Research Output 1986 2020

Filter
Report
2020

Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk : verkennende studie onder burgers en bedrijven

Bredenoord, H., van Broekhoven, S., van Doren, D., Goossen, M., van Oorschot, M. & Vugteveen, P., 2020, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 171 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks: Update 2018

Heinen, M., Bakker, G. & Wösten, J. H. M., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2978)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

3R Kenya (Robust, Reliable and Resilient) - From aid to trade project: Annual report 2018

Koge, J., Kilelu, C., Coninx, I., van Vugt, S. M., van der Lee, J., Koomen, I., Soma, K., Obwanga, B., Gema, J. & Omedo Bebe, B., 2019, Wageningen Centre for Development Innovation. (WCDI-19-057)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanpak hittestress Harderwijk

Spijker, J. H., Jacobs, C. M. J. & Mol, G., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 28 p. (Wageningen Environmental Research Rapport)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Aanpak hittestress Harderwijk: Bijlagen

Spijker, J. H., Jacobs, C. M. J. & Mol, G., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 54 p. (Wageningen Environmental Research Rapport)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant: Ontwikkeling aard en omvang agrarisch vastgoed tussen 2012 en 2017 in proviencie Noord-Brabant

Gies, T. J. A. & Naeff, H. S. D., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2930)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren

Hellebrekers, L. J., Staman, J., de Boer, S., Foppen, R., Kik, M., van Knapen, F., Koolhaas, J., Lammertsma, D. R., van Zeeland, Y., van der Peet, G. F. V. & Hopster, H., Sep 2019, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
public sector
private sector
products and commodities
income
biodiversity

Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht

van Delft, B., Knotters, M. & Teuling, K., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2967)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

AsaseFest – Nature Based Solutions: Workshop report

Krijgsman, A. & van Oosten, C. J., 2019, Ghana. 2 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisbestand Natuur en Landschap

Sanders, M. E. & Meeuwsen, H. A. M., 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 101 p. (WOt-technical report; no. 158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

BENEFIT Partnership – 2018 annual report: Bilateral Ethiopian-Netherlands Effort for Food, Income and Trade Partnership

Alemu, D., Koomen, I., Ayana, A., Borman, G., Elias, E., Smaling, E., Getaw, H., Becx, G., Sopov, M., Terefe, G., Schrader. Ted, Terefa, T. & Vonk, R., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Centre for Development Innovation. 199 p. (Report / WDCI; no. 19-053)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beschrijving bestaande zonnevelden. Eerste indrukken bij een verkenning van 10 zonnevelden in 2019

Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F. & Bloem, J., 2019, (WOt-interne notitie; no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Best practices voor kennisvalorisatie

Hessels, L., Mooren, C. & Schipper, P. N. M., May 2019, Amersfoort: Stowa. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Stakeholders
Best Practice

Biodiversity monitoring in seaweed farms by DNA metabarcoding using settlement plates and water samples

Bernard, M. S., Tonk, L., de Groot, G. A., Glorius, S. & Jansen, H., Aug 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C070/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bloemrijke sterke dijken: Deltafact

Grashof-Bokdam, C. J. & van Meurs, G., 2019, Amersfoort: Stowa. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodem-, gewas-en ecologische kwaliteit Ilperveld: monitoringsresultaten 2015-2017

Römkens, P. & Linders, J., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2938)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland - indicatorset en systematiek, versie 1.0

Hanegraaf, M., van den Elsen, E., de Haan, J. & Visser, S., 2019, Wageningen. 18 p. (Rapport WPR; no. 795)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016

Jeurissen, L., Voogd, J. C., Kros, H. & Lesschen, J. P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 53 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas

Schipper, P., Renaud, L. & van Boekel, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 81 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2931)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe

Jacobs, C., Berglund, M., Kurnik, B., Dworak, T., Marras, S., Mereu, V. & Michetti, M., 4 Sep 2019, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019: European Environment Agency (EEA). 112 p. (EEA Report; no. 4/2019)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
agriculture
climate change
Common Agricultural Policy
farm
Europe

Climate risk assessment services for agri-food sector

Groot, A., de Bruin, K., Bolt, J., Verwey, P., Daniels, E. & Hutjes, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
risk assessment
food
climate
climate change
services
Open Access
biodiversity
overgrazing
action plan
introduced species
rainforest

De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites

Ottburg, F. G. W. A. & Lammertsma, D. R., 5 Jul 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ecologische meerwaarde van het aanbrengen van grindbedden in de Tongelreep

Velthuis, M., Borst, A., Scheepens, M., Barten, I., Dees, A., Moeleker, M., Brugmans, B. & Verdonschot, R. C. M., 15 Jan 2019, H2O online. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives: technical report

Bijlsma, R. J., Agrillo, E., Attorre, F., Boitani, L., Brunner, A., Evans, P., Foppen, R., Gubbay, S., Janssen, J. A. M., van Kleunen, A., Langhout, W., Noordhuis, R., Pacifici, M., Ramirez, I., Rondinini, C., van Roomen, M., Siepel, H. & Winter, H. V., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2928)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives: examples of setting favourable reference values

Bijlsma, R. J., Agrillo, E., Attorre, F., Boitani, L., Brunner, A., Evans, P., Foppen, R., Gubbay, S., Janssen, J. A. M., van Kleunen, A., Langhout, W., Pacifici, M., Ramirez, I., Rondinini, C., van Roomen, M., Siepel, H., van Swaaij, C. A. M. & Winter, H. V., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 219 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2929)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Groene Schakel: ctualisatie doelsoortenlijst, verkenning benodigde afgravingen en advies rustgebied

van der Grift, E. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2934)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld: Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB

Berkhout, P., van Doorn, A., Geerling-Eiff, F., van der Meulen, H., Tacken, G., Venema, G. & Vogelzang, T., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 103 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-058)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
mineral resource
resource use
land use
land use planning
mineral

De toegankelijkheid van Jufferswaardin Renkum: bezoekaantallen, burgerparticipatie en communicatie

Goossen, C. M. & Dekker, L., Sep 2019, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 87 p. (Wetenschapswinkel Rapport; no. 353)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Lahr, J., Moermond, C., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., 2019, Amersfoort: Stowa. 117 p. (Stowa rapport; no. 2019-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

Moermond, C., Lahr, J., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., Oct 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof: een beoordeling vanuit de klimaatopgave

Sluijsmans, J. & Spijker, J., Jun 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2951)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access