Research Output 1993 2020

Filter
Report

Actualisering van geschatte N en P excreties door rundvee

Tamminga, S., Aarts, H. F. M., Bannink, A., Oenema, O. & Monteny, G. J., 2004, [S.l.]: S.n. 48 p. (Reeks milieu en landelijk gebied; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van de stikstofproblematiek in Nederland; een eerste verkenning

Erisman, J. W., de Vries, W., Kros, H., Oenema, O., van der Eerden, L. J. & van Zeijts, H., 2000, Petten: ECN. 69 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij : biologische en gangbare bedrijven vergeleken

Kappers, J. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 27 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. nr. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Assessment of a GM-crop impact on soil systems using the DNA barcode-based tool for nematode community analysis

Vonk, J. A., Mulder, C., Vervoort, M. T. W., Brolsma, K. M., Posthuma, L. & de Goede, R. G. M., 2012, Bilthoven: RIVM. 56 p. (RIVM Report; no. 607019001/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
DNA barcoding
soil quality
Nematoda
crops
soil

Beneficial organisms for nutrient uptake

Koele, N., Kuyper, T. W. & Bindraban, P. S., 2014, Washington, USA: VFRC. 63 p. (VFRC report; no. 2014/1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond : een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 59 p. (Zorg voor zand rapport; no. nr. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beperking van emissie van methaan en lachgas uit de landbouw: identificatie van kennishiaten

Oenema, O., Velthof, G. L. & Kuikman, P. J., 2001, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 380)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling

Luske, B., Deru, J. G. C., Wosten, J. H. M., Faber, J. H. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 51 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. 2012-028 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit van de bodem: wat hebben we eraan?

Brussaard, L. & Boots, B., 2006, Wageningen: Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008

Meijs, J. A. C., Booij, R., Brussaard, L., Proost, M. D. C., Wijnands, F. G. & Meeusen, M. J. G., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant

Rutgers, M., van Wijnen, H. J., Schouten, A. J., Mulder, C., de Zwart, D., Posthuma, L., Bloem, J., van Eekeren, N. J. M. & de Goede, R. G. M., 2012, Bilthoven: RIVM. 109 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden. Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A Onderzoeksrapportage

Deru, J. G. C., van Eekeren, N. J. M., Kloen, H., Dijkman, W., van den Akker, J. J. H., de Goede, R. G. M., Schouten, T., Rutgers, M., Smits, S., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Dimmers, W. J., Keidel, H., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 115 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2012-005 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 39 p. (BioKennsi; no. 2010-031 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteit en Stikstof Opname Efficiëntie

Radersma, S. & van Groenigen, J. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO; no. 510455)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemkwaliteit op veengrond: effecten van drie maatregelen op een rij

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2016, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteitsaspecten bij de teelt van prei

Radersma, S. & van Groenigen, J. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel

Govaerts, W., Iepema, G. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 20 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

Prins, U., Oomen, G. J. M. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische kwaliteit van de bodem

Breure, A. M., Rutgers, M., Bloem, J., Brussaard, L., Didden, W. A. M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Mulder, C., Schouten, A. J. & van Wijnen, H. J., 2003, Bilthoven: RIVM. 32 p. (RIVM rapport; no. 607604005 / 2003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited

Rutgers, M., Schouten, T., Bloem, J., Dimmers, W. J., van Eekeren, N. J. M., de Goede, R. G. M., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Mulder, C. & Wattel-Koekkoek, E. J. W., 2014, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 126 p. (RIVM rapport; no. 2014-0145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een routekaart naar duurzame landbouw: wegen en kruispunten

Brouwer, F., van Eck, W., van Bavel, M. A. H. J., van den Bosch, G. F., Leneman, H. & Oenema, O., 2003, Wageningen: Alterra. 34 p. (Alterra-rapport, 1566-7197; no. 824)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland : ontwikkeling van een toetsingskader

Hanegraaf, M. C., Molenaar, S. W., Elbersen, H. W. & Annevelink, E., 2007, Wageningen [etc.]: Nutriënten Management Instituut. 56 p. (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen

van Vliet, P. C. J. & Bloem, J., 2006, Wageningen: Wageningen UR - Sectie Bodemkwaliteit. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Rapportage Cluster 4 Evaluatie van de Meststoffenwet. Dl. 2

Oenema, O., van Liere, E., Stam, G. J., de Blois, C. J. & Prins, T. C., 2002, Bilthoven: RIVM. 110 p. (RIVM rapport; no. 718201006/2002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van verminderde fosfaatgiften op fosfaatfixerende kleigronden

