Research Output

Filter
Report
Report

Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma

Bos, M., Hartgers, E. M., Goossen, C. M., de Groot, W. J. M., Kwakernaak, C., Maas, G. J., Levelt, O., Schasfoort, F. & Nienhuis, A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 121 p. (Alterra-rapport; no. 2652)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland

Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., van Huijgevoort, M. & Mulder, M., 2019, Amersfoort: Stowa. 86 p. (Stowa rapport; no. 2019-31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld

van den Akker, J., van Diggelen, J. M. H., van Houwelingen, K., van Kleef, J., Pleijter, M., Smolders, A. J. P., Turlings, L. G. & van der Wielen, S., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2765)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

Heinen, M., Mulder, M., Walvoort, D. J. J., Bartholomeus, R., Stofberg, S. F. & Hack-ten Broeke, M. J. D., 2017, Stowa. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains

Hoving, I. E., van den Akker, J. J. H., Massop, H. T. L., Holshof, G. J. & van Houwelingen, K., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 62 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 21 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., Duijts, R., Hartholt, J. G., Jager, Z., Stikvoort, E. C. & Walvoort, D., 2018, Amersfoort: Stowa. 481 p. (Stowa rapport; no. 2018-49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Regioscan zoetwatermaatregelen: Verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave

Delsman, J., van Boekel, E., Reinhard, S., te Winkel, T., van Loon, A., Bartholomeus, R., Mulder, M., Massop, H., Polman, N. & Schasfoort, F., 2018, Amersfoort: Stowa. 135 p. (Stowa rapport; no. 2018-13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report on adaptation and performance of water harvesting technologies

Woldearegay, K., Ouessar, M., Sawadogo, H., Wamunyima, S., Hessel, R., Assefae, D., Yazew, E., Sghaier, M., Abdeladhim, M. A. & Ben Zaied, M., 2016, Wahara project. 46 p. (Wahara report series; no. 30)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Roadmap NHI: Eindrapport

Klopstra, D., Beijk, V. A. W. & van der Bolt, F. J. E., Jul 2014, NHI. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata: Selecteren vanuit de (onderzoeks)vraag

Knotters, M. & van Egmond, F. M., Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-technical report; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sensoren en gewasmodellen voor precisielandbouw: Literatuuronderzoek DISAC deelproject E-pieper

Kempenaar, C., Dijk, C., van Egmond, F., Goldbach, F., Polder, G., Pronk, A. & van Rheenen, H., 2018, Wageningen: Stichting Wageningen University Research, Wageningen Plant Research, Business unit unit Agrosystems. 45 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. WPR-75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual

Groenendijk, P., Boogaard, H., Heinen, M., Kroes, J. G., Supit, I. & de Wit, A., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2721)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Soil threats in Europe: status, methods, drivers and effects on ecosystem services: deliverable 2.1 RECARE project

Stolte, J., Tesfai, M., Oygarden, L., Kvaerno, S., Keizer, J., Verheijen, F., Panagos, P., Ballabio, C. & Hessel, R., 2016, 98673 ed. European Commission DG Joint Research Centre. 207 p. (JRC Technical reports)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Suite of dissemination products

Abhishek, A., Hessel, R., Fleskens, L., van Steenbergen, F., Ouessar, M., Sawadogo, H., Woldearegay, K., Wamunyima, S., Ritsema, C. J. & Stevens, P., Apr 2016, Wahara project. 40 p. (Wahara report series; no. 40)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

SWAP version 4

Kroes, J. G., van Dam, J. C., Bartholomeus, R. P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R. F. A., Mulder, H. M., Supit, I. & van Walsum, P. E. V., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 243 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systematische fouten in metingen van grondwaterstanden met drukopnemers : verslag van een data-analyse

Pleijter, M., Hamersveld, L. & Knotters, M., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 23 p. (Alterra-rapport; no. 2666)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report

Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I., Jacobs, C. M. J. & Mulder, H. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2794)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The science base of a strategic research agenda - Executive Summary

Bray, A. W., Kim, J. H., Schrumpf, M., Peacock, C., Banwart, S., Schipper, L., Angers, D., Chirinda, N., Lopes Zinn, Y., Albrecht, A., Kuikman, P. J., Jouquet, P., Demenois, J., Farrell, M., Fontaine, S., Soussana, J. F., Kuhnert, M., Milne, E., Taghizadeh-Toosi, A., Cerri, C. E. P. & 12 others, Corbeels, M., Cardinael, R., Alcántara Cervantes, V., Olesen, J. E., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Maia, S. M. F., Keesstra, S. D., Claessens, L. F. G., Madari, B. E., Verchot, L. & Nie, W., 2019, EU. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Transformation by photolysis in water in the pesticide model TOXSWA : implementation report

Beltman, W. H. J., Mulder, H. M., ter Horst, M. M. S. & Wipfler, E. L., 2015, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra report; no. 2649)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trends door meetgegevens: keuzes bij een opdrachtverstrekking

Denneman, A., Ouwehand, P., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2 Sep 2019, Den Haag: CBS. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster: rapportage en verklaring over de kwaliteit van de BRK

Storm, M. H., Meijer, M. & Knotters, M., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 15 p. (Alterra-rapport; no. 2673)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 1: probleemverkenning en inventarisatie

Knotters, M. & Hoogland, T., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2660)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van grondwaterstandsinformatie over verdroging: Fase 2: opzet en inrichting van een validatiemeetnet in het pilotgebied Boetelerveld

Knotters, M., Massop, H., Hoogland, T. & de Groot, W., Feb 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2867)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veenterpen in de Onlanden - provincie Drenthe

Moor, J. J. W., de Groot, W. J. M., Huiskes, H. P. J., Knotters, M. & Kars, E. A. K., 2017, DANS. (EARTH Integrated Archeology rapport; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: Onderzoek naar krimp van veen- en leemlagen en oxide van veenlagen

Bakker, G., Hendriks, R. F. A. & Groot, W. J. M., Jul 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 123 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2826)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie

van Delft, S. P. J., Hoogland, T., Meijninger, W. M. L. & Roerink, G. J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vires, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Video / film presentations: Cascade Catastrophic Shifts in drylands

van den Elsen, H. G. M., Brandt, J., Geeson, N., Quaranta, G. & Salvia, R., 25 Jul 2017, Cascade Project. 6 p. (Cascade report series; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WAHARA final publishable summary

Hessel, R., Ouessar, M., Sawadogo, H., Woldearegay, K., Fleskens, L., Stevens, P. & van Steenbergen, F., Apr 2016, Wahara project. 39 p. (Wahara report series; no. 36)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks: Update 2018

Heinen, M., Bakker, G. & Wösten, J. H. M., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2978)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wettelijke Audit Basisregistratie Topografie 2017: Resultaten van de derde externe audit op de kwaliteit van de BRT

Storm, M., Knotters, M., Schuiling, R., Smidt, R., van Dorland, G. & Wegman, R., May 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 31 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2881)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden: kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening

Jeuken, A., Tolk, L., Stuyt, L. C. P. M., Delsman, J., de Louw, P., van Baaren, E. & Paalman, M., 2015, Amersfoort: Stowa. 73 p. (Rapport / STOWA; no. 2015-30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel

Mulder, H. M., van Bakel, P. J. T., de Vos, A., van Straten, G., Heinen, M. & Kroes, J. G., 2018, Amersfoort: Stowa. 28 p. (Stowa rapport; no. 2018-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie van gewassen afhankelijk van het groeistadium? Resultaten van een literatuuronderzoek

van Bakel, P. J. T., Blom-Zandstra, M. & Stuyt, L. C. P. M., Jul 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 43 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2897)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access