Research Output 1940 2019

1959

Een sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 19 p. (Nota Landbouw-economisch instituut; no. no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Zijlroe

Veldhuis, J. M., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 78 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 336)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fondsvorming in de Nederlandse landbouw

Steenweg, J. A. Q., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 28 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geeft beregening betere bedrijfsuitkomsten?

Born, F. H. & te Paske, B. J., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 60 p. (Bedrijfseconomische mededelingen; no. no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het egaliseren der voedergraanprijzen in het E.E.G. gebied

van Riemsdijk, J. F., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publicaties / Landbouw Economisch Instituut; no. nr. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het meten van de mechanisatie

Wijk, P. P., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 85 p. (Nota / Landbouw-Economisch instituut; no. no.131)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Iso-produktiecurven voor het bepalen van economische optima

Mol, J., 1959, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 71, 2, p. 40-47

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Kostprijs van varkensvlees : voorcalculatie 1959/60

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 42 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 324'5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijzen van gewassen in enkele kleigebieden en de veenkoloniën (akkerbouwbedrijven) : voorcalculatie 1959/60

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 94 p. (Rapporten / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 324'4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostprijzen van platglaskomkommers en aanvullende teelten

de Zeeuw, A. & van Veen, J., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. (Korte publikaties / Landbouw Economisch Instituut; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Land- en tuinbouw in Noord - Groningen : deelrapport

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: LEI. 95 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij over 1955 t/m 1957

Hildebrandt, A. G. U., 1959, 's-Gravenhage: [s.n.]. 124 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij over 1955 t/m 1957 : voorlopige cijfers over 1958 vergeleken met 1957 : aanvulling

Hildebrandt, A. G. U., 1959, 's-Gravenhage: [s.n.]. 110 p. (Rapport / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 271, aanvulling)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de arbeidsnormen ten behoeve van de kostprijsberekeningen : voorcalculatie 1959/60

Hoornweg, J. & Dijkstra, H., 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 25 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijs van gladioleknollen in Westfriesland : voorcalculatie 1959

Schupper, J. F. B. M., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 22 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 314)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van hyacinten, tulpen en narcissen in de bloembollenstreek, West-Friesland en Anna Paulowna/Breezand : voorcalculatie 1959

Schupper, J. F. B. M., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 60 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 329)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in onverwarmde warenhuizen : voorcalculatie 1959

Meijaard, D., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 24 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 323)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in verwarmde warenhuizen : prijspeil najaar 1958

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-econmisch instituut. 76 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut, afd. tuinbouw; no. nr. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van vroege platglaskomkommers en enkele neventeelten : voorcalculatie 1959 /[samengesteld door J. van Veen]

van Veen, J., 1959, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 42 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 328)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de kostprijzen van winterwortelen en winterkroten in Avenhorn-Berkhout : voorcalculatie 1959

Meijaard, D., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 333)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar de opbrengsten van tulpebollen in het westen van de Haarlemmermeerpolder

Schupper, J. F. B. M., 1959, 's-Gravenhage: [s.n.]. 8 p. (Nota / Landbouw-economisch Instituut; no. no. 141)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Produktiekosten van appelen en peren

Spoor, P. A., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publikaties / Landbouw Economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde : begroting 1958

Holkamp, A., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 22 p. (Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 332)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociaal - economische schets van het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 68 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Hijken (gemeente Beilen)

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 56 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Munstergeleen-Schinveld

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: LEI. 41 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Steenwijksmoer, gemeente Coevorden

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 64 p. (Nota / Landbouw-economisch instituut; no. no. 128)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Streekverbetering en samenleving in de zak van Zuid Beveland

de Galan, C. & van de Sandt, M. A. J., 1959, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Reeks korte publikaties / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Technisch en economisch optimum

Walvoort, G. J. H., 1959, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 71, 4, p. 100-104

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wat kost de arbeid in de landbouw ingevolge collectieve arbeidsovereenkomsten en wettelijke regelingen : overzicht betreffende de contractjaren mei 1947/'48 - mei 1959/'60

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: LEI. 92 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. Nr. 337)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Welk deel ontving de boer van de consumentenprijs van aardappelen,, brood, eieren, melk en suiker in het jaar 1956 - 1957

Anonymous, 1959, 's-Gravenhage: L.E.I. 9 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 126)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1958

Begrotingstechniek en lineaire programmering

de Veer, J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 13 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beschouwingen over weidebedrijven van beperkte omvang op komgrond

Anonymous, 1958, Den Haag: [s.n.]. 45 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 311)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bewerkingsmethoden akkerbouwgewassen oogst 1955 en 1956 : samenvatting alle akkerbouwgebieden

Sluiman, W. J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 32 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bouwkosten van boerderijen

Hoornweg, J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 11 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De agrarische structuur van het streekverbeteringsgebied "De Zeevang"

Anonymous, 1958, Den Haag: L.E.I. 108 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 318)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De betekenis van nachtvorstwering door middel van beregening op een fruitteeltbedrijf

Andringa, R., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 12 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Bollenstreek : een studie van de sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen

Anonymous, 1958, Rotterdam etc.: L.E.I. 135 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De Deense varkenshouderij

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 31 p. (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouweconomisch instituut; no. no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De druif

van Nes, A. R., 1958, 's-Gravenhage: [s.n.]. 48 p. (Tuinbouwvoorlichting / Afd. tuinbouw. Directie van de landbouw. Min. van Landbouw; no. no. 7)(Het tuinbouwbedrijf in cijfers. L.E.I.; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De economie van de bedrijfsgebouwen op akkerbouwbedrijven

de Veer, J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 20 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De economisch optimale bedrijfsgrootte van gespecialiseerde tuinbouwbedrijven

van nes, A. R., 1958, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 70, 7/8, p. 570-578

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De groeicurve van mestvarkens in Zuidholland

Liberg, A. H. J., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 48 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De landbouw in het streekverbeteringsgebied Beltrum, gemeente Eibergen

Anonymous, 1958, s.l.: Landbouw-Economisch Instituut. 50 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De landbouw in het streekverbeteringsgebied Bergen (L.)

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 97 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De landbouw in Roden : deelrapport

Dorgelo, J. D., 1958, 's-Gravenhage: Landbouw Economisch Instituut, afdeling Streekonderzoek. 86 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De landbouwkundig achtergebleven gebieden in Nederland : een survey

Anonymous, 1958, 's-Gravenhage: L.E.I. 100 p. (Rapport / Landbouw-economisch instituut; no. no. 274)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven

Sluiman, W. J., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De repercussies van een verlaging van de wintermelkprijs

Eriks, A., 1958, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 17 p. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. nr. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional