Research Output 2007 2020

Filter
Report
2017

CASCADE Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation? Final Publishable Summary: EU - FP7 project Grant Agreement Number 283068

van den Elsen, H. G. M., Hessel, R., Stringer, L. C., Daliakopoulos, I. N., Tsanis, I., Garcia Major, A., de Ruiter, P. C., Bautista, S., Valdecantos, A., Vallejo, R. L., Kefi, S., Schneider, F., Baudena, M., Rietkerk, M., Fleskens, L., Schwilch, G., Juckers, M., Geeson, N., Brandt, J., Sietz, D. & 1 others, de Ita, C., 29 Aug 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra). 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Communiceren van statistische informatie over onzekerheid in het tactisch-strategische waterkwantiteitsbeheer

Knotters, M., Poortvliet, P. M., Verstoep, J., van Wijk, J. & Bergsma, P., 2017, Amersfoort: Stowa. 41 p. (Stowa rapport; no. 2017-21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek

van Delft, S. P. J., de Waal, R. W., Jansen, P. C., Bijlsma, R. J. & Wegman, R. M. A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 133 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2790)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecopedologisch en biogeochemisch onderzoek Hazelbekke

Smolders, F., Bohnen-Verbaarschot, E. & van Delft, S. P. J., 2017, Nijmegen: B-WARE Research Centre. 59 p. (B-ware rapport; no. RP-16.101.16.65)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem

Groenendijk, P., Schipper, P., Hendriks, R., van den Akker, J. & Heinen, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 127 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2811)(STOWA-rapport; no. 2017-020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental impact assessment of agricultural land use changes

Kroes, J. G., Groenendijk, P., de Abelleyra, D., Veron, S. R., Plotnikov, D., Bartalev, S., Yan, N., Wu, B., Kussul, N. & Fritz, S., 14 Apr 2017, SIGMA. 97 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Erosie-onderzoek op de Grote Houw Oost in het kader van TOPsites

Huisman, D. J., van der Heiden, M., Derickx, W., de Kort, J. W., Reimann, T., Schoorl, J. M., Thasing, S., van Egmond, F., van Soest, M., Verplanke, P. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren: Tussenrapportage WOT-04-011-036.84

Wamelink, G. W. W., Frissel, J. Y., Walvoort, D. J. J. & de Vries, S. M. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder

de Mars, H., Possen, B., van Delft, B., Weeda, E., Schaminée, J. & Wallis de Vries, M., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 171 p. (Rapport OBN; no. 213-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hydrolysis and biotic transformation in water in the pesticide model: Implementation report

ter Horst, M. M. S., Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I. & Mulder, H. M., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2848)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
hydrolysis
pesticide
water
aquatic organism
risk assessment

Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

Huisman, D. J., de Kort, J. W., Derickx, W., van der Heiden, M., van Egmond, F., Reimann, T., Schoorl, J. M., van Soest, M. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 92 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Meerssen – Onderste Herkenberg; erosieonderzoek in het kader van TOPsites

Huisman, D. J., de Groot, T., de Kort, J. W., Derickx, W., van Egmond, F. M., van der Heiden, M., Reimann, T., Rensink, E., Saey, T., Schoorl, J. M., Van Parys, V., van Soest, M., Meirvenne, M. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 112 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland

de Waal, R. W., Bijlsma, R. J., Hessel, R., Hommel, P. W. F. M., Kros, J., Massop, H. T. L. & Noij, G. J., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 127 p. (OBN rapport; no. 217-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Notitie beheeradvies Luiten-perceel (Aaltense Goor)

Bijlsma, R. J., Bouwman, J. H., van Delft, S. P. J., Dijkman, W. & Melman, T. C. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik

Mol, G., de Cleen, M., Molenaar, C., Keesstra, S., Visser, S. & Okx, J., 2017, Wageningen: Wageningen University and Research. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

Heinen, M., Mulder, M., Walvoort, D. J. J., Bartholomeus, R., Stofberg, S. F. & Hack-ten Broeke, M. J. D., 2017, Stowa. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

