Research Output 1993 2020

Filter
Report
1999
2000

Analyse van de stikstofproblematiek in Nederland; een eerste verkenning

Erisman, J. W., de Vries, W., Kros, H., Oenema, O., van der Eerden, L. J. & van Zeijts, H., 2000, Petten: ECN. 69 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Nutrgranja 10.; Description and parametrization of a farm-scale simulation model

Del Prado, A., Corré, W. J., Pinto, M. & Oenema, O., 2000, Derio, Spanje: NEIKER. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderbouwing van het Nederlandse derogatieverzoek in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn

Willems, W. J., Vellinga, T. V., Oenema, O., Schröder, J. J., van der Meer, H. G., Fraters, B. & Aarts, H. F. M., 2000, Bilthoven: RIVM. 102 p. (RIVM rapport; no. 718201002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Beperking van emissie van methaan en lachgas uit de landbouw: identificatie van kennishiaten

Oenema, O., Velthof, G. L. & Kuikman, P. J., 2001, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 380)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van verminderde fosfaatgiften op fosfaatfixerende kleigronden

Reijneveld, J. A., 2001, Lelystad: Praktijkonderzoek Veehouderij. (Rapport / Koeien & Kansen; no. 6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2002

Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Rapportage Cluster 4 Evaluatie van de Meststoffenwet. Dl. 2

Oenema, O., van Liere, E., Stam, G. J., de Blois, C. J. & Prins, T. C., 2002, Bilthoven: RIVM. 110 p. (RIVM rapport; no. 718201006/2002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008

Meijs, J. A. C., Booij, R., Brussaard, L., Proost, M. D. C., Wijnands, F. G. & Meeusen, M. J. G., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ecologische kwaliteit van de bodem

Breure, A. M., Rutgers, M., Bloem, J., Brussaard, L., Didden, W. A. M., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Mulder, C., Schouten, A. J. & van Wijnen, H. J., 2003, Bilthoven: RIVM. 32 p. (RIVM rapport; no. 607604005 / 2003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een routekaart naar duurzame landbouw: wegen en kruispunten

Brouwer, F., van Eck, W., van Bavel, M. A. H. J., van den Bosch, G. F., Leneman, H. & Oenema, O., 2003, Wageningen: Alterra. 34 p. (Alterra-rapport, 1566-7197; no. 824)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het project Telen met Toekomst 2002

van den Berg, M. & Pulleman, M. M., 2003, Wageningen: Plant Research International. 48 p. (Telen met toekomst; no. OV 0303)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieu en landelijk gebied; verkenning regiefunctie programma 385 voor milieuonderzoek in LNV-programma's

Oenema, O. & van der Kolk, J. W. H., 2003, Wageningen: Alterra. 62 p. (Reeks milieu en landelijk gebied; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems

de Goede, R. G. M., van Vliet, P. C. J., van der Stelt, B., Verhoeven, F. P. M., Temminghoff, E. J. M., Bloem, J., Dimmers, W. J., Brussaard, L. & van Riemsdijk, W. H., 2003, Gouda: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 57 p. (SKB rapport; no. SV-411)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Actualisering van geschatte N en P excreties door rundvee

Tamminga, S., Aarts, H. F. M., Bannink, A., Oenema, O. & Monteny, G. J., 2004, [S.l.]: S.n. 48 p. (Reeks milieu en landelijk gebied; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European croplands

Smith, P., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., Saletes, S., Schils, R. L. M., Soussana, J. F., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, A., Ambus, P., Andrén, O., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P., Brüning, C., Buchmann, N. & 41 others, Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Favoino, E., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Hacala, S., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Karlsson, T., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Milford, C., Neftel, A., Ogle, S., Olesen, J. E., Perälä, P., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Regina, K., Rounsevell, M., Seguin, B., Sezzi, E., Stefani, P., Stengel, P., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Weigel, H. J., Weiske, A. & Willers, H. C., 2004, Clermont Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific Study 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Greenhouse gas emissions from European grasslands

