Activities

Welke gevolgen heeft de landbouwparagraaf in het klimaatakkoord? Discussie Niscoo 28 feb 2019

J.P. Lesschen (Speaker)
28 Feb 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toediening van steenmeel: een concept plan van aanpak voor beheerders

Jaap Bloem (Speaker), Wim de Vries (Speaker), Anjo de Jong (Speaker), Maaike Weijters (Speaker), Roland Bobbink (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Landelijk WaterKwaliteitsModel-nutriënten (LWKM)

F.J.E. van der Bolt (Speaker)
19 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Terugwinning en hergebruik van nutriënten uit mest en afvalwater

I.C. Regelink (Invited speaker)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Feiten en fabels rondom CO2 | Jan Peter Lesschen

J.P. Lesschen (Speaker)
28 Feb 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van economische optimalisatie scenario's op het fosfaat en stikstofovershot

W. de Vries (Speaker), J. Kros (Speaker)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

CDM-advies: Update beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
26 Jan 2018

Activity: Consultancy

Groene Weide Meststof vs. kunstmest

P.A.I. Ehlert (Speaker)
29 Oct 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Groene Weide Meststof vs. kunstmest

P.A.I. Ehlert (Interviewee)
3 Nov 2018

Activity: Other

Manure treatment & innovations in The Netherlands

O.F. Schoumans (Speaker)
14 Feb 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems

J.P. Lesschen (Speaker)
29 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Opgaven vanuit EU-beleid en regeerakkoord

J.P. Lesschen (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Closing the P Cycle

J.C. Curth-van Middelkoop (Speaker), I.C. Regelink (Contributor), H.H. Luesink (Contributor), C.P.A. van Wagenberg (Contributor), A. Greijdanus (Contributor), W. de Vries (Contributor), J. Kros (Contributor), W. van Dijk (Speaker)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Feed wedge and cutting window for grazing systems with high levels of supplementation

M.W.J. Stienezen (Speaker), A.P. Philipsen (Contributor), R.L.M. Schils (Contributor), A. van den Pol (Contributor)
20 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Hoe behouden we het veen?

J.J.H. van den Akker (Speaker), R.F.A. Hendriks (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Long-term effects of phosphate fertilization on crop yields, soil and leaching: Phosphate trial Lelystad

J.J. de Haan (Speaker), W.C.A. van Geel (Contributor), P.A.I. Ehlert (Contributor)
21 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: gras en snijmaïs

R.L.M. Schils (Contributor), W. van den Berg (Contributor), J.A. Booij (Contributor), J.A.M. Groten (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), H.C.A. Rijk (Contributor), J.R. van der Schoot (Contributor), G.W.J. van de Ven (Contributor), J. Verloop (Contributor), M.K. van Ittersum (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Opgaven vanuit EU-beleid en regeerakkoord

J.P. Lesschen (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Effect organische stof op nitraatuitspoeling

G.L. Velthof (Speaker)
7 Mar 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Een koolstofrijkere samenwerking

J.P. Lesschen (Speaker)
5 Dec 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Feiten & fabels over CO2 vastlegging in de bodem

J.P. Lesschen (Speaker)
5 Sep 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodem en Klimaat

J.P. Lesschen (Speaker)
12 May 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Seminar Agroproductie in een Circulaire & Biobased Economie

W. de Vries (Speaker), J. Kros (Speaker)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Kwetsbaarheid veenbasis: labmetingen en modelmatige evaluatie

R.F.A. Hendriks (Speaker), J.J.H. van den Akker (Contributor)
27 Mar 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Opbrengst optimalisatie gras en snijmaïs

Conny Bufe (Speaker), M.W.J. Stienezen (Contributor), J. Oenema (Contributor), J.T.W. Verhoeven (Contributor), M. Wesselink (Contributor), R.L.M. Schils (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), J. Verloop (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Framework for yield gap analysis in grasslands

R.L.M. Schils (Speaker), M. Höglind (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), G. Holshof (Contributor), J. Verloop (Contributor), H.C.A. Rijk (Contributor), G.W.J. van de Ven (Contributor), W. van den Berg (Contributor), J.R. van der Schoot (Contributor), M.K. van Ittersum (Contributor)
Oct 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Themadag beter bodembeheer - de diepte in!

Peter Kuikman (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

CDM-advies: Borging KringloopWijzer

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Kortingspercentage fosfaatrechten

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
4 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Export van dierlijke mest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
13 Jul 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Scheuren en herinzaai grasland

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
14 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Mestopslagforfait voor categorie 551 schapen

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
9 Jan 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling derogatie-opties

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
2 Nov 2017

Activity: Consultancy

Infiltration via submerged drains: a promising measure to reduce peat oxidation and subsidence and GHG emissions of meadow peatlands

J.J.H. van den Akker (Speaker), R.F.A. Hendriks (Speaker), I.E. Hoving (Speaker), M. Pleijter (Speaker)
6 Dec 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Effecten verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit

P. Groenendijk (Speaker)
22 Nov 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CDM-advies: Groenbemesters

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
20 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-review Addendum Nitraatrichtlijnrapport van RIVM

O. Oenema (Consultant), G.L. Velthof (Consultant)
7 Mar 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Werkingscoëfficiënt graasdiermest

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
16 Feb 2017

Activity: Consultancy

CDM-advies: Beoordeling alternatieve mesttoedieningssystemen

O. Oenema (Advisor), G.L. Velthof (Advisor)
31 Aug 2017

Activity: Consultancy

Diminishing peat oxidation of agricultural peat soils bij infiltration via submerged drains

J.J.H. van den Akker (Speaker), R.F.A. Hendriks (Speaker), I.E. Hoving (Speaker), M. Pleijter (Speaker)
2017

Activity: Talk or presentationOral presentation