Research Output 1940 2020

Filter
promoter, other
2010
Open Access
Feeding Behavior
Eating
Weights and Measures
Psychological Stress
Weight Gain
2007

Econometric specification of constrained optimization models

Jansson, T. G., 2007, Bonn: University of Bonn Library. 168 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
econometrics
parameter
thesis
1990

De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

Elhorst, J. P., 1990, Den Haag: LEI. 179 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1970

Bedrijfseconomische verslaggeving voor landbouwbedrijven

Kuperus, J. A., 1970, 's-Gravenhage etc.: L.E.I.. 196 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1960

Economische aspecten van het bedrijfsgrootte-vraagstuk als onderdeel van het structuurprobleem in de landbouw

van Riemsdijk, J. F., 1960, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 208 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access
1957

Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw

de Regt, J. T. P., 1957, ('s-Gravenhage): [s.n.]. 180 p.

Research output: Thesispromoter, other

Open Access