Research Output 1940 2019

1954

Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees (baconvarkens)

Hupkes, C. M. & Walvoort, G. J. H., 1954, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 33 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 169)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (tulpen, hyacinten en narcissen; prijspeil 1953/54)

Bos, C. & Schupper, J. F. B. M., 1954, 's-Gravenhage: Landbouw-econoisch instituut. 72 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van akkerbouwbedrijven van verschillende grootte, gelegen in de Noordoostpolder, in verband met de betekenis van de factoren arbeid, kapitaal en grond

Hoornsman, G. M. & van Riemsdijk, J. F., 1954, 's-Gravenhage: L.E.I. 117 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 196)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer : teeltjaar 1952

Holkamp, A. & van Winden, W. J., 1954, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut; no. nr. 206)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek over de bedrijfsgrootte in de IJsselmeerpolders : de betekenis van arbeid, kapitaal en grond op akkerbouwbedrijven van verschillende grootte

Hoornsman, G. M. & van Riemsdijk, J. F., 1954, Den Haag: L.E.I. 40 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Over de economie van het Friese weidebedrijf bij verschillende bedrijfsgrootte

Dijkstra, H. & de Winter, A., 1954, Den Haag: L.E.I. 35 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Prijsindices

Anonymous, 1954, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 18 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitkomsten van akkerbedrijven op klei- en dalgrond en gemengde bedrijven op klei over 1951/52

Meijerman, G. C., 1954, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 72 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Berekening van de schade door de onderbreking van het productieproces ten gevolge van de watersnood

Anonymous, 1953, 's-Gravenhage: [s.n.]. 27 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beschrijving van methoden van bedrijfseconomisch onderzoek

Dijkstra, H., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 55 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Cost accounting and farm management analysis in agriculture in the Netherlands

Horring, J. & van Riemsdijk, J. F., 1953, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 1, 2, p. 73-87

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De intensivering op de weidebedrijven

Dijkstra, H., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De landarbeidersstand in de akkerbouwgebieden van Nederland : een onderzoek naar de demografie en de seizoenwerkloosheid

Anonymous, 1953, 's-Gravenhage: LEI. 110 p. (Interim-rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De markt- en prijspolitiek in de Deense landbouw

Liberg, A. H. J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 37 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 189)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De markt- en prijspolitiek in de Franse landbouw

Greidanus, G., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 33 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 186)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De markt- en prijspolitiek in de Zwitserse landbouw

Liberg, A. H. J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 29 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Noord-West Veluwe : een welvaartsonderzoek

Anonymous, 1953, Arnhem: E.T.I.G. 158 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 184)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De ontwikkeling van de landbouwcredietinstellingen in Nederland

de Regt, J. T. P., 1953, In : De Economist - Quarterly Review of The Royal Netherlands Economic Association. 101, 1, p. 583-618

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De openbare nutsvoorzieningen op de zandgronden

Hoefnagels, C. H., 1953, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 14 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Die markt- und Preispolitik in der Niederländische Landwirtschaft : Werdegang seit 1949 un jetziger Sachverhalt

Greidanus, G., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 44 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. Nr. 190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Discussie-nota over enkele aspecten van de monopolieheffingen op granen en veekoeken

Anonymous, 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een agrarisch ontwikkelingsplan betreffende de productie-omstandigheden

Maris, A., 1953, In : ESB Economisch Statistische Berichten. 38, 1879, p. 426-430

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Een economisch-sociografisch survey

Visser, M. A. J. & Hoefnagels, C. H., 1953, 's-Gravenhage: L.E.I. 21 p. (Nota / Landbouw-Economisch instituut; no. no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het onderzoek naar de financiële positie van landbouwbedrijven

Anonymous, 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

La politique agraire des prix en France

Anonymous, 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 186-frans)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maatstaven en methoden voor de beoordeling van de financiering van tuinbouwbedrijven

Bos, C. & de Regt, J. T. P., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 8 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in de consulentschappen Eindhoven en Oss in 1950/51

Liberg, A. H. J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 20 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in het kleiweidegebied in Friesland in het boekjaar 1950/51

Liberg, A. H. J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 13 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie over de periode November 1953 - November 1954

Dijkstra, H. & van Riemsdijk, J. F., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 45 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 194)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van melk op gemengde bedrijven op zandgrond voor het jaar 1953/54

Hupkes, C. M. & Riemsdijk, J. F., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 35 p. (Rapport (gemengde bedrijven) / Landbouw Economisch Instituut; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van witlof, dat door middel van bodemverwarming is geforceerd : prijspeil najaar 1952

Spoor, P. A., 1953, Den Haag: [s.n.]. 12 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van grootbloemige - en polyantharozen(struiken) veredeld op canina - onderstam : prijspeil begin 1953 - Noordbrabant/Limburg

Anonymous, 1953, Den Haag: [s.n.]. 12 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van vruchtbomen : appel : prijspeil najaar 1952

Anonymous, 1953, 's-Gravenhage: [s.n.]. 27 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 182)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de prijzen van granen in verband met de kostprijsberekening van varkensvlees en eieren

Born, F. H., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 17 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de productiekosten van consumptie-eieren en broedeieren

Hupkes, C. M. & Walvoort, G. J. H., 1953, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 31 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 200)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloemenstruik te Aalsmeer

Anonymous, 1953, 's-Gravenhage: [s.n.]. 42 p. (L.E.I. rapport; no. no. 219)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de werkgelegenheid in de landbouw en de afvloeiing van agrarische jongeren in enige gebieden langs de Linker Maas- en Waaloever

Anonymous, 1953, 's-Gravenhage: L.E.I. 78 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Orienterend onderzoek naar de wenselijkheid van herverkaveling in het rampgebied van Z.W. Nederland

Anonymous, 1953, Den Haag: LEI. 7 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

The marketing and price policy in agriculture in the Netherlands : the development since 1949 and the present situation

Greidanus, G., 1953, The Hague: Landbouw-Economisch Instituut. 44 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitkomsten van akkerbedrijven op klei- en dalgrond en gemengde bedrijven op klei over 1946/47 tot en met 1950/51 : ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten over de laatste jaren

Meijerman, G. C. & van Nieuwenhuyzen, P. M., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 77 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitkomsten van de pluimveehouderij : verslag van de resultaten van pluimveebedrijven over de boekjaren 1949/50 en 1951/52

Hupkes, C. M., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vergelijking van de momenteel benodigde hoeveelheid arbeid op landbouwbedrijven in vergelijking met voor de oorlog

Hoornweg, J., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voedingsziekten bij fruitgewassen

Mulder, D., 1953, 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij. 64 p. (Tuinbouwvoorlichting; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voorlopig overzicht van normen voor de bepaling van de kapitaalschade aan boomgaarden als gevolg van de watersnood

Bos, C. & Spoor, P. A., 1953, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waarom bestaat er zo weinig aandacht voor ons werk?

Dijkstra, H., 1953, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1952

Al of geen A.V.A.-prijzen voor de kostprijsberekening van de melk

Dijkstra, H., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 1 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Arbeidsnormen en standaarduren en de hieruit afgeleide begrippen

Hofstee, E. W., Horring, J., Minderhoud, G., Postuma, H. H. & Tjallema, H. T., 1952, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van voeraardappelen

Dijkstra, H., 1952, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 64, p. 533-550

Research output: Contribution to journalArticleProfessional