Research Output 1986 2020

Filter
Pamphlet
2014

Paddenstoelen: diversiteit verhogend beheer. infoblad veldwerkplaats

Terhürne, R. L., Ozinga, W. A. & Keizer, P. J., 2014, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Regio Intelligence – Pilotlab nr 2

Coninx, I., 2014, Amsterdam : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

RET calculations, tabel met 4 scenario's voor hernieuwbare energie op Schouwen-Duiveland

Hendriks, C. M. A., 2014, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

State of the forests in the Netherlands, 2012-2013

Schelhaas, M. & Clerkx, A. P. P. M., 2014, Wageningen : Wageningen UR Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verslag workshop duurzame energielandschappen - een gat in Neeltje Jans!

Verzandvoort, S. J. E. & Smit, A., 2014, Schouwen-Duiveland : s.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Zesde Nederlandse bosinventarisatie, 2012-2013

Schelhaas, M. & Clerkx, A. P. P. M., 2014, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2013

Exploratory field visit for potential sea level rise study

Singh, T., 2013, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Food security in a fast-changing world: a new approach to improving soil fertility (confidential)

Beek, C. L., 2013, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Indo-European Research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India (Indo-Mareclim) – Newsletter July 2013

Moors, E. J., 2013, Kochin, Kerala, India

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Infrastructuur satellietdatabank

Lokers, R. M. & Gijzen, S. W. J. G. M., 2013, 4 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Mediation and the Adaptation Challenge: Identifying appropriate methods and tools

Swart, R. J. & Singh, T., 2013, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
method
project
policy
climate change adaptation

Met ontwikkelingsplanologie naar een duurzame veehouderij

van Os, J., Kuindersma, W., Gies, T. J. A., Bokma-Bakker, M. H. & Selnes, T., 2013, Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Nationaal Satelliet Dataportaal, Ontsluiting en toepassingen

Roerink, G. J. & Mücher, C. A., 2013, 12 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Organische stof: wat levert het op? : kosten en baten van organische stof voor de akkerbouwer

Zwart, K. B., Kikkert, A., van der Burgt, G. J. H. M. & Termorshuizen, A., 2013, Masterplan Mineralenmanagement.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
2012

A short note on the effects of pollutants on the European otter (Lutra lutra)

Lammertsma, D. R. & van den Brink, N. W., 2012, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
reintroduction
river system
pollutant
metapopulation
catchment

Een Dijk van een Kwelder : Samenvatting

van Loon-Steensma, J. M., Slim, P. A., Vroom, J., Stapel, J. & Oost, A. P., 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van ELI.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

HighNoon: A science and policy brief - Adaptation to climate change in the Ganges Basin, Northern India

Moors, E. J. & Siderius, C., 2012, New Delhi : Alterra Wageningen - TERI New Delhi.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig Vlaanderen, Managementsamenvatting

Coninx, I., Bomans, K., Dugernier, M., Goosen, H., Maas, G. J. & Vervaet, C., 2012, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

Velthof, G. L., 2012

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Optimaal sluiten van mineralenkringlopen

Cormont, A. & Janssen, S. J. C., 2012, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 10, januari/februari 2012

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2012, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 11, mei 2012

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2012, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

WoesteLand : vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren

Langers, F., van den Berg, A. E., Luttik, J. & ten Cate, B., 2012, Wageningen UR, Wetenschapswinkel.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2011

Als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt

Philippa, M. & Visschedijk, P. A. M., 2011, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bijlage bij brief 11/N&M0036

Oenema, O., 2011

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Climate adaption atlas

Goosen, H., de Groot, M., van den Bergh, D. & Koekoek, A., 2011, Wageningen : Wageningen UR Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
atlas
climate
climate change
decision

Communicatie, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-007

Vosman, B. & Faber, J. H., 2011, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

De Werkplaats Veenkoloniën

Kwakernaak, C. & Sauter, M., 2011, Stadskanaal : Hogeschool van Hall Larenstein.

Research output: Other contributionPamphlet

Ecosysteemdiensten

Smit, A., 2011

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Gebruiksnorm voor brouwgerst

Oenema, O., 2011, WOT N&M / CDM.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen is het cement van de buurt, Buurtgroen en sociale cohesie

Salverda, I. E., 2011, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Leereenheden voor internet "Klimaatverandering" en "Weer en Klimaat"ten bate van HBO minor Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling

Veraart, J. A. & Jacobs, C. M. J., 2011, Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotter, Hogeschool Larenstein.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Meer grip op bodemstikstof, thema: Duurzame mineralen BO-12.03-002-001

Schils, R. L. M., 2011, S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

N&M0064 , Review praktijkproef

Oenema, O., 2011

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Naar duurzame regionale voedselsystemen

Fontein, R. J. & Stuiver, M., 2011, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Nationaal hydrologisch instrumentarium

Kukuric, N. & Alterra - Centrum Landschap, 2011, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Natuurlijke Zuiveringssystemen

de Haan, J. J., Sival, F. P., van der Schoot, J. R. & de Buck, A. J., 2011, Wageningen : PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuw beheer voor nationale landschappen

Weijschedé, T. J., van der Jagt, P. D. & Kruit, J., 2011, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access