Research Output

Filter
Report
2018

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkartering van de bodem in Flevoland

Brouwer, F. (ed.), de Vries, F. (ed.) & Walvoort, D. J. J. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-technical report; no. 143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkatering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta

de Vries, F., Brouwer, F. & Walvoort, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond-Gd-kartering Laag-Nederland 2018: Provincie Flevoland

Translated title of the contribution: BRO-Gd Mapping of the low-lying Netherlands 2018Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Brouwer, F. & Massop, H. T. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemfysica. Tussenrapportage WOT-04-013-006

Bakker, G., Heinen, M., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T. & Hummelink, E. W. J., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 248)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geomorfologische analyse van de Raamvallei

Maas, G., van Delft, B. & Mol, G., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2918)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrofysische gegevens van de bodem in BRO en BIS: Update 2017

Bakker, G., Heinen, M., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T., Gooren, H. P. A. & Hummelink, E. W. J., Jun 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2895)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

LESA verlengde nevengeul Junne

van Delft, S. P. J. & Maas, G. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 73 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2917)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study

van Egmond, F. M., van der Veeke, S., Knotters, M., Koomans, R. I., Walvoort, D. J. J. & Limburg, J., 2018, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 56 p. (WOt-technical report; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurpotentie voor enkele percelen in Willinks Weust: aanvullend ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek PAS/Natura 2000 Willinks Weust

van Delft, S. P. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2913)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederlandse steden en hun ondergrond : testboek

Grond, V., Maas, G., Timmermans, W. & Broks, K., 2018, Amersfoort: Stowa. 67 p. (Stowa rapport; no. 2018-64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderwaterdrains zijn effectief

Akker, J. J. H., Hoving, I., Hendriks, R. & Knotters, M., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 19 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2922)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains

Hoving, I. E., van den Akker, J. J. H., Massop, H. T. L., Holshof, G. J. & van Houwelingen, K., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 62 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 21 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., Duijts, R., Hartholt, J. G., Jager, Z., Stikvoort, E. C. & Walvoort, D., 2018, Amersfoort: Stowa. 481 p. (Stowa rapport; no. 2018-49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Regioscan zoetwatermaatregelen: Verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave

Delsman, J., van Boekel, E., Reinhard, S., te Winkel, T., van Loon, A., Bartholomeus, R., Mulder, M., Massop, H., Polman, N. & Schasfoort, F., 2018, Amersfoort: Stowa. 135 p. (Stowa rapport; no. 2018-13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata: Selecteren vanuit de (onderzoeks)vraag

Knotters, M. (ed.) & van Egmond, F. M. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-technical report; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sensoren en gewasmodellen voor precisielandbouw: Literatuuronderzoek DISAC deelproject E-pieper

Kempenaar, C., Dijk, C., van Egmond, F., Goldbach, F., Polder, G., Pronk, A. & van Rheenen, H., 2018, Wageningen: Stichting Wageningen University Research, Wageningen Plant Research, Business unit unit Agrosystems. 45 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. WPR-75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van grondwaterstandsinformatie over verdroging: Fase 2: opzet en inrichting van een validatiemeetnet in het pilotgebied Boetelerveld

Knotters, M., Massop, H., Hoogland, T. & de Groot, W., Feb 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2867)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wettelijke Audit Basisregistratie Topografie 2017: Resultaten van de derde externe audit op de kwaliteit van de BRT

Storm, M., Knotters, M., Schuiling, R., Smidt, R., van Dorland, G. & Wegman, R., May 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 31 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2881)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel

Mulder, H. M., van Bakel, P. J. T., de Vos, A., van Straten, G., Heinen, M. & Kroes, J. G., 2018, Amersfoort: Stowa. 28 p. (Stowa rapport; no. 2018-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie van gewassen afhankelijk van het groeistadium? Resultaten van een literatuuronderzoek

van Bakel, P. J. T., Blom-Zandstra, M. & Stuyt, L. C. P. M., Jul 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 43 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2897)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht

van Delft, B., Knotters, M. & Teuling, K., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2967)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland - indicatorset en systematiek, versie 1.0

Hanegraaf, M., van den Elsen, E., de Haan, J. & Visser, S., 2019, Wageningen. 18 p. (Rapport WPR; no. 795)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag: berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model

Rozemeijer, J., Boomsma, H., Veldhuizen, A., Pouwels, J., van den Akker, J. & Kroon, T., 2019, Delft: Deltares. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater : van hydrologisch effect naareconomisch effect van droogte

Schasfoort, F., de Jong, J., Meijers, E. & Mulder, M., 2019, Delft: Deltares. 98 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018): CC-NL

van Tol-Leender, D., Knotters, M., de Groot, W., Gerritsen, P., Reijneveld, A., van Egmond, F., Wösten, H. & Kuikman, P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 83 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methoden voor trendanalyse bij de Evaluatie Meststoffenwet

Ouwehand, P., Denneman, A., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2019, Den Haag: CBS. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland

Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., van Huijgevoort, M. & Mulder, M., 2019, Amersfoort: Stowa. 86 p. (Stowa rapport; no. 2019-31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The science base of a strategic research agenda - Executive Summary

Bray, A. W., Kim, J. H., Schrumpf, M., Peacock, C., Banwart, S., Schipper, L., Angers, D., Chirinda, N., Lopes Zinn, Y., Albrecht, A., Kuikman, P. J., Jouquet, P., Demenois, J., Farrell, M., Fontaine, S., Soussana, J. F., Kuhnert, M., Milne, E., Taghizadeh-Toosi, A., Cerri, C. E. P. & 12 others, Corbeels, M., Cardinael, R., Alcántara Cervantes, V., Olesen, J. E., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Maia, S. M. F., Keesstra, S. D., Claessens, L. F. G., Madari, B. E., Verchot, L. & Nie, W., 2019, EU. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trends door meetgegevens: keuzes bij een opdrachtverstrekking

Denneman, A., Ouwehand, P., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2 Sep 2019, Den Haag: CBS. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vires, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2020

Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam: Bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad

Verzandvoort, S., van Tol-Leenders, D., Römkens, P., Mol, G. & van den Elsen, E., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2982)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validatieregels

Bulens, J., Vullings, W., Schipper, P. & Knotters, M., Feb 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2987)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks: Update 2018

Heinen, M., Bakker, G. & Wösten, J. H. M., 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2978)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access