Research Output

Filter
Report
2020

Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer: Landbouwkundig relevante eigenschappen van maaisel, bokashi en compost

Romkens, P. F. A. M., Rietra, R. P. J. J. & Spijker, J. H., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 3006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergrondbelasting fosfaat in de Maasregio

van der Grift, B., Spaak, G., Rozemeijer, J. & Schipper, P., 3 Mar 2020, Delft: Deltares. 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam: Bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad

Verzandvoort, S., van Tol-Leenders, D., Römkens, P., Mol, G. & van den Elsen, E., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2982)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Emissies naar lucht uit de landbouw,1990-2018: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Lagerwerf, L. A., Luesink, H. H., Velthof, G. L. & Vonk, J., Jun 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 224 p. (WOt-technical report; no. 178)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Going Bananas: A Food Systems Approach

Brazao Vieira Alho, C. F., Hendriks, C. M. J., Stoorvogel, J. J., Vellema, S. & Smaling, E., 2020, 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel: Uitbreiding van het Nationaal Water Model met waterkwaliteit ten behoeve van berekeningen voor nutriënten

van der Bolt, F. J. E., Kroon, T., Groenendijk, P., Renaud, L. V., van den Roovaart, J., Janssen, C. M. C. M., Loos, S., Cleij, P., van den Linden, A. & Marsman, A., Jun 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 220 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 3005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit

Melman, D., Kleyheeg, E., Visser, T., Oosterveld, E., Roodbergen, M., Teunissen, W. & Slier, T., 2020, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 54 p. (Sovon rapport; no. S2020/12)(WEnR rapport; no. 2988)(A&W rapport; no. 3216)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validatieregels

Bulens, J., Vullings, W., Schipper, P. & Knotters, M., Feb 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2987)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouw in Nederland in 2050: Effecten van ontwikkelrichtingen

Lesschen, J. P., Reijs, J. W., Vellinga, T. V., Verhagen, J., Kros, H., de Vries, M., Jongeneel, R. A., Slier, T., Gonzalez Martinez, A., Vermeij, I. & Daatselaar, C. H. G., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn

Oenema, O., 12 Feb 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijkheden voor monitoring van CO2-vastlegging en afbraak van organische stof in de bodem op melkveebedrijven

Lesschen, J. P., Vellinga, T., Dekker, S., van der Linden, A. & Schils, R., Mar 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 63 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2993)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nationale analyse waterkwaliteit: Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

van Galen, F., Osté, L. & van Boekel, E. M. P. M., 30 Apr 2020, Den Haag: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 232 p. (PBL Publication; no. 4002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling praktijktool voor bodem C

Lesschen, J. P., Hendriks, C., van de Linden, A., Timmermans, B., Keuskamp, J., Keuper, D., Hanegraaf, M., Conijn, S. & Slier, T., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2990)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Required changes in nitrogen inputs and nitrogen use efficiencies to reconcile agricultural productivity with water and air quality objectives in the EU-27

de Vries, W. & Schulte-Uebbing, L., 2020, Colchester, United Kingdom: International Fertiliser Society. 40 p. (Proceedings / International Fertiliser Society; no. no. 842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050

Lesschen, J. P., Reijs, J., Vellinga, T., Verhagen, J., Kros, H., de Vries, M., Jongeneel, R., Slier, T., Gonzalez Martinez, A., Vermeij, I. & Daatselaar, C., Feb 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 135 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2984)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toetsing van de Groene Weide Meststof in de praktijk: Demovelden van de gebiedsgerichte pilot Kunstmestvrije Achterhoek, 2018

Ehlert, P. & van der Lippe, J., May 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 37 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 3007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Best practices voor kennisvalorisatie

Hessels, L., Mooren, C. & Schipper, P. N. M., May 2019, Amersfoort: Stowa. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodem-, gewas-en ecologische kwaliteit Ilperveld: monitoringsresultaten 2015-2017

Römkens, P. & Linders, J., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2938)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016

Jeurissen, L., Voogd, J. C., Kros, H. & Lesschen, J. P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 53 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas

Schipper, P., Renaud, L. & van Boekel, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 81 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2931)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Lagerwerf, L. A. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-technical report; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental Impact Reporting in Agriculture (EIRA): Creating a link between agricultural investments and environmental impact

Negra, C., Houtkamp, J. M., Havemann, T., Baumann, K., Werneck, F., Janssen, H., Kuikman, P. J. & Vullings, L. A. E., 2019, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resulaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE's)

Koopmans, C., Timmermans, B., Wagenaar, J. P., van 't Hull, J., Hanegraaf, M. C. & de Haan, J. J., 4 Jul 2019, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factsheet 'stikstofbronnen'

Oenema, O., de Vries, W., van Dobben, H. F., Kros, J., Velthof, G. L. & Reinds, G. J., 2 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fitness check evaluation of the Water Framework Directive and the Floods Directive: Final evaluation report

Vermeulen, J., Whiteoak, K., Nicholls, G., Gerber, F., McAndrew, K., Cherrier, V., Cunningham, E., Kirhensteine, I., Wolters, H., Verweij, W. & Schipper, P., Oct 2019, Brussels: European Commission, Directorate-General for Environment. 493 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Herkomst Nutriënten in het landelijk gebied van Schieland

Schipper, P., van Gerven, L., van Boekel, E., Renaud, L. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2969)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het effect van houtoogst op nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: onderbouwing van een adviessysteem

de Vries, W., de Jong, A., Kros, H. & Spijker, J., Feb 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2923)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inzichten stikstofdepositie op natuur: Memo

Gies, E., Kros, H. & Voogd, J. C., 9 Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018): CC-NL

van Tol-Leender, D., Knotters, M., de Groot, W., Gerritsen, P., Reijneveld, A., van Egmond, F., Wösten, H. & Kuikman, P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 83 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Nitrogen fertilising products based on manure and organic residues: supporting literature of the SYSTEMIC factsheets

Ehlert, P., Sigjurnak, I., Meers, E., Verbeke, M., Adani, F., Zilio, M., Tambone, F. & Schoumans, O., Nov 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof

Rougoor, C., Heesmans, H., Staps, S., Kuikman, P., Hondebrink, M., Kuneman, G. & Keuper, D., 2019, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Phosphorus recovery from co-digested pig slurry: development of the RePeat process

Regelink, I., Ehlert, P., Smit, G., Everlo, S., Prinsen, A. & Schoumans, O., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2949)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report on regulations governing anaerobic digesters and nutrient recovery and reuse in EU member states

Hermann, L., Hermann, R. & Schoumans, O. F., May 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 121 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access