Research Output

Filter
Report
2019

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators: Influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically

Hoek, J., van den Berg, W., Wesselink, M., Sukkel, W., Mäder, P., Bünemann, E., Bongiorno, G., de Goede, R., Brussaard, L., Bai, Z., Haagsma, W., Verstegen, H., Glavan, M., Ferreira, C. S., Garcia Orenes, F., Toth, Z., Zhang, W., Fan, H., Fu, H., Gao, H. & 1 others, Xu, M., Jan 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 114 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 783)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof - laboratoriumtesten

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond: Effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

de Boer, H., Deru, J. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen

Aggenbach, C. J. S., Berg, M. P., Frouz, J., Hiemstra, T., Norda, L., Roymans, J. & van Diggelen, R., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 189 p. (Rapport OBN; no. 214-NZ)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2016

Bodemkwaliteit op veengrond: effecten van drie maatregelen op een rij

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2016, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan

Brussaard, L. (ed.), Govers, F. P. M. (ed.) & Buiter, R. M. (ed.), 2016, Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 88 p. (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij; no. 35e jaargang (2016) kwartaal 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring landbouwkundige risico’s bij actief bodembeheer in Krimpenerwaard: monitoringsplan en nulmeting

Groenenberg, J. E. & Rietra, R. P. J. J., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 27 p. (Alterra-rapport; no. 2726)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer

van der Wal, A., de Lijster, E., Dijkman, W., Zanen, M., van Essen, E., Sukkel, W., de Boer, W., van den Akker, J., Reijneveld, A., Ros, G., Korthals, G. & Rutgers, M., 2016, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., Mar 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 47 p. (Livestock Research rapport; no. 947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)

Buis, E., van den Ham, A., Daatselaar, C. H. G. & Fraters, B., 2015, Bilthoven: RIVM. 100 p. (RIVM rapport; no. 2015-0055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Beneficial organisms for nutrient uptake

Koele, N., Kuyper, T. W. & Bindraban, P. S., 2014, Washington, USA: VFRC. 63 p. (VFRC report; no. 2014/1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited

Rutgers, M., Schouten, T., Bloem, J., Dimmers, W. J., van Eekeren, N. J. M., de Goede, R. G. M., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Mulder, C. & Wattel-Koekkoek, E. J. W., 2014, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 126 p. (RIVM rapport; no. 2014-0145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakke, Reigersbergsche en PAN-polders

Schipper, P. N. M., Janssen, G. M. C. M., Polman, N. B. P., Linderhof, V. G. M., van Bakel, P. J. T., Massop, H. T. L., Kselik, R. A. L. & Stuyt, L. C. P. M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 42 p. (Alterra-rapport; no. 2511)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eliminating zinc deficiency in rice-based systems

Duffner, A., Hoffland, E., Stomph, T. J., Boonstra, A. & Bindraban, P. S., 2014, Washington D.C., USA: VFRC. 38 p. (VFRC report / Virtual Fertilizer Research Center; no. 2014/2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International biomass exchange program

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 32 p. (Quarterly report / BIMEP; no. 2014.1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International manure and refuse sample exchange program

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 45 p. (Quarterly report / MARSEP; no. 2014.1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International manure and refuse sample exchange program

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 42 p. (Quarterly report / MARSEP; no. 2014.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International plant-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 87 p. (Quarterly report / IPE; no. 2014.1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 88 p. (Quarterly report / SETOC; no. 2014.1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 88 p. (Quarterly report / SETOC; no. 2014.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International soil-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2014, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 178 p. (Quarterly report / ISE; no. 2014.1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Normstelling verspreidbare baggerspecie

Harmsen, J., Rietra, R. P. J. J., Oste, L. & Roskam, G. D., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2583)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Techniques culturales sans labour. Guide pratique 2014

Heddadj, D., Bouvier, D., Cotinet, P., Guil, J., Pulleman, M. M. & Faber, J. H., 2014, Rennes, Frankrijk: Chambres d'agriculture des Côtes d'Armor. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 1. toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet

Ehlert, P. A. I., van Schöll, L. & van Dijk, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 358)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

International biomass exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 31 p. (Quarterly report / BIMEP; no. 2013.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International biomass exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 31 p. (Quarterly report / BIMEP; no. 2013.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International biomass exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 30 p. (Quarterly report / BIMEP; no. 2013.3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International biomass exchange program BIMEP : annual report 2012

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 59 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

International manure and refuse sample exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 42 p. (Quarterly report / MARSEP; no. 2013.3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International manure and refuse sample exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 44 p. (Quarterly report / MARSEP; no. 2013.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International manure and refuse sample exchange program

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 39 p. (Quarterly report / MARSEP; no. 2013.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International plant-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 86 p. (Quarterly report / IPE; no. 2013.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International plant-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 76 p. (Quarterly report / IPE; no. 2013.3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International plant-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 77 p. (Quarterly report / IPE; no. 2013.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International plant-analytical exchange IPE : annual report 2012

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 76 p. (Quarterly report / SETOC; no. 2013.3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 82 p. (Quarterly report / SETOC; no. 2013.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 81 p. (Quarterly report / SETOC; no. 2013.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International sediment exchange for tests on organic contaminants SETOC : annual report 2012

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen University, Environmental Science. 133 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

International soil-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 186 p. (Quarterly report / ISE; no. 2013.2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International soil-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 190 p. (Quarterly report / ISE; no. 2013.3)

Research output: Book/ReportReportAcademic

International soil-analytical exchange

Eijgenraam, A., 2013, Wageningen: Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories (WEPAL). 177 p. (Quarterly report / ISE; no. 2013.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic