Research Output 1986 2020

Filter
Pamphlet

Maatschappelijke kansen van grondbezit van overheden

Nieuwenhuizen, W., Kruit, J. & Kamphorst, D. A., 2017, 2 p. Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Natuur als Partner: Basiskwaliteit biodiversiteit als verzekering voor een duurzame toekomst

Vos, C. C., Opdam, P. F. M., Biesmeijer, K., Grashof-Bokdam, C. J., Steingröver, E. G. & Loos, F. (ed.), 2017, 33 p. Groene Cirkels.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuwsbrief Ruwvoer & Bodem: Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen

Philipsen, A. P., van der Schoot, J. R., Huiting, H. F., van Schooten, H. A., Schils, R. L. M., Riemens, M. M., Schoutsen, M. A., Hoekstra, N. J. & van Eekeren, N. J. M., Apr 2017, 5 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PPS-jaarrapportage 2017: Meerwaarde Mest en Mineralen: Nutrient recovery uit mest

Schoumans, O. F., 1 Jan 2017, 4 p. Wageningen : Topsector Agri & Food.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
Open Access
Din

Sustainable protein technology: An outlook for further research

Voudouris, P., Tamayo Tenorio, A., Lesschen, J. P., Kyriakopoulou, K., Sanders, J. P. M., van der Goot, A. J. & Bruins, M. E., 2017, 6 p. Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Zevende Nederlandse bosinventarisatie

Clerkx, A. P. P. M., Schelhaas, M., Daamen, W. P., Oldenburger, J., Velema, G. & Schoonderwoerd, H., 2017, 1 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2016

Agrarisch vastgoed: aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in Nederland

Gies, T. J. A., Naeff, H. S. D., Nieuwenhuizen, W., Paulissen, M. P. C. P. & Vleemingh, M. P. I., 2016, Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Applicability and sustainability of products from processed manure

Postma, R., Zwart, K. B., Schils, R. L. M., van Rotterdam, D. & Bussink, W., 2016, 1 p. NMI.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Beprijzen van water voor de landbouw - geactualiseerde versie

Linderhof, V., Snellen, W. B., Schipper, P. N. M., van Hattum, T. & Veraart, J. A., 2016, 6 p. Stowa.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Biomimicry Business Breakthrough

Lelieveld, C. M. J. L., van den Hoogen, I. & van Och, R. A. F., 2016, 2 p. Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Climate Smart Agriculture. Policy options and dilemma

Wosten, J. H. M. & Visser, S. M., 2016

Research output: Other contributionPamphlet

agriculture
climate
policy

Integrated assessment of Agricultural systems at the European level

Jansen, J. M. P., van Ittersum, M. K., Janssen, S. J. C. & Reidsma, P., 16 Apr 2016, 8 p. LIAISE.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Natte en droge dooradering: 10 vuistregels voor de ontwikkeling van natte en droge dooradering in het agrarisch gebied

Vos, C. C. & Jochem, R., 2016, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Opportunities to improve genetic conservation of four important European tree species - Project brief

Kramer, K. & Kärkäinen, K., 2016, 4 p. European Commission.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
germplasm conservation
genetic resources
forest genetics
forest trees
gene banks

Populatie Grutto holt achteruit

van Och, R. A. F., Melman, T. C. P. & Hermans, C. M. L., 2016, 4 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Quickscan Contraceptie Hoefdieren

Lammertsma, D. R. & Jansman, H. A. H., 2016, 18 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’: Definitieve versie april 2016

Kruize, H. & Hermans, C. M. L., Apr 2016, 18 p. Bilthoven : RIVM.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Training samen werken aan het bijenlandschap

van Rooij, S. A. M., 2016, 2 p. Wageningen : Groene Cirkels.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Vlakvaaggrond : Ameland, Neerlands Reid in wording. ´Kwelder als buffer bij zeespiegelstijging´