Reijneveld, J. A., 2001, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. (Rapport / Koeien & Kansen; no. 6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eliminating zinc deficiency in rice-based systems

Duffner, A., Hoffland, E., Stomph, T. J., Boonstra, A. & Bindraban, P. S., 2014, Washington D.C., USA: VFRC. 38 p. (VFRC report / Virtual Fertilizer Research Center; no. 2014/2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Emissiearme mesttoediening : ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Kleijn, D. & Teunissen, W. A., 2008, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Teunissen, W. A. & Kleijn, D., 2008, Wageningen: Plant Research International. 71 p. (Rapport / Plant Research International)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geiten éénmaal daags melken : een literatuuronderzoek

van Wenum, H. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European croplands

Smith, P., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., Saletes, S., Schils, R. L. M., Soussana, J. F., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, A., Ambus, P., Andrén, O., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P., Brüning, C., Buchmann, N. & 41 others, Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Favoino, E., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Hacala, S., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Karlsson, T., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Milford, C., Neftel, A., Ogle, S., Olesen, J. E., Perälä, P., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Regina, K., Rounsevell, M., Seguin, B., Sezzi, E., Stefani, P., Stengel, P., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Weigel, H. J., Weiske, A. & Willers, H. C., 2004, Clermont Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific Study 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European grasslands

Soussana, J. F., Salètes, S., Smith, P., Schils, R. L. M., Ogle, S., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Hensen, A., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, J., Allard, V., Ambus, P., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P. & 41 others, Brüning, C., Buchmann, N., Campbell, C., Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Fuhrer, J., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jones, M., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Martin, C., Milford, C., Neftel, A., Olesen, J. E., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Rees, R. M., Sezzi, E., Skiba, U., Stefani, P., Sutton, M. A., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Tuba, Z., Weigel, H. J. & Willers, H. C., 2004, Clermont-Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific study 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Globe Programma: Module Bodem

van Hulst, L., Speijers, C., de Goede, R. G. M., van Delft, B., van Dirven, L., Hartemink, A., Meijberg, W., van der Hoeven, N., 't Hoen, J. & de Haan, I., 2007, Utrecht: Globe Nederland. 204 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

How to manage changes in rural areas in desired direction?

Oenema, O., 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument ; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators: Influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically

Hoek, J., van den Berg, W., Wesselink, M., Sukkel, W., Mäder, P., Bünemann, E., Bongiorno, G., de Goede, R., Brussaard, L., Bai, Z., Haagsma, W., Verstegen, H., Glavan, M., Ferreira, C. S., Garcia Orenes, F., Toth, Z., Zhang, W., Fan, H., Fu, H., Gao, H. & 1 others, Xu, M., Jan 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 114 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 783)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Koolstof en stikstof mineralisatie van verschillende soorten compost : een laboratorium studie

van Groenigen, J. W. & Zwart, K. B., 2007, Wageningen: Alterra. 28 p. (Alterra-rapport; no. 1503)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport Biogeit; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk 2008

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het project Telen met Toekomst 2002

van den Berg, M. & Pulleman, M. M., 2003, Wageningen: Plant Research International. 48 p. (Telen met toekomst; no. OV 0303)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)

Buis, E., van den Ham, A., Daatselaar, C. H. G. & Fraters, B., 2015, Bilthoven: RIVM. 100 p. (RIVM rapport; no. 2015-0055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landelijk meetnet effecten mestbeleid resultaten 2009 en 2010

de Goffau, A., Doornewaard, G. J. & Buis, E., 2013, Bilthoven: RIVM. 90 p. (RIVM rapport; no. 680717030/2013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan

Brussaard, L. (ed.), Govers, F. P. M. (ed.) & Buiter, R. M. (ed.), 2016, Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 88 p. (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij; no. 35e jaargang (2016) kwartaal 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Manure policy and MINAS: regulating nitrogen and phosphorus surpluses in agriculture of the Netherlands

Oenema, O. & Berentsen, P. B. M., 2004, [S.l.]: OECD. 47 p. (Report OECD; no. 67)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen

den Boer, D. J., Reijneveld, J. A., Schroder, J. J. & van Middelkoop, J. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. (Rapport / Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieu en landelijk gebied; verkenning regiefunctie programma 385 voor milieuonderzoek in LNV-programma's

Oenema, O. & van der Kolk, J. W. H., 2003, Wageningen: Alterra. 62 p. (Reeks milieu en landelijk gebied; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional