Research Output

Filter
Poster
Poster

Transition starts with people

van Dam, R. I., Eshuis, J. & Aarts, M. N. C., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Understanding the autonomous response of a landowner community in the context of global change

Bakker, M. M., Stuiver, M. & van Teeffelen, A. J. A., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Urban agriculture: Bioavailability as a tool to improve risk assessment?

Römkens, P. F. A. M., Rodrigues, S. M., Chiang, C. M. & Rietra, R. P. J. J., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access
Open Access

Using a simple decision support system to evaluate water saving strategies in Alicante, Spain

Verzandvoort, S. J. E., Garcia Orenes, F., Mataix Solera, J., van den Elsen, E. & Moore, D., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Validation of the Greenhouse Emission Model for soilless cultivation

Linden, van der, T., Hoogsteen, M. J. J., van Os, E. A., Wipfler, E. L. & Boesten, J. J. T. I., 31 Aug 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Van schetsboek naar klimaateffectatlas : COM27

Goosen, H., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access
Open Access

Vegetated dune and swale formation on barrier islands

de Groot, A. V., Berendse, F., Riksen, M. J. P. M., Baas, A., Slim, P. A., van Dobben, H. F. & Stroosnijder, L., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Verifying the protection level achieved for aquatic primary producers in the first tier of the risk assessment scheme for plant protection products

Duquesne, S., Arts, G. H. P., Honemann, L., Matezki, S., Sole, M., van Wijngaarden, R. P. A. & Swarowsky, K., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Vermindering puntbelastingen van middelen uit de open teelten

Wenneker, M., Beltman, W. H. J., van der Lans, A. M., van Zeeland, M. G., van der Weide, R. Y. & de Werd, H. A. E., 2009.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Verschuivingen van insectenplagen bij bomen

Moraal, L. G., 2002.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer : Gadolinium-metingen voor een betere interpretatie monitoringgegevens

Rozemeijer, J., Siderius, C., Verheul, M. & Pomarius, H., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw effluent

Jansen, R. M. C., van der Staaij, M., Beltman, W. H. J., Zweers, A. J., van Os, E. A., Blok, C. & Beerling, E. A. M., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland. Alterra/Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Veraart, J. A., van Gerven, L. P. A. & Lips, M., 2012.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Veterinary pharmaceuticals and natural hormones in the environment after field applications of slurry

Lahr, J., Derksen, A., Wipfler, E. L., van de Schans, M. G. M., Berendsen, B., Blokland, M., Dimmers, W. J., Bolhuis, P. & Smidt, R., 26 May 2019.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Voorspellen van wateroverlast of -tekort

van Dorland, G. J., Hazeu, G. W. & Vullings, L. A. E., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Voortgang ontwikkeling van de EHS in de tijd

van Dorland, G. J., Hazeu, G. W. & Vullings, L. A. E., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Wageningen Data Exchange Service

van den Bergh, E., Janssen, H., Ringersma, J. & Knibbe, W. J., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Water : wise use of tropical peatlands in Borneo

Wösten, J. H. M. & Ritzema, H. P., 2006.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Wetenschappelijke ontwikkelingen in het bodemonderzoek

Lesschen, J. P., Mol, J. P., van den Wyngaert, I. J. J., Verkaik, E. & Kuikman, P. J., 2010.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Working on soil organic matter: A farmers’ initiative in The Netherlands

Verzandvoort, S. J. E., 27 Sep 2018.

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

Open Access

Zoeken naar synergie tussen KRW, Natura 2000 en lange termijn natuur ambities: Info-Graphic

Paulissen, M. P. C. P., Timmerman, J. G., Veraart, J. A. & Spijkerman, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Zouttolerantie van landbouwgewassen

Blom-Zandstra, M., Stuyt, L. C. P. M. & de Vos, A., 2017. 1 p.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Open Access

Zuiverend riet in sloten : veelbelovende aanpak voor betere waterkwaliteit

de Buck, A. J., van der Bolt, F. J. E. & van Wijk, T., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

“Negotiating Uncertainties in the Southwest Delta”

Veraart, J. A., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access