SWAP version 4

Kroes, J. G., van Dam, J. C., Bartholomeus, R. P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R. F. A., Mulder, H. M., Supit, I. & van Walsum, P. E. V., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 243 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report

Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I., Jacobs, C. M. J. & Mulder, H. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2794)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veenterpen in de Onlanden - provincie Drenthe

Moor, J. J. W., de Groot, W. J. M., Huiskes, H. P. J., Knotters, M. & Kars, E. A. K., 2017, DANS. (EARTH Integrated Archeology rapport; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: Onderzoek naar krimp van veen- en leemlagen en oxide van veenlagen

Bakker, G., Hendriks, R. F. A. & Groot, W. J. M., Jul 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 123 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2826)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie

van Delft, S. P. J., Hoogland, T., Meijninger, W. M. L. & Roerink, G. J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2792)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Video / film presentations: Cascade Catastrophic Shifts in drylands

van den Elsen, H. G. M., Brandt, J., Geeson, N., Quaranta, G. & Salvia, R., 25 Jul 2017, Cascade Project. 6 p. (Cascade report series; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Bodemonderzoek Drijvers Vogelweid de Bol

van Delft, S. P. J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Bodemverdichting in Vlaanderen: Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem

van der Bolt, F., Cornelis, W., de Pue, J., Hendriks, R., van den Akker, J., Massop, H., Joris, I., Dams, J. & Vos, J., Jul 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 143 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BOFEK2012 versie 2 : Status A

Wösten, J. H. M., de Vries, F. & Wesseling, J. G., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 93 p. (WOt-technical report; no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dalende bodems, stijgende kosten: mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie

van den Born, G. J., Kragt, F., Henkens, D., Rijken, B., van Bemmel, B., van der Sluis, S., Polman, N., Bos, E. J., Kuhlman, T., Kwakernaak, C., van den Akker, J., Diogo, V., Koomen, E., de Lange, G., van Bakel, J. & ten Brinke, W. B. M. (ed.), 2016, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 92 p. (PBL-publicatie; no. 1064)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecohydrologische verkenning Vechtdal Ommen-Marienberg

Jalink, M., van Delft, S. P. J. & Leunk, I., 2016, Nieuwegein: KWR Watercycle Research Institute. 155 p. (KWR rapport; no. 2016.100)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Schipper, P., Veldhuizen, A. & Kroes, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2757)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ethiopian soil laboratory infrastructure: CASCAPE scoping mission

Bakker, G., Okx, J. P., Assen, M. & Solomon, T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 35 p. (Alterra-rapport; no. 2722)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
food security
infrastructure
human resource
soil
soil water

Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013

Delft, S. P. J. & Brouwer, F., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2775)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied

Arts, G., Verdonschot, R., Maas, G., Massop, H., Ottburg, F. & Weeda, E., 2016, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE. 128 p. (Alterra-rapport; no. 2729)(Rapport / Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren; no. nr. 2016/OBN205-RI)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integrative analysis of results from the four countries

Stevens, P., Ouessar, M., Sawadogo, M., Woldearegay, K., Wamunyima, S., Hessel, R., Grum, B., Fleskens, L., Kirkby, M. & Irvine, B., Apr 2016, Wahara project. 26 p. (Wahara report series; no. 33)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens

Stuyt, L. C. P. M., Blom-Zandstra, M. & Kselik, R. A. L., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 157 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2739)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring

Maas, G. J., de Vries, F., Brouwer, F. & Heidema, A. H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2751)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat: waterkwaliteit en ecologie

Veldhuizen, A. A. & Assinck, F. B. T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2698)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal

de Knegt, B., van der Hoek, D. C. J., Veerkamp, C. J., Woltjer, I., van der Aa, N. G. F. M., van Boekel, E. M. P. M., Diederiks, J. F. H. A., Goosen, H., Koekoek, A., Lesschen, J. P., Staritsky, I. G., de Vries, F. & Hendriks, C. M. A., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 122 p. (WOt-technical report; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access