Team Bedrijfssystemenonderzoek

Research Output

Filter
Report
2014

Toetsing van effecten van toediening van biochar op opbrengst en bodemkwaliteit in meerjarige veldproeven

de Haan, J. J., van Balen, D. J. M., Topper, C. G., de Haas, M. J. G., van der Draai, H. & Bussink, H., 2014, PPO AGV. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Chemische onkruidbestrijdingsstrategieën in schorseneren

Hoek, H., Verstegen, H. A. G. & Meuffels, G. J. H. M., 2013, Lelystad: PPO AGV. 31 p. (PPO publicatie; no. 537)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten Bodem en structuurverbeteraars

van Balen, D. J. M., Paauw, J. G. M., de Haan, J. J., de Haas, M. J. G., van der Draai, H. & Bussink, D. W., 2013, Lelystad: PPO AGV. 108 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

"Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek

Paauw, J. G. M., van Balen, D. J. M. & de Haan, J. J., 2013, Lelystad: PPO AGV. 108 p. (PPO publikatie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond : resultaten 2013

Topper, C. G., van Balen, D. J. M., Verstegen, H. A. G., de Haan, J. J., de Haas, M. J. G., Doppenberg, G. J. & Bussink, D. W., 2013, PPO. 52 p. (Rapport / PPO; no. 597)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatneutraal in de praktijk : ervaringen en resultaten van de deelnemers van BoerenKlimaat.nl

Dubbeldam, R., Wijnands, F. G., van Asperen, P. & Monteny, A., 2013, [S.l.]: BoerenKlimaat.nl. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lange termijn effecten van fosfaatbalansen op bouwland; fosfaattrappen proefveld Lelystad

van Wijk, C. A. P., de Haan, J. J., Ehlert, P. A. I. & van den Berg, W., 2013, Lelystad: PPO AGV. 76 p. (PPO Publicatie; no. 549)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas

van den Broek, R. C. F. M., Evenhuis, A., Verhoeven, J. T. W., van der Wolf, J. M., Krijger, M. C., Kastelein, P. & van der Zouwen, P. S., 2013, Lelystad: PPO AGV. 37 p. (PPO rapport; no. 533)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen

Vermeulen, G. D. & van Wijk, C. A. P., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 68 p. (Rapport / Plant Research International; no. 514)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stadslandbouw bemestingsplan

van Balen, D. J. M. & de Haan, J. J., 2013, S.n. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag proeven Chinese kool bewaring 2012 - 2013 : verslag van N-bemestingsproef, CA-bewaring in hoezen en ethyleenmetingen

van Wijk, C. A. P. & Wilms, J. A. M., 2013, Lelystad: PPO AGV. 42 p. (PPO publicatie; no. 558)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Beschrijving meetlat Energieboerderij voor energiegebruik en broeikasgasemissies : Toelichting van gehanteerde opzet en rekenregels

van der Voort, M. P. J. & Stilma, E. S. C., 2012, Lelystad: PPO AGV. 27 p. (PPO; no. 510)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biologische beheersing bonenvlieg 2010 2011

van den Broek, R. C. F. M., Gruppen, R. & Hootegem, A., 2012, Lelystad: PPO AGV. (Biokennis rapport; no. 465)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broeikasgas metingen Energieboerderij en proef Attero 2011

van Wijk, C. A. P., van den Berg, W., Uijthoven, W., Verstegen, H. A. G. & van der Voort, M. P. J., 2012, Lelystad: PPO AGV. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011

Paauw, J. G. M., van Balen, D. J. M., de Haan, J. J., van der Draai, H., Bussink, D. W. & de Haas, M. J. G., 2012, Lelystad: PPO AGV. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissie van nutriënten bij een aardbeienteelt op stellingen

van den Broek, R. C. F. M. & Verhoeven, J. T. W., 2012, LELYSTAD: PPO AGV. 28 p. (Rapport PPO; no. 471)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inwerktijdstip winterharde vanggewassen voor maïs

van Geel, W. C. A., Verstegen, H. A. G. & Verhoeven, J. T. W., 2012, Lelystad: PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisinventarisatie Chinese kool Bewaring

van Wijk, C. A. P., 2012, Lelystad: PPO AGV. 35 p. (PPO rapport; no. PPO nr. 499)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D., Dekker, P. H. M. & Verwijs, B. R., 2012, Wageningen: Plant Research International. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering: hoe doe je dat?

Wijnands, F. G., Monteny, A. & Looman, J., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 4 p. (BioKennis bericht : Energieverbruik en broeikasgasemissies)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek

van Geel, W. C. A., Kroonen-Backbier, B. M. A., van der Schans, D. A. & Malda, J. T., 2012, Lelystad: PPO AGV. 25 p. (PPO; no. 459)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 2: Resultaten veldonderzoek : (tussenrapportage resultaten 2012)

van Geel, W. C. A., Kroonen-Backbier, B. M. A., van der Schans, D. A. & Malda, J. T., 2012, Lelystad: PPO AGV. 56 p. (PPO; no. 459)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

van Wijk, C. A. P., 2012, Lelystad: PPO AGV. 27 p. (Biokennis rapport; no. 469)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prei: Teeltsystemen uit de grond, onderzoek 2011

van Os, E. A., Bruins, M. A., Verhoeven, J. T. W., van Weel, P. A., van Wijk, C. A. P. & Wilms, J. A. M., 2012, Lelystad: WUR Glastuinbouw. 66 p. (PPO rapport; no. 478)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie

Timmermans, B. G. H., Sukkel, W. & Bokhorst, J. G., 2012, [Driebergen]: Louis Bolk Instituut. 32 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2010-029 LbP)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

BioKennis innovatie magazine

Wijnands, F. G., van Keulen, H. & Dubbeldam, R., 2011, Wageningen: Biokennis. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biologische tripsbeheersing in prei 2008-2010

van den Broek, R. C. F. M., Verstegen, H. A. G., Gruppen, R. & Kamstra, J. H., 2011, Lelystad: PPO AGV. 43 p. (PPO publicatie; no. 438)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Energieboerderij : eindrapportage

Kamp, J. A. L. M., de Visser, C. L. M., Meuffels, G. J. H. M., van der Voort, M. P. J. & Stilma, E. S. C., 2011, Lelystad: PPO AGV. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Deskstudie Teelt de grond uit: Een literatuurstudie over Teelt de grond uit systemen met een beschrijving van onderzoeksvragen voor verdere ontwikkeling

Stilma, E. S. C., Vermeulen, T., van Reuler, H. & Maas, F. M., 2011, Lelystad: PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten. (Rapporten PPO AGV; no. 422)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaamheid organische stof in mest : analysemethoden om de stabiliteit van organische stof van verschillende organische meststoffen inclusief digestaat te beoordelen : eindrapportage 2010

van der Burgt, G. J. H. M., Dekker, P. H. M., van Geel, W. C. A., Bokhorst, J. G. & van den Berg, W., 2011, Lelystad: PPO-agv/WUR/LBI. 71 p. (PPO rapport; no. 448)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Fertigatie en plantdichtheden in prei : verslag onderzoek 2008, 2009 en 2010

de Haan, J. J., van Wijk, C. A. P. & Wilms, J. A. M., 2011, Lelystad: PPO AGV. 48 p. (PPO rapport; no. 406)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hergebruik drainwater in stellingenteelt aardbei

van den Broek, R. C. F. M., Verhoeven, J. T. W. & Bus, J., 2011, Lelystad: PPO AGV. 19 p. (PPO publicatie; no. 421)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming

Spruijt, J., Spoorenberg, P. M., Rovers, J. A. J. M., Slabbekoorn, J. J., de Kool, S. A. M., Vlaswinkel, M. E. T., Heijne, B., Hiemstra, J. A., Nouwens, F. H. C. & van der Sluis, B. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-werkdocument; no. 244)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Opbrengstvergelijking percelen Nutriënten Waterproof en praktijkpercelen

van Geel, W. C. A., Verstegen, H. A. G. & de Haan, J. J., 2011, Lelystad: PPO AGV. 36 p. (PPO Projectrapport; no. 428)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Participatieve ontwikkeling : samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw

Koopmans, C. J., van Veluw, K. & Wijnands, F. G., 2011, Wageningen [etc.]: Wageningen UR etc. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectief op duurzaamheid : de biologische landbouw bekeken

Slobbe, R. B., Monteny, A. & Wijnands, F. G., 2011, Wageningen: Wageningen UR. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Programmaboek aardappeldag 2011

Backbier, B. M. A., 2011, Vredepeel: PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access