Research Output

Filter
Report
2019

iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators: Influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically

Hoek, J., van den Berg, W., Wesselink, M., Sukkel, W., Mäder, P., Bünemann, E., Bongiorno, G., de Goede, R., Brussaard, L., Bai, Z., Haagsma, W., Verstegen, H., Glavan, M., Ferreira, C. S., Garcia Orenes, F., Toth, Z., Zhang, W., Fan, H., Fu, H., Gao, H. & 1 others, Xu, M., Jan 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 114 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 783)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond: Effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

de Boer, H., Deru, J. & van Eekeren, N., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 25 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Bodemkwaliteit op veengrond: effecten van drie maatregelen op een rij

van Eekeren, N. J. M., Deru, J., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2016, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan

Brussaard, L. (ed.), Govers, F. P. M. (ed.) & Buiter, R. M. (ed.), 2016, Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 88 p. (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij; no. 35e jaargang (2016) kwartaal 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer

van der Wal, A., de Lijster, E., Dijkman, W., Zanen, M., van Essen, E., Sukkel, W., de Boer, W., van den Akker, J., Reijneveld, A., Ros, G., Korthals, G. & Rutgers, M., 2016, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst

de Boer, H. C., Deru, J. & van Eekeren, N. J. M., Mar 2016, Wageningen: Wageningen UR, Livestock Research. 47 p. (Livestock Research rapport; no. 947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)

Buis, E., van den Ham, A., Daatselaar, C. H. G. & Fraters, B., 2015, Bilthoven: RIVM. 100 p. (RIVM rapport; no. 2015-0055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Beneficial organisms for nutrient uptake

Koele, N., Kuyper, T. W. & Bindraban, P. S., 2014, Washington, USA: VFRC. 63 p. (VFRC report; no. 2014/1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited

Rutgers, M., Schouten, T., Bloem, J., Dimmers, W. J., van Eekeren, N. J. M., de Goede, R. G. M., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Mulder, C. & Wattel-Koekkoek, E. J. W., 2014, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 126 p. (RIVM rapport; no. 2014-0145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eliminating zinc deficiency in rice-based systems

Duffner, A., Hoffland, E., Stomph, T. J., Boonstra, A. & Bindraban, P. S., 2014, Washington D.C., USA: VFRC. 38 p. (VFRC report / Virtual Fertilizer Research Center; no. 2014/2)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Techniques culturales sans labour. Guide pratique 2014

Heddadj, D., Bouvier, D., Cotinet, P., Guil, J., Pulleman, M. M. & Faber, J. H., 2014, Rennes, Frankrijk: Chambres d'agriculture des Côtes d'Armor. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Landelijk meetnet effecten mestbeleid resultaten 2009 en 2010

de Goffau, A., Doornewaard, G. J. & Buis, E., 2013, Bilthoven: RIVM. 90 p. (RIVM rapport; no. 680717030/2013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Paddenstoelen in het natuurbeheer : OBN preadvies paddenstoelen

Ozinga, W. A., Arnolds, E. J. M., Keizer, P. J. & Kuyper, T. W., 2013, Driebergen: Bosschap. 377 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Assessment of a GM-crop impact on soil systems using the DNA barcode-based tool for nematode community analysis

Vonk, J. A., Mulder, C., Vervoort, M. T. W., Brolsma, K. M., Posthuma, L. & de Goede, R. G. M., 2012, Bilthoven: RIVM. 56 p. (RIVM Report; no. 607019001/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling

Luske, B., Deru, J. G. C., Wosten, J. H. M., Faber, J. H. & van Eekeren, N. J. M., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 51 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. 2012-028 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant

Rutgers, M., van Wijnen, H. J., Schouten, A. J., Mulder, C., de Zwart, D., Posthuma, L., Bloem, J., van Eekeren, N. J. M. & de Goede, R. G. M., 2012, Bilthoven: RIVM. 109 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden. Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A Onderzoeksrapportage

Deru, J. G. C., van Eekeren, N. J. M., Kloen, H., Dijkman, W., van den Akker, J. J. H., de Goede, R. G. M., Schouten, T., Rutgers, M., Smits, S., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Dimmers, W. J., Keidel, H., Lenssinck, F. A. J. & Bloem, J., 2012, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 115 p. (Publicatie / Louis Bolk Instituut; no. nr. 2012-005 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen

den Boer, D. J., Reijneveld, J. A., Schroder, J. J. & van Middelkoop, J. C., 2012, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. (Rapport / Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 39 p. (BioKennsi; no. 2010-031 LbD)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mineralenvoorziening van geiten

Smolders, E. A. A., van Eekeren, N. J. M. & Govaerts, W., 2010, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 59 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten

Oosterveld, E. B., van Eekeren, N. J. M. & Keidel, H., 2010, Feanwâlden: Altenburg & Wymenga. 29 p. (A&W-rapport; no. 1507)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond : een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij

van Eekeren, N. J. M. & Bokhorst, J. G., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 59 p. (Zorg voor zand rapport; no. nr. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

Prins, U., Oomen, G. J. M. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk 2008

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2009, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport biogeit / Louis Bolk Instituut; no. nr. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet: versie 2.1

van Dijk, T. A., Driessen, J. J. M., Ehlert, P. A. I., Hotsma, P. H., Montforts, M. H. M. M., Plessius, S. F. & Oenema, O., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 167)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schatting van C- en N-mineralisatie met indicatoren voor labiele organische stof en stikstof

Hanegraaf, M. C., de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Bussink, D. W., 2009, Wageningen: NMI. 46 p. (Zorg voor zand rapport / Rapport NMI; no. 6 / 1230)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij : biologische en gangbare bedrijven vergeleken

Kappers, J. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 27 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. nr. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel

Govaerts, W., Iepema, G. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 20 p. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening : ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Kleijn, D. & Teunissen, W. A., 2008, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Teunissen, W. A. & Kleijn, D., 2008, Wageningen: Plant Research International. 71 p. (Rapport / Plant Research International)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geiten éénmaal daags melken : een literatuuronderzoek

van Wenum, H. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Govaerts, W. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p. (Rapport Biogeit; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L., de Goede, R. G. M., Faber, J. H., Jagers op Akkerhuis, G. A. J. M., Keidel, H., Korthals, G. W., Smeding, F. W., ter Berg, C. & van Eekeren, N. J. M., 2008, Bilthoven: RIVM. 86 p. (RIVM report; no. 607604009/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven

van Eekeren, N. J. M., Bokhorst, J. G., de Boer, H. C. & Hanegraaf, M. C., 2008, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland : ontwikkeling van een toetsingskader

Hanegraaf, M. C., Molenaar, S. W., Elbersen, H. W. & Annevelink, E., 2007, Wageningen [etc.]: Nutriënten Management Instituut. 56 p. (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Globe Programma: Module Bodem

van Hulst, L., Speijers, C., de Goede, R. G. M., van Delft, B., van Dirven, L., Hartemink, A., Meijberg, W., van der Hoeven, N., 't Hoen, J. & de Haan, I., 2007, Utrecht: Globe Nederland. 204 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Koolstof en stikstof mineralisatie van verschillende soorten compost : een laboratorium studie

van Groenigen, J. W. & Zwart, K. B., 2007, Wageningen: Alterra. 28 p. (Alterra-rapport; no. 1503)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

de Boer, H. C., van Eekeren, N. J. M. & Hanegraaf, M. C., 2007, Lelystad: Animal Sciences Group. 29 p. (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit

Rutgers, M., Mulder, C., Schouten, A. J., Bloem, J., Bogte, J. J., Breure, A. M., Brussaard, L. & de Goede, R. G. M., 2007, Bilthoven: RIVM. 96 p. (Rapport / RIVM; no. 607604008)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2006

Biodiversiteit van de bodem: wat hebben we eraan?

Brussaard, L. & Boots, B., 2006, Wageningen: Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen

van Vliet, P. C. J. & Bloem, J., 2006, Wageningen: Wageningen UR - Sectie Bodemkwaliteit. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2005

Bodemkwaliteit en Stikstof Opname Efficiëntie

Radersma, S. & van Groenigen, J. W., 2005, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO; no. 510455)

Research output: Book/ReportReportProfessional