Research Output 2007 2020

Filter
Report
Report

Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht

van Delft, B., Knotters, M. & Teuling, K., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2967)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL: Model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater

van den Berg, F., Tiktak, A., Hoogland, T., Poot, A., Boesten, J. J. T. I., van der Linden, A. M. A. & Pol, J. W., Oct 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2816)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
soil organic matter
leaching
groundwater
soil
decision

Approaches aiming at sustainable production

Verhagen, J., Blom, G., van Beek, C. & Verzandvoort, S., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 27 p. (Report / WPR; no. 677)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
alternative agriculture
policy
Open Access

A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties

Knotters, M., van Egmond, F. M., Bakker, G., Walvoort, D. J. J. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2853)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
hydraulic property
soil
physics
pesticide
leaching

Audit Basisregistratie Topografie

Storm, M. H., Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra-WageningenUR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkatering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta

de Vries, F., Brouwer, F. & Walvoort, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkartering van de bodem in Flevoland

Brouwer, F. (ed.), de Vries, F. (ed.) & Walvoort, D. J. J. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-technical report; no. 143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Basis registratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart van eenheden met slappe kleilagen : herkartering van de eenheden met slappe kleilagen

de Vries, F., Walvoort, D. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2834)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd: beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland

Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Hoogland, T., Brus, D. J., de Vries, F., Heidema, A. H. & Okx, J. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2797)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond-Gd-kartering Laag-Nederland 2018: Provincie Flevoland

Translated title of the contribution: BRO-Gd Mapping of the low-lying Netherlands 2018Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Brouwer, F. & Massop, H. T. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
groundwater
province

Betekenis van BRO/BIS Nederland voor WOT Natuur & Milieu: Een risicoanalyse

Knotters, M., Hack-ten Broeke, M. J. D., Hinssen, P. J. W., van der Kolk, J. W. H. & Okx, J. P., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemfysica. Tussenrapportage WOT-04-013-006

Bakker, G., Heinen, M., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T. & Hummelink, E. W. J., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 248)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemhydrofysische gegevens in BRO en BIS: update 2016

Bakker, G., Heinen, M., Wesseling, J. G., de Groot, W. J. M., Assinck, F. B. T. & Hummelink, E. W. J., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2789)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkartering van een deel van Landgoed Twickel: Kartering bodem en grondwatertrappen met beoordeling bosbouwgeschiktheid en natuurpotentie

van Delft, S. P. J., de Groot, W. G. M. & Maas, G. J., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2857)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland - indicatorset en systematiek, versie 1.0

Hanegraaf, M., van den Elsen, E., de Haan, J. & Visser, S., 2019, Wageningen. 18 p. (Rapport WPR; no. 795)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemonderzoek Drijvers Vogelweid de Bol

van Delft, S. P. J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Bodemverdichting in Vlaanderen: Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem

van der Bolt, F., Cornelis, W., de Pue, J., Hendriks, R., van den Akker, J., Massop, H., Joris, I., Dams, J. & Vos, J., Jul 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 143 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BOFEK2012 versie 2 : Status A

Wösten, J. H. M., de Vries, F. & Wesseling, J. G., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 93 p. (WOt-technical report; no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure

Rietra, R. P. J. J., Mol, G., Rietjens, I. M. C. M. & Römkens, P. F. A. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

CASCADE Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation? Final Publishable Summary: EU - FP7 project Grant Agreement Number 283068

van den Elsen, H. G. M., Hessel, R., Stringer, L. C., Daliakopoulos, I. N., Tsanis, I., Garcia Major, A., de Ruiter, P. C., Bautista, S., Valdecantos, A., Vallejo, R. L., Kefi, S., Schneider, F., Baudena, M., Rietkerk, M., Fleskens, L., Schwilch, G., Juckers, M., Geeson, N., Brandt, J., Sietz, D. & 1 others, de Ita, C., 29 Aug 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra). 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cities on the GROW: pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report

Nunes, R. (ed.), Meulen, S. (ed.), Mol, G. (ed.) & Bailey, A. (ed.), Aug 2015, Alterra, Wageningen-UR. 143 p. (Alterra-report; no. 2688)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
food
climate
innovation
city
economy

Climate benefits and environmental challenges related to urban food systems

Verzandvoort, S. J. E., Mol, G., van der Meulen, S. & van Oostrom, N., Nov 2014, Alterra Wageningen. 29 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
urban agriculture
food
climate
artificial substrate
urban system

Communiceren van statistische informatie over onzekerheid in het tactisch-strategische waterkwantiteitsbeheer

Knotters, M., Poortvliet, P. M., Verstoep, J., van Wijk, J. & Bergsma, P., 2017, Amersfoort: Stowa. 41 p. (Stowa rapport; no. 2017-21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dalende bodems, stijgende kosten: mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie

van den Born, G. J., Kragt, F., Henkens, D., Rijken, B., van Bemmel, B., van der Sluis, S., Polman, N., Bos, E. J., Kuhlman, T., Kwakernaak, C., van den Akker, J., Diogo, V., Koomen, E., de Lange, G., van Bakel, J. & ten Brinke, W. B. M. (ed.), 2016, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 92 p. (PBL-publicatie; no. 1064)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek

van Delft, S. P. J., de Waal, R. W., Jansen, P. C., Bijlsma, R. J. & Wegman, R. M. A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 133 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2790)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecohydrologische verkenning Vechtdal Ommen-Marienberg

Jalink, M., van Delft, S. P. J. & Leunk, I., 2016, Nieuwegein: KWR Watercycle Research Institute. 155 p. (KWR rapport; no. 2016.100)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecopedologisch en biogeochemisch onderzoek Hazelbekke

Smolders, F., Bohnen-Verbaarschot, E. & van Delft, S. P. J., 2017, Nijmegen: B-WARE Research Centre. 59 p. (B-ware rapport; no. RP-16.101.16.65)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag: berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model

Rozemeijer, J., Boomsma, H., Veldhuizen, A., Pouwels, J., van den Akker, J. & Kroon, T., 2019, Delft: Deltares. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem

Groenendijk, P., Schipper, P., Hendriks, R., van den Akker, J. & Heinen, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 127 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2811)(STOWA-rapport; no. 2017-020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Schipper, P., Veldhuizen, A. & Kroes, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2757)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater : van hydrologisch effect naareconomisch effect van droogte

Schasfoort, F., de Jong, J., Meijers, E. & Mulder, M., 2019, Delft: Deltares. 98 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of nutrients antagonism and synergism on fertilizer use efficiency

Rietra, R. P. J. J., Heinen, M., Dimpla, C. & Bindraban, P. S., 2015, Washington DC, USA: Virtual Fertilizer Research Centre. 47 p. (VFRC report; no. 2015/5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
synergism
metals
fertilizers
agriculture
nanotechnology

Environmental impact assessment of agricultural land use changes

Kroes, J. G., Groenendijk, P., de Abelleyra, D., Veron, S. R., Plotnikov, D., Bartalev, S., Yan, N., Wu, B., Kussul, N. & Fritz, S., 14 Apr 2017, SIGMA. 97 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Erosie-onderzoek op de Grote Houw Oost in het kader van TOPsites

Huisman, D. J., van der Heiden, M., Derickx, W., de Kort, J. W., Reimann, T., Schoorl, J. M., Thasing, S., van Egmond, F., van Soest, M., Verplanke, P. & Wallinga, J., 2017, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ethiopian soil laboratory infrastructure: CASCAPE scoping mission

Bakker, G., Okx, J. P., Assen, M. & Solomon, T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 35 p. (Alterra-rapport; no. 2722)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
food security
infrastructure
human resource
soil
soil water