Activities 2000 2019

Use of remote sensing techniques to optimize vegetation parameters for wave damping modelling

P.A. Slim (Contributor), Elbert de Hon (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Salt marsh response to 32 years of relative increase in sea level

Anne Bruls (Speaker), J. Limpens (Contributor), A.T. Kuiters (Contributor), P.A. Slim (Contributor)
7 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Impacts of beekeeping & agroforestry initiatives in the Upper Mara River Basin, Kenya

Verina Ingram (Speaker), Sabine van Rooij (Speaker), Djuran Koopmans (Speaker)
20 May 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Methodological considerations in biodiversity - mental health relationships

Sjerp de Vries (Speaker)
25 Sep 201927 Sep 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten!

R.P.H. Snep (Speaker)
31 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

De werking van groen op gezondheid; mechanismen achter de relatie groen - welbevinden

Sjerp de Vries (Invited speaker)
27 Sep 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Natural environments and happiness, Large-scale experience sampling in the Netherlands

Sjerp de Vries (Speaker), Wim Nieuwenhuizen (Speaker)
21 Oct 201925 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Safety, stress and the physical environment: what has (love for) nature got to do with it?

Sjerp de Vries (Speaker)
26 Aug 201930 Aug 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Stikstofcrisis en PAS

Fred Kistenkas (Speaker)
30 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Op weg naar natuurinclusief in 2030

Edo Gies (Contributor), Anne van Doorn (Contributor)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Effecten van steenmeel op de bodemecologie

Jaap Bloem (Speaker), Gert-Jan van Duinen (Speaker), Maaike Weijters (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Verkenning kennisbehoeftes van boeren t.a.v. NIL en het reeds bestaande aanbod NIL kennis Waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen

Fogelina Cuperus (Speaker), W. Sukkel (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), A.M. van Doorn (Speaker), Jeroen Schütt (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Groene verstedelijking

Carmen Aalbers (Keynote speaker)
13 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Development of a system for targeted soil quality measurement to be used in EJP-soil

Janjo de Haan (Speaker), Erik van den Elsen (Speaker), Isabella Selin Norén (Speaker), Saskia Keesstra (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Nieuwe en opkomende stoffen in de bodem en ondergrond

Joost Lahr (Speaker), Wim Beltman (Speaker)
15 Jan 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Excursie door de genenbank Roggebotzand

Joukje Buiteveld (Participant)
20 Sep 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Waterbeheer en Voedselbossen

Jeroen Veraart (Speaker), Bart Kruijt (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor), Jeroen Kruit (Contributor), A. Balkema (Contributor), P. Rombouts (Contributor)
15 Nov 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Technical feasibility of the coupling between MODFLOW6 and metaSWAP

P.E.V. van Walsum (Presenter), Ab Veldhuizen (Presenter)
1 Jan 201931 Dec 2019

Activity: Other

Kan een goede boer natuurinclusief zijn

Judith Westerink (Invited speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Leidt monitoring van bodemvocht en zoutgehalte op bedrijfsniveau tot een beter waterbeheer?

Jan van Bakel (Speaker)
24 Sep 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Landelijk WaterKwaliteitsModel-nutriënten (LWKM)

F.J.E. van der Bolt (Speaker)
19 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Nature Based Solutions

J.H. Spijker (Speaker)
22 Mar 2019

Activity: Talk or presentationSchools engagement

Welke gevolgen heeft de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord? Discussie Niscoo 28 feb 2019

J.P. Lesschen (Speaker)
28 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insecten en bijen in Nederland. Biodiversiteit, trends en interacties

I. Roessink (Speaker)
23 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Can a good farmer be nature inclusive?

J. Westerink (Speaker)
23 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Binnengroen méér dan mooi alleen! : perspectief voor Human Resource en Facilitair Management

C.M.L. Hermans (Speaker)
31 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Groen en Welbevinden: wat is de invloed van groen in de woonomgeving op de gezondheid?

Sjerp de Vries (Lecturer)
5 May 2019

Activity: Talk or presentationSchools engagement

Toediening van steenmeel: een concept plan van aanpak voor beheerders

Jaap Bloem (Speaker), Wim de Vries (Speaker), Anjo de Jong (Speaker), Maaike Weijters (Speaker), Roland Bobbink (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Symposium Waterkwaliteit op de Kaart - IV

J. Lahr (Speaker), Anja Derksen (Speaker)
25 Jan 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Innovatie vervoersinfrastructuur in stedelijk gebied

Carmen Aalbers (Speaker)
27 Sep 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

De Klimaatadaptatie Tool

Carmen Aalbers (Consultant)
14 Nov 2019

Activity: Consultancy

"No regret" maatregelen voor de natuur

Arjen de Groot (Speaker)
28 Jan 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems

Jeroen Veraart (Speaker)
11 Nov 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

File

Visie op de onverzadigde zone modellering

Ab Veldhuizen (Presenter)
1 Jan 201931 Dec 2019

Activity: Other

Hoe bepaal je de effecten van beregening op het watersysteem?

H.T.L. Massop (Speaker), Perry de Louw (Speaker)
9 May 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gobeshona5, International Conference on Climate Knowledge

C.T.H.M. Terwisscha van Scheltinga (Participant)
11 Jan 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conference

Voorverkenning Ecologische Kansen en Risico's PAGW-Maatregelen

J.A. Veraart (Speaker), J. Backx (Speaker)
16 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Can bee keeping in the upper Mara river basin (Kenya) help to protect (riparian) forests?

V.J. Ingram (Speaker), R. Kirui (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), Joseph Hitimana (Speaker), D. Koopmans (Speaker)
1 Jul 20195 Jul 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemschimmels in eikenbos op droge zandgrond

Jaap Bloem (Speaker), Wim Dimmers (Contributor), Anjo de Jong (Contributor)
10 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Groen Omgevingsrecht

Fred Kistenkas (Speaker)
21 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Is groen in de woonomgeving gezond en kan het gezondheidsverschillen verkleinen?

Sjerp de Vries (Speaker)
11 Apr 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Terug Kenniscafé “Een ode aan de boom”

Sjerp de Vries (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatie vervoersinfrastructuur in stedelijk gebied

Carmen Aalbers (Invited speaker)
27 Sep 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

File

Beheer en transitie Groen in stedelijke regio’s

Carmen Aalbers (Invited speaker)
24 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

File

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), O.G. Bos (Consultant), N.A. Steins (Consultant), Amanda Schadeberg (Consultant), Lisanne van den Bogaart (Consultant), J. van Rijn (Consultant), J.E. Tamis (Consultant), W. Zaalmink (Consultant), F.H.M. Ammerlaan (Consultant), B.S. Elbersen (Consultant), J.W. van de Vis (Consultant), J.A. Veraart (Consultant)
20 May 2019

Activity: Consultancy