Research Output

Filter
Report
Report

Ethiopian soil laboratory infrastructure: CASCAPE scoping mission

Bakker, G., Okx, J. P., Assen, M. & Solomon, T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 35 p. (Alterra-rapport; no. 2722)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fertile Grounds Initiative: Progess Report Reporting periode Jan-Sept 2015

van Beek, C. L., 2015, Alterra, Wageningen-UR. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013

Delft, S. P. J. & Brouwer, F., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2775)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren: Tussenrapportage WOT-04-011-036.84

Wamelink, G. W. W., Frissel, J. Y., Walvoort, D. J. J. & de Vries, S. M. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geomorfologische analyse van de Raamvallei

Maas, G., van Delft, B. & Mol, G., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 79 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2918)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grassblock: Haalbaarheidsstudie Innovatief dijkbekledingssysteem

van Steeg, P., Paulissen, M. P. C. P., Bakker, G. & Bijlsma, E., 2014, 2623 ed. Alterra, Wageningen-UR. 27 p. (Alterra rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied

Arts, G., Verdonschot, R., Maas, G., Massop, H., Ottburg, F. & Weeda, E., 2016, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE. 128 p. (Alterra-rapport; no. 2729)(Rapport / Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren; no. nr. 2016/OBN205-RI)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder

de Mars, H., Possen, B., van Delft, B., Weeda, E., Schaminée, J. & Wallis de Vries, M., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 171 p. (Rapport OBN; no. 213-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrofysische gegevens van de bodem in BRO en BIS: Update 2017

Bakker, G., Heinen, M., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T., Gooren, H. P. A. & Hummelink, E. W. J., Jun 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2895)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrolysis and biotic transformation in water in the pesticide model: Implementation report

ter Horst, M. M. S., Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I. & Mulder, H. M., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2848)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

IBRAHYM: Grondwater Modelinstrumentarium Limburg

de Boer, B., van der Linden, W., Veldhuizen, A., Massop, H., Vermulst, H. & Swierstra, W., 1 Aug 2007, Utrecht: Netherlands Geological Survey. 126 p. (TNO-rapport; no. 2007-U-R0193/B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integrative analysis of results from the four countries

Stevens, P., Ouessar, M., Sawadogo, M., Woldearegay, K., Wamunyima, S., Hessel, R., Grum, B., Fleskens, L., Kirkby, M. & Irvine, B., Apr 2016, Wahara project. 26 p. (Wahara report series; no. 33)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens

Stuyt, L. C. P. M., Blom-Zandstra, M. & Kselik, R. A. L., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 157 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2739)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring

Maas, G. J., de Vries, F., Brouwer, F. & Heidema, A. H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2751)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat: waterkwaliteit en ecologie

Veldhuizen, A. A. & Assinck, F. B. T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2698)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0

Mulder, H. M. & Cleij, P., 2015, Deltares. 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal

de Knegt, B., van der Hoek, D. C. J., Veerkamp, C. J., Woltjer, I., van der Aa, N. G. F. M., van Boekel, E. M. P. M., Diederiks, J. F. H. A., Goosen, H., Koekoek, A., Lesschen, J. P., Staritsky, I. G., de Vries, F. & Hendriks, C. M. A., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 122 p. (WOt-technical report; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden

Bijlsma, R. J., Jansen, A. J. M., Janssen, J. A. M., Maas, G. J. & Schipper, P. C., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 73 p. (Alterra-rapport; no. 2745)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

Huisman, D. J., de Kort, J. W., Derickx, W., van der Heiden, M., van Egmond, F., Reimann, T., Schoorl, J. M., van Soest, M. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 92 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018): CC-NL

van Tol-Leender, D., Knotters, M., de Groot, W., Gerritsen, P., Reijneveld, A., van Egmond, F., Wösten, H. & Kuikman, P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 83 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2974)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteit van BRO grondwatersamenstelling en grondwaterputten: logische validatieregels

Bulens, J., Vullings, W., Schipper, P. & Knotters, M., Feb 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2987)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering

van der Gaast, J. W. J., Vroon, H. R. J., Massop, H. T. L. & Wesseling, J. G., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 106 p. (Alterra-rapport; no. 2686)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

LESA verlengde nevengeul Junne

van Delft, S. P. J. & Maas, G. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 73 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2917)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study

van Egmond, F. M., van der Veeke, S., Knotters, M., Koomans, R. I., Walvoort, D. J. J. & Limburg, J., 2018, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 56 p. (WOt-technical report; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meerssen – Onderste Herkenberg; erosieonderzoek in het kader van TOPsites

Huisman, D. J., de Groot, T., de Kort, J. W., Derickx, W., van Egmond, F. M., van der Heiden, M., Reimann, T., Rensink, E., Saey, T., Schoorl, J. M., Van Parys, V., van Soest, M., Meirvenne, M. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 112 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Methoden voor trendanalyse bij de Evaluatie Meststoffenwet

Ouwehand, P., Denneman, A., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2019, Den Haag: CBS. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodology for Rewetting Drained Tropical Peatlands. Approved Verified Carbon Standard (VCS) Methodology VM0027

Hoffer, S., Laer, Y., Navrátil, R. & Wosten, J. H. M., 2014, version 1.0 ed. WWF. 68 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Natuurpotentie voor enkele percelen in Willinks Weust: aanvullend ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek PAS/Natura 2000 Willinks Weust

van Delft, S. P. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2913)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurrealisatie in het programma Ruimte voor de Rivier: Wat zijn de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier voor combineren vanwater- en natuuropgaven?

Hartgers, E. M., van Buuren, M., Fontein, R. J., van Hattum, T., de Lange, H. J. & Maas, G. J., 2015, Alterra, Wageningen-UR. 75 p. (Alterra-rapport; no. 2687)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederlandse steden en hun ondergrond : testboek

Grond, V., Maas, G., Timmermans, W. & Broks, K., 2018, Amersfoort: Stowa. 67 p. (Stowa rapport; no. 2018-64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland

de Waal, R. W., Bijlsma, R. J., Hessel, R., Hommel, P. W. F. M., Kros, J., Massop, H. T. L. & Noij, G. J., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 127 p. (OBN rapport; no. 217-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Normering van de belastingsituatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven

Oostindie, K., Wesseling, J. G. & Ritsema, C. J., 2011, Amersfoort: Stowa. 43 p. (Stowa rapporten; no. ork 2011-w05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Notitie beheeradvies Luiten-perceel (Aaltense Goor)

Bijlsma, R. J., Bouwman, J. H., van Delft, S. P. J., Dijkman, W. & Melman, T. C. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderwaterdrains zijn effectief

Akker, J. J. H., Hoving, I., Hendriks, R. & Knotters, M., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 19 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2922)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer

van der Wal, A., de Lijster, E., Dijkman, W., Zanen, M., van Essen, E., Sukkel, W., de Boer, W., van den Akker, J., Reijneveld, A., Ros, G., Korthals, G. & Rutgers, M., 2016, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem

Balendonck, J., Voogt, W., van Winkel, A., Swinkels, G. L. A. M., Janssen, H. J. J., Heinen, M., van Dorland, H. & Zwinkels, F., 2012, Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw. 76 p. (Rapporten GTB; no. 1191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter

Voogt, W., Zwinkels, F., Balendonck, J., van Dorland, H., van Winkel, A. & Heinen, M., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 52 p. (Rapporten GTB; no. 1190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Heinen, M., Assinck, F. B. T., Voogt, W., Swinkels, G. L. A. M. & Balendonck, J., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 70 p. (Rapporten GTB; no. 1192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Heinen, M., Assinck, F. B. T., Voogt, W., Swinkels, G. L. A. M. & Balendonck, J., 2013, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2369)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; toetsing in de praktijk

Voogt, W., van der Helm, F. P. M., Balendonck, J., Heinen, M. & van Winkel, A., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 33 p. (Rapporten GTB; no. 1193)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik

Mol, G., de Cleen, M., Molenaar, C., Keesstra, S., Visser, S. & Okx, J., 2017, Wageningen: Wageningen University and Research. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2)

Vroon, H. R. J. & Massop, H. T. L., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 105 p. (Alterra-rapport; no. 2654)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access