Research Output 1986 2020

Filter
Pamphlet
2003

Antarctic research

van Franeker, J. A., 2003, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Atelier Regiodialoog Hamaland : initiatief voor integrale grensoverschrijdende samenwerking

van Mansfeld, M. J. M. & Schröder, R. R. G., 2003, Zwillbrock : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Lonkend rivierenland klaar voor de toekomst

Wolfert, H. P., 2003, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Meetnet kleine landschapselementen

Oosterbaan, A., 2003, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2004

Plannen met natuur : Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden

Vader, J., Snep, R. P. H. & Broekmeyer, M. E. A., 2004, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Regionale identiteit van natuur en landschap

Kruit, J., 2004, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
2005

Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid

Maas, J., Groenewegen, P., Verheij, R., de Vries, S. & van den Berg, A. E., 2005, Utrecht : NIVEL.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2006

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Velthof, G. L., 2006, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Conclusies Themamiddag Monitoring Mestmarkt, Ede

Velthof, G. L., 2006, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Derogatie 2009

Oenema, O., 2006, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Directe en indirecte effecten van vervuiling met zware metalen op de Grutto

Klok, T. C., 2006, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen voor lucht

Kuypers, V. H. M., de Vries, E. A., van Hove, L. W. A., Tonneijck, A. E. G. & Peeters, R. G. J. M., 2006, Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Los krijgen wat vastzit

van der Peet, G. F. V., Baltussen, W. H. M. & Brunt, M. T., 2006, Wageningen UR, Communication Services.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Voedselsituatie voor gruttokuikens bij verschillende graslandtypen

Kleijn, D., van Kats, R. J. M., Melman, T. C. P. & Schekkerman, H., 2006, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 5, maart 2006

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2006

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2007

Bergen in het bos; nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie; wat kan waar en wat levert het op?

van Rooij, S. A. M., Hommel, P. W. F. M., Kemmers, R. H., Olsthoorn, A. F. M., Querner, E. P. & de Waal, R. W., 2007, Wageningen : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Een nieuwe steenvliegsoort in Nederland ontdekt: Protonemura risi

van den Hoek, T. H., 2007, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Gebruik van kunstmeststikstof in winterperiode

Dekker, P. H. M., van Dam, A. M., van der Maas, M. P. & Velthof, G. L., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ilperveld: beheer en beheersing van pitrus

Hogeweg, N. & Kemmers, R. H., 2007, [s.l.] : S.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Plan van aanpak gebruiksnormen AT-gewassen

Oenema, O., 2007, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Plan van aanpak studie Aanscherping en differentiatie fosfaatgebruiksnormen

Oenema, O., 2007, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Plan van aanpak uitspoelingsfracties Duinzand loss

Oenema, O., 2007, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Spelen in het groen

van den Berg, A. E., 2007, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Succes en falen in rivierherstelprojecten

van der Wielen, P. & Makaske, B., 2007, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Water and Global Change Project (WATCH) - flyer

Warnaars, T. & de Jong, F., 2007, UK : Water and Global Change WATCH.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 10, maart 2007

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 11, mei 2007

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 12, juli 2007

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 14, november 2007

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 15, december 2007

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2007

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2008

3500 km vliegen

van Vliet, A. J. H. & Bron, W. A., 2008, Boerenbond-Welkoop.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Actualisatie stikstofbemestingsadviezen rozen

Oenema, O., 2008, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Adaptatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) (Factsheet)

Vos, C. C., 2008, Alterra, Wageningen-UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Arrenurus berolinensis: Een bijzondere nieuwe mijt in Nederland

Didderen, K., 2008, Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Beeldenbrochure Waterbeleving

Breman, B. C. & Groot, A. M. E., 2008, Wageningen Universiteit.

Research output: Other contributionPamphlet

Bomen als bron van insectenleven

Moraal, L. G., 2008, Den Haag : Stichting Ode aan de Boom.

Research output: Other contributionPamphlet

Brief: BIN-2 Rapportage

Oenema, O., 2008, WOT Natuur en Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
self organization
history
water

NPK in Edelherten

Oenema, O., 2008, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

PCCC, Kennis voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte Nieuwsbrief 1, december 2008

van Steenis, O. M. B. & de Jong, F., 2008, Wageningen : Kwartaaluitgave PCCC & KvK & KvR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access
nature conservation
farm
biodiversity
weather
climate change

Supporting Capacities for Climate Change Adaptation In Eastern Africa

Woodhill, A. J. & Terwisscha Van Scheltinga, C. T. H. M., 2008, Wageningen : Wageningen International.

Research output: Other contributionPamphlet

rural development
natural resource
climate change
policy
Africa

Vernieuwing Grutto-mozaïkmodel "Beheer-op-maat": de stippenscan

Melman, T. C. P., 2008, Goutum : Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe.

Research output: Other contributionPamphlet

Verslag en impressies workshop Operationalisering Natuuropgaven Groene Ruggengraat : Helpdeskvraag HDV-08-30

Geertsema, W., 2008, Utrecht : Alterra.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Waterberging op Praktijkcentrum Aver Heino

Hoving, I. E. & Noij, G. J., 2008, 2 p. Aver Heino : s.n.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 16, februari 2008

Bron, W. A. & ten Cate, B., 2008

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access