Research Output 1940 2019

1958

De repercussies van een verlaging van de wintermelkprijs

Eriks, A., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 17 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De theorieën betreffende het afnemerscrediet

Kuperus, J. A., 1958, In : De Economist - Quarterly Review of The Royal Netherlands Economic Association. 106, p. 854-878

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De tuinbouw in het gemengde landbouwbedrijf

de Zeeuw, A., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks L.E.I.-overdrukken; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een proeve van verwerking van waarnemingen, toegpast voor de bepaling van de groeicurve van mestvarkens in Zuidholland

Liberg, A. H. J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 48 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied "Koningsdiep"

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: L.E.I. 49 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied "Lollebeek" (gemeenten Horst en Venray)

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een voorbeeld van lineaire programmering

Liberg, A. H. J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 15 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enkele cijfers van de teelt van fabrieksspinazie

de Zeeuw, A., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Reeks L.E.I.-overdrukken; no. no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Handleiding voor de financiering van cooperatieve aan - en verkoopverenigingen

de Regt, J. T. P., 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 62 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herziening van het type - bedrijf komgronden

Kolhoop, K. C., 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 22 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het belang van een goede ontsluiting van de veiling te Papenveer voor de tuinbouw

Kneppelhout, W. J., 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 17 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het vraagstuk van de gewenste bedrijfsgrootte I

Veldhuis, J. M., 1958, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 70, 9, p. 671-676

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Het vraagstuk van de gewenste bedrijfsgrootte II

Veldhuis, J. M., 1958, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 70, 10, p. 749-759

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Lineaire programmering : verslag van een inleiding door ir. A. Eriks

Reitsma, A., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 21 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Melkproduktie en melkprijsgarantie (technische en economische relaties bij de melkproduktie)

Eriks, A. & Hamming, G., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 29 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland, de Betuwe en het zandgebied van Noord-Brabant en Noord-Limburg

Angus, K., 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 60 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de bewaarverliezen en bewaararbeid van sluitkool in de Langedijk

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 14 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen in de bollenstreek, West-Friesland en Anna-Paulowna/Breezand : (hyacinten, tulpen en narcissen) : voorcalculatie 1958

Schupper, J. F. B. M., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 118 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut, afd. tuinbouw; no. no. 298)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van hollandse irissen in West-Friesland en Anna Paulowna/Breezand : voorcalculatie 1958

Schupper, J. F. B. M. & Stein, A., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 63 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van spinazie en stamslabonen voor industriële verwerking : voorcalculatie 1958

de Zeeuw, A., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 108 p. (Rapport, Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 290)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van veredelde rozen en rozenonderstammen in het boomteeltcentrum Boskoop : voorcalculatie 1958

Schupper, J. F. B. M., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 108 p. (Rapport, Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de produktiekosten van sluitkool in de verschillende teeltcentra : prijspeil najaar 1958

Meijaard, D., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 85 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 315)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloemenstruik te Aalsmeer : statistiek 1956 en begroting voor het jaar 1957

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 42 p. (L.E.I. rapport; no. no. 300)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de gebieden Venlo, Blerick, Tegelen en Zwijndrecht e.o. : statistiek over het jaar 1956 en begroting voor het jaar 1957

Holkamp, A., 1958, 's-Gravenhage: LEI. 62 p. (Rapport / Landbouw Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw; no. 307)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van de mechanisatie van 1946 t/m 1957 : verslag van een enquete naar grote werktuigen, gehouden op 28 akkerbouwbedrijven in het gebied Zuidhollandse Eilanden

Sluiman, W. J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 38 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Over trekkracht en trekkrachtbehoefte op akkerbouwbedrijven

Wijk, P. P., 1958, Den Haag: L.E.I. 31 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Produktie en afzet van zaai-uien

Born, F. H., 1958, Den Haag: L.E.I. 54 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Schets van de Nederlandse landbouwpolitiek

Greidanus, G., 1958, In : Maandschrift Economie. 23, 2, p. 94-102

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied "Neer" (provincie Limburg)

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: L.E.I. 153 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 285)

Research output: Book/ReportReportProfessional

The efflux of labour from agriculture in Europe, especially for the E.E.C.-countries

Maris, A., 1958, In : Netherlands Journal of Agricultural Science. 6, 4, p. 271-280

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Voorbeeld berekening van de gemiddelde eigenaarslasten op L.E.I.-bedrijven

Hoornweg, J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Welk deel ontvangt de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en suiker

Greidanus, G., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 28 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1957

Bedrijfskeuze varkensboekhouding

Walvoort, G. J. H., 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Begroting van een graslandbedrijf op komklei van betrekkelijk kleine omvang

Anonymous, 1957, Den Haag: [s.n.]. 39 p. (Rapport Landbouw Econ. Instituut; no. no. 297)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Begroting van een vetweiderijbedrijf van 30 HA op komgrond

Anonymous, 1957, Den Haag: [s.n.]. 24 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 276)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Benadering van de lasten der grondeigenaren

Mol, J., 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 37 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Berekening van de rente kort omlopend kapitaal t.b.v. akkerbouwgewassen (voorcalculatie 1957)

Anonymous, 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 8 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De aspergeteelt

de Zeeuw, A. & van der Does, J., 1957, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij. 55 p. (Tuinbouwvoorlichting; no. nr. 6)(Het tuinbouwbedrijf in cijfers; no. nr. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De betekenis van nachtvorstwering door middel van beregening op een fruitteeltbedrijf

Spoor, P. A., 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 14 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De buitentarieven van de E.E.G.voor voedermiddelen en dierlijke produkten

Anonymous, 1957, 's-Gravenhage: [s.n.]. 18 p. (Nota, afd. Algemeen economisch onderzoek, Landbouw-economisch instituut; no. no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kostprijs van de melk : voorcalculatie 1957-1958 (november 1957-november 1958)

Anonymous, 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 27 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De landbouw in het streekverbeteringsgebied Haarle, gemeente Hellendoorn

Anonymous, 1957, Den Haag: L.E.I. 49 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De landbouw in het streekverbeteringsgebied Rossumerveld-Zoekerveld

Anonymous, 1957, 's-Gravenhage etc.: Landbouw-Economisch Instituut, Afd. Streekonderzoek [etc.]. 67 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De oppervlakte cultuurgrond van de Nederlandse bedrijven, speciaal die van L.E.I.-bedrijven en aspirant L.E.I.-bedrijven

Kolhoop, K. C. & Andringa, R., 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De varkenshouderij in de naoorlogse periode (resultaten en marktsituatie over de jaren 1948/49 t/m 1955/56)

Born, F. H., 1957, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 23 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 51)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een arbeidsonderzoek op gemengde bedrijven op zandgrond in Drenthe

Kuperus, J. A. & Meijerman, G. C., 1957, 's-Gravenhage: L.E.I. 71 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociaal - economisch onderzoek, in het ruilverkavelingsgebied "De kleine Aa"

Anonymous, 1957, 's-Gravenhage: L.E.I. 85 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 275)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling

Anonymous, 1957, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 92 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 253)

Research output: Book/ReportReportProfessional