR Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Rapport Agricultural Nitrogen Use in selected EU-countries

Oenema, O., 2009, WOT N&M.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Stadslandbouw

Visser, A. J., van Eijk, O. N. M., Kempenaar, J., van der Schans, J. W., van der Valk, A. J. J., Wiskerke, J. S. C. & Stobbelaar, D. J., 2009, Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Stof Aromaresidue

Oenema, O., 2009, WOT N&M.

Research output: Other contributionPamphlet

Supporting capacities for climate change adaptation in Eastern Africa

van Geene, J. & Terwisscha van Scheltinga, C. T. H. M., 2009, Nairobi, Kenya : Wageningen University & Research centre.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
food quality
rural development
natural resource
agriculture
Africa

Vechtdal : verslag veldwerkplaats ----rivierenlandschap Arriën, 23 juni 2010

Takman, B., Jonker, R., Maas, G. J., Hommel, P. W. F. M. & Nijssen, M., 2009, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT-rapport 70

Oenema, O., 2009, WOT N&M.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 22, februari 2009

ten Cate, B., Broekmeyer, M. E. A., van Duinhoven, G. & Hinssen, P. J. W., 2009

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 23, april 2009

ten Cate, B. & Broekmeyer, M. E. A., 2009

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 24, juni/juli 2009

ten Cate, B. & Broekmeyer, M. E. A., 2009

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 25, september / oktober 2009

ten Cate, B., Broekmeyer, M. E. A. & van Duinhoven, G., 2009

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 26, december 2009

ten Cate, B., Broekmeyer, M. E. A., van Duinhoven, G., Hinssen, P. J. W. & van der Kolk, J. W. H., 2009

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2008

3500 km vliegen

van Vliet, A. J. H. & Bron, W. A., 2008, Boerenbond-Welkoop.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Actualisatie stikstofbemestingsadviezen rozen

Oenema, O., 2008, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Adaptatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) (Factsheet)

Vos, C. C., 2008, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Arrenurus berolinensis: Een bijzondere nieuwe mijt in Nederland

Didderen, K., 2008, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Beeldenbrochure Waterbeleving

Breman, B. C. & Groot, A. M. E., 2008, Wageningen Universiteit.

Research output: Other contributionPamphlet

Bomen als bron van insectenleven

Moraal, L. G., 2008, Den Haag : Stichting Ode aan de Boom.

Research output: Other contributionPamphlet

Brief: BIN-2 Rapportage

Oenema, O., 2008, WOT Natuur en Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
self organization
history
water

NPK in Edelherten

Oenema, O., 2008, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 1, december 2008

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2008, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
nature conservation
farm
biodiversity
weather
climate change

Supporting Capacities for Climate Change Adaptation In Eastern Africa

Woodhill, A. J. & Terwisscha Van Scheltinga, C. T. H. M., 2008, Wageningen : Wageningen International.

Research output: Other contributionPamphlet

rural development
natural resource
climate change
policy
Africa

Vernieuwing Grutto-mozaïkmodel "Beheer-op-maat": de stippenscan

Melman, T. C. P., 2008, Goutum : Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe.

Research output: Other contributionPamphlet

Verslag en impressies workshop Operationalisering Natuuropgaven Groene Ruggengraat : Helpdeskvraag HDV-08-30

Geertsema, W., 2008, Utrecht : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Waterberging op Praktijkcentrum Aver Heino

Hoving, I. E. & Noij, G. J., 2008, 2 p. Aver Heino : s.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 16, februari 2008

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2008

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2007

Bergen in het bos; nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie; wat kan waar en wat levert het op?

van Rooij, S. A. M., Hommel, P. W. F. M., Kemmers, R. H., Olsthoorn, A. F. M., Querner, E. P. & de Waal, R. W., 2007, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Een nieuwe steenvliegsoort in Nederland ontdekt: Protonemura risi

van den Hoek, T. H., 2007, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Gebruik van kunstmeststikstof in winterperiode

Dekker, P. H. M., van Dam, A. M., van der Maas, M. P. & Velthof, G. L., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ilperveld: beheer en beheersing van pitrus

Hogeweg, N. & Kemmers, R. H., 2007, [s.l.] : S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Plan van aanpak gebruiksnormen AT-gewassen

Oenema, O., 2007, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access