Mantel, S., Slim, P. A. & Krol, J., 2016, Natuurcentrum Ameland.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan: OBN deskundigenteam Nat zandlandschap

van den Burg, A., Bijlsma, R. J., Brouwer, E. & de Waal, R. W., 2016, 36 p. VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Wilde bestuivers onmisbaar voor fruitopbrengst

van Doorn, A. M., Feb 2016

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2015

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Gies, T. J. A., Naeff, H. S. D. & van Os, J., 2015, 7 p. Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Arme bossen verdienen beter: OBN Deskundigenteam Droog zandlandschap

Van den Burg, A., Bijlsma, R. J. & Bobbink, R., 2015, 24 p. VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

CAOS Climate Smart Agriculture on Organic Soils

van den Akker, J. J. H., Jul 2015, 2 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

CAOS Klimaatslimme Landbouw op Veengronden

van den Akker, J. J. H., 2015, 2 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Goede grond: goed voor landbouw, natuur en en waterbeheer

Groenendijk, P., 2015, 8 p. Stowa.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

How to argue for Biodiversity conservation more effectively: Recommandations from the BESAFE project

2015, 26 p. Sofia : Pensoft Publishers.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

MonQi: Toolbox for monitoring and evaluating the management and performance of smallholder farms

van Duivenbooden, N. & van Beek, C. L., 2015, 6 p. Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
small farms
farms
monitoring
soil nutrients
soil fertility

Policy brief: what works in arguing for biodiversity?

Bugter, R. J. F., 2015, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

QUEFTS: Quantitative evaluation of the fertility of tropical soils

Heinen, M., 2015, 4 p. Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

The PIP approach: Fostering sustainable agriculture through integrated farm plans

Kessler, C. A., van Duivenbooden, N. & Nsabimana, F., 2015, 4 p. Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
sustainable agriculture
farms
Burundi
collective action
households

ToPDAd interactive tool

Lokers, R. M., la Riviere, I. J., Houtkamp, J. M. & Franke, G. J., 2015, Wageningen : Alterra-WUR.

Research output: Other contributionPamphlet

Visions of future land use in Europe; Stakeholder visions for 2040

Pérez-Soba, M., Paterson, J. & Metzger, M., 2015, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

2014

Arguments for biodiversity – A literature review

Bugter, R. J. F. & Bogers, M. M. B., 2014, BESAFE.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
quality of life
ecosystem service
land use
ecosystem
environmental information

Food & biobased research : Healthy and sustainable choices : now and in the future

Bino, R. J., Gorselink, M., van Seventer, E., Yilmaz, G., Timmermans, A. J. M., van Amerongen, A., Bos, H. L., van Haveren, J., Westra, E. H., de Wijk, R. A., Bolck, C. H., Boerrigter, H. A. M., Matser, A. M., Barbosa, M. J., Peppelenbos, H. W., ter Maat, H. W. & Klemm, W., 2014, Wageningen UR FBR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Pamphlets
Food
Research

Input of organic waste products

Depret, D., Bloem, J., Faber, J. H., Hartmann, A., Houot, S., Lundin, L., obriot, F., Revallier, A. & Vieublé-Gonod, L., 2014, Parijs, Frankrijk

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
organic matter
soil
ecosystem service
compost
manure

LEESWIJZER bij Update effectenindicator Natura 2000

Broekmeyer, M. E. A., Ottburg, F. G. W. A., Schotman, A. & Wamelink, G. W. W., 2014, wageningen : Wageningen UR Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

More food from fertile grounds: Integrating approaches in order to improve soil fertility

van Beek, C. L., van Duivenbooden, N., Noij, G. J. & Heesmans, H. I. M., 2014, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
soil fertility
food
nutrient
soil nutrient
economic growth

Natuurwetten en certificering bosbeheer; een quick-scan naar overeenkomsten en verschillen

Broekmeyer, M. E. A., 2014, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Om de biomassadoelen van het energieakkoord te halen is visie en beleid nodig op het mobiliseren van biomassa

Nabuurs, G. J., Elbersen, B. S., Reumermann, P. & Elbersen, W., 2014, Wageningen : Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access