Activities 2000 2019

Filter
Public lecture/debate/seminar

Terug Kenniscafé “Een ode aan de boom”

Sjerp de Vries (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Use of remote sensing techniques to optimize vegetation parameters for wave damping modelling

P.A. Slim (Contributor), Elbert de Hon (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groen Omgevingsrecht

Fred Kistenkas (Speaker)
21 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De werking van groen op gezondheid; mechanismen achter de relatie groen - welbevinden

Sjerp de Vries (Invited speaker)
27 Sep 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Welke gevolgen heeft de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord? Discussie Niscoo 28 feb 2019

J.P. Lesschen (Speaker)
28 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insecten en bijen in Nederland. Biodiversiteit, trends en interacties

I. Roessink (Speaker)
23 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe bepaal je de effecten van beregening op het watersysteem?

H.T.L. Massop (Speaker), Perry de Louw (Speaker)
9 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Bodem & de Stad

S.M. Visser (Speaker), J.P. Okx (Speaker), G. Mol (Speaker), G.J. Maas (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Speaker)
20 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Can bee keeping in the upper Mara river basin (Kenya) help to protect (riparian) forests?

V.J. Ingram (Speaker), R. Kirui (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), Joseph Hitimana (Speaker), D. Koopmans (Speaker)
1 Jul 20195 Jul 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Creating new narratives for integrated approaches to CCA and DRR and transformation

I. Coninx (Speaker), J. Bentz (Speaker), Julia Barrott (Speaker), S. Bharwani (Speaker), Eleanor Chapman (Speaker), Brigitte Rudram (Speaker), Bettina Koele (Speaker)
18 Jun 201822 Jun 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waarom we gezonder worden door samen te leven met de gierzwaluw

R.P.H. Snep (Speaker)
26 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De ‘Soil Health Index’ als graadmeter voor de bodemgezondheid

G.W. Korthals (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Contributor), E. Hagelen (Contributor)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

OBN-2013-51-NZ Veenbasis, afbraakprocessen in relatie tot hydrologie: veldmetingen

J.J.H. van den Akker (Speaker)
27 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Opbrengst optimalisatie gras en snijmaïs

Conny Bufe (Speaker), M.W.J. Stienezen (Contributor), J. Oenema (Contributor), J.T.W. Verhoeven (Contributor), M. Wesselink (Contributor), R.L.M. Schils (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), J. Verloop (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het Europese landbouwbeleid & biodiversiteit: van Brussel tot Blessum

A.M. van Doorn (Speaker)
23 May 201824 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beoordeling van erosie en sedimentatie in en rond natuur in het Heuvelland: een samenvatting

R.W. de Waal (Speaker), R.J. Bijlsma (Contributor)
1 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inleiding organische veenbasis: Wat is het en waar komt het voor?

S.P.J. van Delft (Speaker)
27 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe behouden we het veen voor iedereen?

T.J.A. Gies (Speaker), T.C.P. Melman (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Met de kennis van nu: wat kan beter?

J. Wallinga (Speaker), A. Makaske (Contributor), G.J. Maas (Contributor), J.H.J. Candel (Contributor), T.J. Geertsema (Contributor)
11 Apr 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Voorverkenning natuurinclusieve wind op zee: kansen verzilveren, barrières beslechten

N.A. Steins (Speaker), J.A. Veraart (Contributor), J.E.M. Klostermann (Contributor), M. Poelman (Contributor)
25 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Long-term effects of phosphate fertilization on crop yields, soil and leaching: Phosphate trial Lelystad

J.J. de Haan (Speaker), W.C.A. van Geel (Contributor), P.A.I. Ehlert (Contributor)
21 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Active citizens and urban green governanceUnderstanding the diversity of stewardship practices through a mosaic governance lens

A.E. Buijs (Speaker), R. Hansen (Speaker), Sander Van Der Jagt (Speaker)
7 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Boeren in Beweging: Factoren die een rol spelen bij natuurinclusieve keuzes van boeren

J. Westerink (Speaker)
29 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Amsterdam - Heerlen in 10 minutes

C.B.E.M. Aalbers (Speaker)
2 Jul 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kwetsbaarheid veenbasis: labmetingen en modelmatige evaluatie

R.F.A. Hendriks (Speaker), J.J.H. van den Akker (Contributor)
27 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Literatuurstudie effecten van duurzame kaas op gezondheid en smaak

C.C. Vos (Speaker)
29 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Feiten en fabels rondom CO2 | Jan Peter Lesschen

J.P. Lesschen (Speaker)
28 Feb 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Closing the P Cycle

J.C. Curth-van Middelkoop (Speaker), I.C. Regelink (Contributor), H.H. Luesink (Contributor), C.P.A. van Wagenberg (Contributor), A. Greijdanus (Contributor), W. de Vries (Contributor), J. Kros (Contributor), W. van Dijk (Speaker)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: gras en snijmaïs

R.L.M. Schils (Contributor), W. van den Berg (Contributor), J.A. Booij (Contributor), J.A.M. Groten (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), H.C.A. Rijk (Contributor), J.R. van der Schoot (Contributor), G.W.J. van de Ven (Contributor), J. Verloop (Contributor), M.K. van Ittersum (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Data Quality & FAIR

G.M. Hengeveld (Speaker), J.G.M. van der Greft-van Rossum (Contributor)
8 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden

P. Copini (Speaker)
29 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Towards radical transport innovation and urban quality of life, Another perspective on transport

C.B.E.M. Aalbers (Speaker), L.L. de Rooij (Speaker), M. van Buuren (Speaker)
2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zouttolerantie Landbouwgewassen

Lodewijk Stuyt (Speaker)
8 May 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Marginal Heritage Practices that need though distance from the Canon of Amsterdam

R. During (Speaker)
6 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

eDNA detectie: inzicht in een nieuwe wereld

G.A. de Groot (Speaker), M. Schrama (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen

S.P.J. van Delft (Speaker)
15 May 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatverandering en kademuren, urgentie, opgaven en kansen

W. Timmermans (Speaker)
Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.

D.J.M. van Balen (Lecturer), W.K. van Leeuwen-Haagsma (Lecturer), W. Sukkel (Lecturer), J. Bloem (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social Innovation for Value Creation, State of affairs, highlights

R. During (Speaker), J.H.A.M. Brouwers (Speaker), J.G.A.J. van der Vorst (Speaker)
21 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Processen <-> Structuren? Een theoretische beschouwing over de relatie biodiversiteit-ecosysteem functioneren

Piet Verdonschot (Speaker)
20 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Erasmus Ideology, L’Idéologie Erasmus

R. During (Speaker)
19 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden

J. Buiteveld (Speaker)
29 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Drivers of impaired ecological functioning in constructed delta lakes, a case study on lake Markermeer in the Rhine delta.

Marielle van Riel (Speaker), H.G. van der Geest (Speaker), J.A. Vonk (Speaker), Ruurd Noordhuis (Speaker)
2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

PortaalGroen en welbevinden GKN

J.H. Spijker (Speaker), J.A. Hiemstra (Contributor)
2 Nov 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit

P. Groenendijk (Speaker)
22 Nov 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Adaptive Delta Management

C.T.H.M. Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
13 Jun 201715 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Over bodemkwaliteit en voerkwaliteit

Oene Oenema (Speaker)
27 Oct 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecosysteemdiensten en duurzaamheid

Carla Grashof-Bokdam (Speaker)
3 Sep 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar