Research Output 2009 2020

Filter
Report
2019

Best practices voor kennisvalorisatie

Hessels, L., Mooren, C. & Schipper, P. N. M., May 2019, Amersfoort: Stowa. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Stakeholders
Best Practice

Bodem-, gewas-en ecologische kwaliteit Ilperveld: monitoringsresultaten 2015-2017

Römkens, P. & Linders, J., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2938)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016

Jeurissen, L., Voogd, J. C., Kros, H. & Lesschen, J. P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 53 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas

Schipper, P., Renaud, L. & van Boekel, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 81 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2931)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

fulvic acid
soybean
sludge
iron
drinking water

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Lagerwerf, L. A. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factsheet 'stikstofbronnen'

Oenema, O., de Vries, W., van Dobben, H. F., Kros, J., Velthof, G. L. & Reinds, G. J., 2 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fitness check evaluation of the Water Framework Directive and the Floods Directive: Final evaluation report

Vermeulen, J., Whiteoak, K., Nicholls, G., Gerber, F., McAndrew, K., Cherrier, V., Cunningham, E., Kirhensteine, I., Wolters, H., Verweij, W. & Schipper, P., Oct 2019, Brussels: European Commission, Directorate-General for Environment. 493 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
emissions factor
wood products
greenhouse gases
Netherlands
wetlands

Herkomst Nutriënten in het landelijk gebied van Schieland

Schipper, P., van Gerven, L., van Boekel, E., Renaud, L. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2969)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: onderbouwing van een adviessysteem

de Vries, W., de Jong, A., Kros, H. & Spijker, J., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2923)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inzichten stikstofdepositie op natuur: Memo

Gies, E., Kros, H. & Voogd, J. C., 9 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018): CC-NL

van Tol-Leender, D., Knotters, M., de Groot, W., Gerritsen, P., Reijneveld, A., van Egmond, F., Wösten, H. & Kuikman, P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 83 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
volatile organic compound
agriculture
methodology
manure
calculation

Phosphorus recovery from co-digested pig slurry: development of the RePeat process

Regelink, I., Ehlert, P., Smit, G., Everlo, S., Prinsen, A. & Schoumans, O., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2949)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
pig
slurry
manure
phosphorus
fertilizer

Report on regulations governing anaerobic digesters and nutrient recovery and reuse in EU member states

Hermann, L., Hermann, R. & Schoumans, O. F., May 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 121 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
EU member state
European Policy
regulation
legislation
annual report

Risico-evaluatie Bunschoten: een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten

Römkens, P., Lahr, J. & Brand, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt

Wintersen, A. M., Römkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J., Zeilmaker, M. J., Bokkers, B. G. H. & Swartjes, F. A., 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 81 p. (RIVM briefrapport; no. 2019-0068)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Steenmeel in droge bossen

Bloem, J., de Vries, W., Weijters, M., de Jong, J. J. & Krul, L., Jun 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 4 p. (Infoblad Veldwerkplaats)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

The science base of a strategic research agenda - Executive Summary

Bray, A. W., Kim, J. H., Schrumpf, M., Peacock, C., Banwart, S., Schipper, L., Angers, D., Chirinda, N., Lopes Zinn, Y., Albrecht, A., Kuikman, P. J., Jouquet, P., Demenois, J., Farrell, M., Fontaine, S., Soussana, J. F., Kuhnert, M., Milne, E., Taghizadeh-Toosi, A., Cerri, C. E. P. & 12 others, Corbeels, M., Cardinael, R., Alcántara Cervantes, V., Olesen, J. E., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Maia, S. M. F., Keesstra, S. D., Claessens, L. F. G., Madari, B. E., Verchot, L. & Nie, W., 2019, EU. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
carbon sequestration

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vires, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets

Verloop, K., van Agtmaal, M., Busink, W., van Eekeren, N., Groenendijk, P., Jansen, S., Noij, G-J. & Zanen, M., Oct 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde. 133 p. (Rapport WPR; no. 842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advances in the Development of Procedures to Establish the Toxicity of Non-Extractable Residues (NER) in Soil. LRI-ECO25

Harmsen, J., Hennecke, D., Hund-Rinke, K., Lahr, J. & Deneer, J., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2909)(Fraunhofer IME report; no. 040-215996)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
toxicity
carbendazim
soil
cypermethrin
detoxification
Open Access

Apppropriate technologies for water treatment on coffee farms

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Osorio Ocampo, A. F., Castañeda, S. A., de Miguel García, A., Harmsen, J., Bisschops, I., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 130 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemfysica. Tussenrapportage WOT-04-013-006

Bakker, G., Heinen, M., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T. & Hummelink, E. W. J., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 248)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De waterwijzer natuur: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur

Witte, J. P. M., Runhaar, J., Bartholomeus, R. P., Fujita, Y., Hoefsloot, P., Kros, J., Mol, J. & de Vries, W., 2018, Amersfoort: Stowa. 176 p. (Stowa rapport; no. 2018-44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten in terreinen van Staatsbosbeheer

Hendriks, K., Schuiling, R., Schipper, P. & Bouwma, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 31 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2893)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of the EU-LULUCF regulation on the use of biomass for bio-energy

Nabuurs, G. J., Arets, E. J. M. M., Lesschen, J. P. & Schelhaas, M. J., May 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2886)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), Jun 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt technical report; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factsheets SYSTEMIC Demonstration Plant

Schoumans, O. F., Regelink, I. C. & Ehlert, P. A. I., 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factsheets SYSTEMIC Outreach Location

Schoumans, O. F., Regelink, I. C. & Ehlert, P. A. I., 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatvormen in melkveemest en potentieel voor terugwinning

Timmerman, M., Regelink, I. C., Verdoes, N., Kupers, G. & Blanken, K., Feb 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 30 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1087)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof - laboratoriumtesten

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
emissions factor
wood products
greenhouse gases
Netherlands
wetlands

Guía para la evaluación de la calidad del agua superficial en microcuencas cafeteras de Colombia

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Gómez Zuluaga, G. A., Bohórquez Zapata, V. L., González Durán, C. M., Osorio Ocampo, A. F., de Miguel García, A., Harmsen, J., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 206 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Guide to evaluation of quality of surface water in coffee river basins of Colombia

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Gómez Zuluaga, G. A., Bohórquez Zapata, V. L., González Durán, C. M., Osorio Ocampo, A. F., de Miguel García, A., Harmsen, J., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 206 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herkomtst nutriënten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

van Boekel, E., Hendriks, R. & Schipper, P., Jun 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2891)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access