Research Output 1940 2019

Sociale verzekering in de landbouw in België

Anonymous, 1947, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Stichtingskostenberekening van een struikvormboomgaard met appelen : aangeplant najaar 1946, de Betuwe

Bos, C. & Spoor, P. A., 1947, 's-Gravenhage: [s.n.]. 16 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijkend overzicht tussen het Nederlandse en Belgische systeem van landbouwpolitiek

Anonymous, 1947, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 9 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van de rentabiliteit van een akkerbouwbedrijf van 48 ha en van 24 ha in de Noord-Oostpolder

Anonymous, 1947, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 6 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1946

Aanlegkosten en exploitatieverliezen gedurende de eerste jaren van een struikaanplant op de Zuid-Hollandsche eilanden op kostenpeil van 1 januari 1946 (per hectare)

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Berekening van de dorschkosten voor oogst 1946

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Berekening van het uit te betalen tijdloonbedrag in land- en tuinbouw voor 1947

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beschouwingen over de beteekenis van het wetsvoorstel tot heffing van een vermogensaanwasbelasting voor het agrarische bedrijf

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 8 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Amerikaansche voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 9 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no.20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Amerikaansche voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 6 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De herziene Amerikaansche handelsvoorstellen beschouwd vanuit het oogpunt van den Nederlandschen landbouw

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De tolunie met Belgie - Luxemburg

Horring, J., 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een vergelijking van de gemotiveerde en werkelijke prijsstijging sind 1938/39 in enkele takken van industrie en landbouw

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 11 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een vergelijking van de uit zijn factoren berekende en de werkelijke prijsstijging sinds 1938/'39 in enkele takken van industrie en landbouw

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 13 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het deviezen-rendement in het centraal economisch plan 1947

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 51)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van bessen frambozen, bramen en kersen

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1946

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van enkele soorten 1, 2 en 3-jarig boschplantsoen voor het teeltjaar 1946

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van fruit in den vollen grond, voor het teeltjaar 1946

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, voor het teeltjaar 1946

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in April 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in Augustus 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in Februari en Maart 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in Juli 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 15 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in Juni 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in Juni 1946 verwacht kunnen worden

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van stekbieten en zaadbieten

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den achteruitgang van het aantal arbeidskrachten in 37 plattelandsgemeenten

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 9 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den huidigen kostprijs van varkensvleesch

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Saneeringsplan Hedel

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 18 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat zijn de kosten om het "uitgeboerde" agrarische productie-apparaat weer op peil te brengen en hoeveel mag hiervan in mindering worden gebracht op den vermogenaanwas

Anonymous, 1946, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat zijn de kosten om het "uitgeboerde" agrarische productie - apparaat weer op peil te brengen en hoeveel mag hiervan in mindering worden gebracht op den vermogensaanwas

Anonymous, 1946, Den Haag: [s.n.]. 9 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Documentatie op het gebied van de kosten van het industriele, verkeers- en handelsapparaat, dat diensten aan den landbouw bewijst

Horring, J., 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 1 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Extra uitkering voor de landbouwbedrijven op van nature armere gronden en voor de kleine landbouwbedrijven

Anonymous, 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Heffing op vermogensaanwas

Horring, J., 1945, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hoeveel arbeidskrachten zijn er nodig voor 1.000.000 ha. landbouwgrond en hoeveel van dergelijke arbeidskrachten kan Nederland opleveren

Horring, J., 1945, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nota, betreffende de organisatie van de bedrijfseconomische documentatie in den landbouw en het gebruik van deze documentatie

Horring, J., 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidgen vleeschprijs, in de periode mei 1945 - april 1946

Anonymous, 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch bij het kostenpeil van november 1945

Anonymous, 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch

Anonymous, 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Samenstelling van den kostprijs van tarwe

Horring, J., 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijkend overzicht van de prijzen van de voornaamste landbouwproducten in Engeland en Nederland

Anonymous, 1945, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 1 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1944

Berekening van de rentabiliteit van den verbouw van de voornaamste akkerbouwproducten bij prijzen, zoals die zijn vastgesteld voor oogst 1944

Anonymous, 1944, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Schadevergoeding bij ontruiming van landbouwgronden

Anonymous, 1944, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 6 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1943

De kostprijzen van de voornaamste akkerbouwprodukten voor oogst 1944

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: L.E.I. 61 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional