Research Output 2007 2020

Filter
Report
2007

IBRAHYM: Grondwater Modelinstrumentarium Limburg

de Boer, B., van der Linden, W., Veldhuizen, A., Massop, H., Vermulst, H. & Swierstra, W., 1 Aug 2007, Utrecht: Netherlands Geological Survey. 126 p. (TNO-rapport; no. 2007-U-R0193/B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Normering van de belastingsituatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven

Oostindie, K., Wesseling, J. G. & Ritsema, C. J., 2011, Amersfoort: Stowa. 43 p. (Stowa rapporten; no. ork 2011-w05)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Audit Basisregistratie Topografie

Storm, M. H., Knotters, M. & Brus, D. J., 2012, Wageningen: Alterra-WageningenUR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem

Balendonck, J., Voogt, W., van Winkel, A., Swinkels, G. L. A. M., Janssen, H. J. J., Heinen, M., van Dorland, H. & Zwinkels, F., 2012, Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw. 76 p. (Rapporten GTB; no. 1191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter

Voogt, W., Zwinkels, F., Balendonck, J., van Dorland, H., van Winkel, A. & Heinen, M., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 52 p. (Rapporten GTB; no. 1190)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Heinen, M., Assinck, F. B. T., Voogt, W., Swinkels, G. L. A. M. & Balendonck, J., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 70 p. (Rapporten GTB; no. 1192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; toetsing in de praktijk

Voogt, W., van der Helm, F. P. M., Balendonck, J., Heinen, M. & van Winkel, A., 2012, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 33 p. (Rapporten GTB; no. 1193)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Heinen, M., Assinck, F. B. T., Voogt, W., Swinkels, G. L. A. M. & Balendonck, J., 2013, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2369)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Climate benefits and environmental challenges related to urban food systems

Verzandvoort, S. J. E., Mol, G., van der Meulen, S. & van Oostrom, N., Nov 2014, Alterra Wageningen. 29 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
urban agriculture
food
climate
artificial substrate
urban system

Grassblock: Haalbaarheidsstudie Innovatief dijkbekledingssysteem

van Steeg, P., Paulissen, M. P. C. P., Bakker, G. & Bijlsma, E., 2014, 2623 ed. Alterra, Wageningen-UR. 27 p. (Alterra rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodology for Rewetting Drained Tropical Peatlands. Approved Verified Carbon Standard (VCS) Methodology VM0027

Hoffer, S., Laer, Y., Navrátil, R. & Wosten, J. H. M., 2014, version 1.0 ed. WWF. 68 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

rewetting
peatland
methodology
carbon
peat

Roadmap NHI: Eindrapport

Klopstra, D., Beijk, V. A. W. & van der Bolt, F. J. E., Jul 2014, NHI. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015
Open Access

Betekenis van BRO/BIS Nederland voor WOT Natuur & Milieu: Een risicoanalyse

Knotters, M., Hack-ten Broeke, M. J. D., Hinssen, P. J. W., van der Kolk, J. W. H. & Okx, J. P., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Cities on the GROW: pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report

Nunes, R. (ed.), Meulen, S. (ed.), Mol, G. (ed.) & Bailey, A. (ed.), Aug 2015, Alterra, Wageningen-UR. 143 p. (Alterra-report; no. 2688)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
food
climate
innovation
city
economy

Effects of nutrients antagonism and synergism on fertilizer use efficiency

Rietra, R. P. J. J., Heinen, M., Dimpla, C. & Bindraban, P. S., 2015, Washington DC, USA: Virtual Fertilizer Research Centre. 47 p. (VFRC report; no. 2015/5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
synergism
metals
fertilizers
agriculture
nanotechnology

Fertile Grounds Initiative: Progess Report Reporting periode Jan-Sept 2015

van Beek, C. L., 2015, Alterra, Wageningen-UR. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Knowledge management

Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0

Mulder, H. M. & Cleij, P., 2015, Deltares. 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering

van der Gaast, J. W. J., Vroon, H. R. J., Massop, H. T. L. & Wesseling, J. G., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 106 p. (Alterra-rapport; no. 2686)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuurrealisatie in het programma Ruimte voor de Rivier: Wat zijn de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier voor combineren vanwater- en natuuropgaven?

Hartgers, E. M., van Buuren, M., Fontein, R. J., van Hattum, T., de Lange, H. J. & Maas, G. J., 2015, Alterra, Wageningen-UR. 75 p. (Alterra-rapport; no. 2687)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2)

Vroon, H. R. J. & Massop, H. T. L., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 105 p. (Alterra-rapport; no. 2654)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma

Bos, M., Hartgers, E. M., Goossen, C. M., de Groot, W. J. M., Kwakernaak, C., Maas, G. J., Levelt, O., Schasfoort, F. & Nienhuis, A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 121 p. (Alterra-rapport; no. 2652)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Systematische fouten in metingen van grondwaterstanden met drukopnemers : verslag van een data-analyse

Pleijter, M., Hamersveld, L. & Knotters, M., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 23 p. (Alterra-rapport; no. 2666)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Transformation by photolysis in water in the pesticide model TOXSWA : implementation report

Beltman, W. H. J., Mulder, H. M., ter Horst, M. M. S. & Wipfler, E. L., 2015, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra report; no. 2649)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
photolysis
pesticide
aquatic organism
water
risk assessment

Tweede externe audit van de Basisregistratie Kadaster: rapportage en verklaring over de kwaliteit van de BRK

Storm, M. H., Meijer, M. & Knotters, M., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 15 p. (Alterra-rapport; no. 2673)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 1: probleemverkenning en inventarisatie

Knotters, M. & Hoogland, T., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 51 p. (Alterra-rapport; no. 2660)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden: kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening

Jeuken, A., Tolk, L., Stuyt, L. C. P. M., Delsman, J., de Louw, P., van Baaren, E. & Paalman, M., 2015, Amersfoort: Stowa. 73 p. (Rapport / STOWA; no. 2015-30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Bodemonderzoek Drijvers Vogelweid de Bol

van Delft, S. P. J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Bodemverdichting in Vlaanderen: Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem

van der Bolt, F., Cornelis, W., de Pue, J., Hendriks, R., van den Akker, J., Massop, H., Joris, I., Dams, J. & Vos, J., Jul 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 143 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BOFEK2012 versie 2 : Status A

Wösten, J. H. M., de Vries, F. & Wesseling, J. G., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 93 p. (WOt-technical report; no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dalende bodems, stijgende kosten: mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie

van den Born, G. J., Kragt, F., Henkens, D., Rijken, B., van Bemmel, B., van der Sluis, S., Polman, N., Bos, E. J., Kuhlman, T., Kwakernaak, C., van den Akker, J., Diogo, V., Koomen, E., de Lange, G., van Bakel, J. & ten Brinke, W. B. M. (ed.), 2016, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 92 p. (PBL-publicatie; no. 1064)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecohydrologische verkenning Vechtdal Ommen-Marienberg

Jalink, M., van Delft, S. P. J. & Leunk, I., 2016, Nieuwegein: KWR Watercycle Research Institute. 155 p. (KWR rapport; no. 2016.100)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Schipper, P., Veldhuizen, A. & Kroes, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2757)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ethiopian soil laboratory infrastructure: CASCAPE scoping mission

Bakker, G., Okx, J. P., Assen, M. & Solomon, T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 35 p. (Alterra-rapport; no. 2722)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
food security
infrastructure
human resource
soil
soil water

Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013

Delft, S. P. J. & Brouwer, F., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2775)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied

Arts, G., Verdonschot, R., Maas, G., Massop, H., Ottburg, F. & Weeda, E., 2016, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE. 128 p. (Alterra-rapport; no. 2729)(Rapport / Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren; no. nr. 2016/OBN205-RI)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integrative analysis of results from the four countries

Stevens, P., Ouessar, M., Sawadogo, M., Woldearegay, K., Wamunyima, S., Hessel, R., Grum, B., Fleskens, L., Kirkby, M. & Irvine, B., Apr 2016, Wahara project. 26 p. (Wahara report series; no. 33)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens

Stuyt, L. C. P. M., Blom-Zandstra, M. & Kselik, R. A. L., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 157 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2739)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring

Maas, G. J., de Vries, F., Brouwer, F. & Heidema, A. H., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2751)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat: waterkwaliteit en ecologie

Veldhuizen, A. A. & Assinck, F. B. T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2698)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal

de Knegt, B., van der Hoek, D. C. J., Veerkamp, C. J., Woltjer, I., van der Aa, N. G. F. M., van Boekel, E. M. P. M., Diederiks, J. F. H. A., Goosen, H., Koekoek, A., Lesschen, J. P., Staritsky, I. G., de Vries, F. & Hendriks, C. M. A., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 122 p. (WOt-technical report; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden

Bijlsma, R. J., Jansen, A. J. M., Janssen, J. A. M., Maas, G. J. & Schipper, P. C., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 73 p. (Alterra-rapport; no. 2745)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access