Research Output 1940 2019

1952

De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geïmporteerde granen per 1 maart 1953 (5e aanvulling op rapport 146)

Hupkes, C. M., 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geïmporteerde granen per 1 maart 1953 (6e aanvulling op rapport 146)

Hupkes, C. M., 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 7 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De stand van zaken van het bedrijfseconomisch onderzoek

van Nieuwenhuyzen, P. M., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 6 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Vijfheerenlanden : een economisch sociografisch onderzoek van de landbouw

Anonymous, 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 97 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 167)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Vijfheerenlanden : een economisch sociografisch onderzoek van de landbouw

Anonymous, 1952, 's-Gravenhage etc.: L.E.I. 98 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Gemiddelde uitkomsten van een aantal groepen bedrijven over 1947/'48 tot en met 1950/'51 : ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten over de laatste jaren

Hoornsman, G. M. & van Nieuwenhuyzen, P. M., 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 53 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herberekeningen van de kostprijzen voor hout van groveden, douglas, populier en inlandse eik (Rapport nr. 144) in verband met de gewijzigde loonkosten

Horring, J., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 21 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het hanteren van de begrippen, geïnvesteerd kapitaal, geldbehoefte en credietbehoefte in het landbouwbedrijf

Anonymous, 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 6 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het veevoedervraagstuk

Hupkes, C. M., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekening van enige tuinbouwproducten in N. - Limburg : prijspeil voorjaar 1951

Bos, C. & Spoor, P. A., 1952, Den Haag: [s.n.]. 13 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekening van kaskomkommers : prijspeil 1952 : per kas van 50 m. x 4,30 m

Bos, C. & Spoor, P. A., 1952, Den Haag: [s.n.]. 3 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de berekening van de bijdrage van de landbouw tot het nationale inkomen in 1938 en 1949

Greidanus, G., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de berekening van de bijdrage van de landbouw tot het nationale inkomen in 1938 en 1949

Greidanus, G., 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in de Langendijk e.o. : seizoen 1950/51

Bos, C. & de Jong, P. L. F., 1952, Den Haag: [s.n.]. 7 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij verschillende prijzen voor de periode November 1952 - November 1953

Dijkstra, H. & van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 40 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 170)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van melk en de voornaamste andere producten van het gemengde bedrijf op zandgrond voor het jaar 1952/53

Hupkes, C. M. & van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 51 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de productiekosten broedeieren

Hupkes, C. M. & Hupkes, C. M., 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 14 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer over het teeltjaar 1951

Bos, C., 1952, Den Haag: [s.n.]. 6 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 99)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de haringvisserij met motorleggers in 1950 en 1951 : met vermelding van enkele cijfers van 1952 en 1953

Anonymous, 1952, 's-Gravenhage: [s.n.]. 47 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1952

Hupkes, C. M., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 36 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 168)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rente omlopend kapitaal rode klaver

Meyburg, H., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ruurlo : een economisch - sociografisch onderzoek

Anonymous, 1952, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 122 p. (Rapport / Landbouw Economisch Instituut; no. no. 162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitkomsten van weidebedrijven over 1947/48 tot en met 1950/51 : ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten over de laatste jaren

Dijkstra, H. & van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 54 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabibliteit van het type-bedrijf in de noordelijke bouwstreek oogst 1952

van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 138 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabibliteit van het type-bedrijf in de Veenkoloniën oogst 1952

van Riemsdijk, J. F. & Meijerman, G. C., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 106 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabibliteit van het type-bedrijf in het Oldambt oogst 1952

van Riemsdijk, J. F., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 132 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in het zuid-westelijk zeekleigebied, oogst 1952

van Riemsdijk, J. F. & Hoornsman, G. M., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 105 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat doet het L.E.I. met de gegevens van de bedrijfseconomische boekhoudingen?

Anonymous, 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat is een bedrijf en wat is winst?

Hamming, G., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 11 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1951

Analyse van bedrijfsresultaten : voorbeeld voor gemengde bedrijven

Hupkes, C. M., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 36 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Analyse van bedrijfsresultaten : voorbeeld voor weidebedrijven

Dijkstra, H., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 28 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De doeleinden van de Zweedse landbouwpolitiek en de middelen om deze te verwezenlijken

van de Wiel, E., 1951, 's-Gravenhage: LEI. 112 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van de 5 procent loonsverhoging per maart 1951 en de prijsstijging van veevoeder, als gevolg van de verlaging van de veevoedersubsidies op de kostprijs van melk voor de periode 1 nov. 1950 - 1 nov. 1951

van Nes, A. R., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 4 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De invloed van de stijging van de voederprijzen en de loonsverhoging op de kostprijs van varkensvlees (mei 1951)

Hupkes, C. M. & van Nes, A. R., 1951, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De markt- en prijspolitiek in de Britse landbouw

Greidanus, G., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 96 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De markt- en prijspolitiek in de Westduitse landbouw

Le Mair, W., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 64 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De noodzakelijkheid van industrialisatie en emigratie voor de Nederlandse landbouw

Maris, A., 1951, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 63, 1, p. 43-55

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noord-Oostpolder

Anonymous, 1951, Den Haag: [s.n.]. 14 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De zetmeelwaarde-productie van het grasland : opbrengsten en kosten op een aantal weidebedrijven over de boekjaren 1947/48, 1948/49 en 1949/50

Dijkstra, H., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een marktanalytische beoordeling inzake het prijsverloop van varkens, biggen, slachtrunderen, fokkalveren en rogge : haar betekenis voor het toekomstige bedrijfsbeleid

Hartmans, E. H. M., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enig opmerkingen over de paardekosten zoals deze in het concept-rapport 159 zijn bepaald

Heusden, J. A. W., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele opmerkingen naar aanleiding van het antwoord van de afdeling Streekonderzoek op de vragen van de C.B.T.B. betreffende het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden

van Nieuwenhuyzen, P. M. & van Riemsdijk, J. F., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het kleine-boeren vraagstuk op de zandgronden : een economisch-sociografisch onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut

Maris, A. & Scheer, C. D., 1951, Assen: Van Gorcum. 254 p. (Practische onderzoekingen op sociaal-economisch en planologisch gebied)([Rapport / Landbouw Economisch Instituut; no. 145])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het randgebied van de Noord-Noordoostpolder : een economisch-sociografisch onderzoek

Anonymous, 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 95 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Is de kostprijsberekening van de melk betrouwbaar?

Anonymous, 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 7 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekeningen voor hout van groveden, douglas, inlandse eik en populier

Jurriens, G. J., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 47 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekening van fabrieksspinazie : open grond

Bos, C. & Spoor, P. A., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 6 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekening van herfstwittekool, groene kool en herfstandijvie : prijspeil 1951

Spoor, P. A., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 11 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijsberekening van kroten : prijspeil 1951

Spoor, P. A., 1951, 's-Gravenhage: [s.n.]. 5 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 79)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijzen van groentegewassen (prijspeil 1950)

Holkamp, A., 1951, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 82 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 157)

Research output: Book/ReportReportProfessional