Soussana, J. F., Salètes, S., Smith, P., Schils, R. L. M., Ogle, S., Amézquita, M. C., Buendia, L., Ewert, F., Hensen, A., Kuikman, P. J., Leffelaar, P. A., Oenema, O., van Amstel, A. R., van Putten, B., Verhagen, J., Allard, V., Ambus, P., Arrouays, D., Ball, B., Boeckx, P. & 41 others, Brüning, C., Buchmann, N., Campbell, C., Cellier, P., Cernusca, A., Clifton-Brown, J. C., Dämmgen, U., Fiorelli, J. L., Flechard, C., Freibauer, A., Fuhrer, J., Harrison, R., Hiederer, R., Janssens, I., Jayet, P. A., Jones, M., Jouany, J. P., Jungkunst, H., Lagreid, M., Leip, A., Loiseau, P., Martin, C., Milford, C., Neftel, A., Olesen, J. E., Pesmajoglou, S., Petersen, S. O., Pilegaard, K., Raschi, A., Rees, R. M., Sezzi, E., Skiba, U., Stefani, P., Sutton, M. A., van Cleemput, O., van Wesemael, B., Viovy, N., Vuichard, N., Tuba, Z., Weigel, H. J. & Willers, H. C., 2004, Clermont-Ferrand: Carbo Europe Greenhouse Gases. 90 p. (Specific study 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Manure policy and MINAS: regulating nitrogen and phosphorus surpluses in agriculture of the Netherlands

Oenema, O. & Berentsen, P. B. M., 2004, [S.l.]: OECD. 47 p. (Report OECD; no. 67)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2005

Bodemkwaliteit en Stikstof Opname Efficiëntie

Radersma, S. & van Groenigen, J. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO; no. 510455)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bodemkwaliteitsaspecten bij de teelt van prei

Radersma, S. & van Groenigen, J. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO)

Research output: Book/ReportReportProfessional

How to manage changes in rural areas in desired direction?

Oenema, O., 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument ; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typeringen van bodemecosystemen; duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Bloem, J., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Faber, J. H., van Eekeren, N. J. M., Smeding, F. W., Keidel, H., de Goede, R. G. M. & Brussaard, L., 2005, Bilthoven: RIVM. 105 p. (RIVM report; no. 607604007/2005)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Biodiversiteit van de bodem: wat hebben we eraan?

Brussaard, L. & Boots, B., 2006, Wageningen: Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen

van Vliet, P. C. J. & Bloem, J., 2006, Wageningen: Wageningen UR - Sectie Bodemkwaliteit. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2007

Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland : ontwikkeling van een toetsingskader

Hanegraaf, M. C., Molenaar, S. W., Elbersen, H. W. & Annevelink, E., 2007, Wageningen [etc.]: Nutriënten Management Instituut. 56 p. (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Globe Programma: Module Bodem

van Hulst, L., Speijers, C., de Goede, R. G. M., van Delft, B., van Dirven, L., Hartemink, A., Meijberg, W., van der Hoeven, N., 't Hoen, J. & de Haan, I., 2007, Utrecht: Globe Nederland. 204 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Koolstof en stikstof mineralisatie van verschillende soorten compost : een laboratorium studie

van Groenigen, J. W. & Zwart, K. B., 2007, Wageningen: Alterra. 28 p. (Alterra-rapport; no. 1503)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Hanegraaf, M. C., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 29 p. (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L. & de Goede, R. G. M., 2007, Bilthoven: RIVM. 96 p. (Rapport / RIVM; no. 607604008)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2008

Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij : biologische en gangbare bedrijven vergeleken

Kappers, J. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 27 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. nr. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel

Govaerts, W., Iepema, G. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 20 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening : ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Kleijn, D. & Teunissen, W. A., 2008, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Teunissen, W. A. & Kleijn, D., 2008, Wageningen: Plant Research International. 71 p. (Rapport / Plant Research International)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geiten éénmaal daags melken : een literatuuronderzoek

van Wenum, H. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport Biogeit; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L., de Goede, R. G. M., Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Smeding, F. W., ter Berg, C. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 86 p. (RIVM report; no. 607604009/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

van Eekeren, N. J. M., Bokhorst, J. G., de Boer, H. C. & Hanegraaf, M. C., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond : een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 59 p. (Zorg voor zand rapport; no. nr. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

Prins, U., Oomen, G. J. M. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk 2008

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet: versie 2.1

van Dijk, T. A., Driessen, J. J. M., Ehlert, P. A. I., Hotsma, P. H., Montforts, M. H. M. M., Plessius, S. F. & Oenema, O., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 167)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schatting van C- en N-mineralisatie met indicatoren voor labiele organische stof en stikstof

Hanegraaf, M. C., de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Bussink, D. W., 2009, Wageningen: NMI. 46 p. (Zorg voor zand rapport / Rapport NMI; no. 6 / 1230)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 39 p. (BioKennsi; no. 2010-031 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mineralenvoorziening van geiten

Smolders, E. A. A., van Eekeren, N. J. M. & Govaerts, W., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 59 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten

Oosterveld, E. B., van Eekeren, N. J. M. & Keidel, H., 2010, Feanwâlden: Altenburg & Wymenga. 29 p. (A&W-rapport; no. 1507)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access