Research Output 2014 2019

Filter
Report
2019

Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands: Annual report 2018

Didderen, K., van der Have, T., Bergsma, J. H., van der Jagt, H., Lengkeek, W., Kamermans, P., van den Brink, A. M., Maathuis, M. & Sas, H., 2019, Wageningen Marine Research. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Bepaling van de larvendynamiek en mossel broedval bij de Noordzeeboerderij ten behoeve van optimalisatie oogstmoment zeewier

Tonk, L., van Dalen, P. & Jansen, H., Oct 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 14 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C097/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in februari 2018

Capelle, J. & van Stralen, M., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 22 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C027/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in juni 2018

Capelle, J. J. & van Stralen, R., Sep 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 20 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C063/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van handkokkelvisserij op het kokkelbestand in de Waddenzee: Een theoretische benadering

Troost, K. & van Asch, M., 18 Oct 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 22 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C072/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
wind farm
Exclusive Economic Zone
shear stress
suspended sediment
reef

Flat oysters in the Eierlandse Gat, Wadden Sea: Results of a survey in 2017

van der Have, T. M., Kamermans, P. & van der Zee, E. M., 17 Jan 2018, Culemborg: Bureau Waardenburg. 33 p. (Report / Bureau Waardenburg; no. 17-231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
extinction
larva
DNA
substrate
water
Open Access
Open Access

Invang van mosselzaad in MZI’s: resultaten 2017

Capelle, J., Blanco, A. & van Stralen, M., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research report; no. C019/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring draagkracht voor schelpdieren in relatie tot opschaling MZIs in de Waddenzee en Oosterschelde

Kamermans, P. & van Asch, M., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C043/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mosselen in troebel water: onderzoek naar een mogelijk effect van stof van breuksteen en staalslakken op mosselen

Escaravage, V. & Kamermans, P., Oct 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 24 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C077/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mosseltransitie en natuurherstel : sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017

van Oostenbrugge, J. A. E., Steins, N. A., Mol, A., Smith, S. R. & Turenhout, M. N. W., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 79 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-040)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oesterdam sand nourishment: Ecological and morphological development of a local sand nourishment

Boersema, M. P., van der Werf, J., Salvador de Paiva, J. N., van den Brink, A. M., Soissons, L., Walles, B., Bouma, T. J., de Vet, P. L. M., Ysebaert, T. J. W., Paree, E., Bijleveld, M., van Zanten, E., van Westenbrugge, K., Stronkhorst, J. & de Jong, D., Jan 2018, Vlissingen: Centre of Expertise Delta Technology. 78 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van bodemdieren in voor mosselzaad- en garnalenvisserij gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee : evaluatie na drie jaar monitoring

Troost, K., van Stralen, M., Craeymeersch, J., van den Ende, D. & van Asch, M., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 46 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C013/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende beoordeling ten behoeve van off-bottom oesterkweek in het Lodijkse Gat, Koeiegat, Broek en Yerseksche Oesterbank van de Oosterschelde

Kamermans, P. & van den Brink, A., Sep 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 50 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C064/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potenties voor herstel getijdenatuur in het Haringvliet, Hollands Diep en de Biesbosch

Wijsman, J., Escaravage, V., Huismans, Y., Nolte, A., van der Wijk, R., Wang, Z. B. & Ysebaert, T., 31 Jan 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 110 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C008/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Q&A Europese aanlandplicht visserij

Steins, N. A., Kraan, M. L., Verkempynck, R., Molenaar, P. & Rijnsdorp, A. D., Feb 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recommendations for additional research into pulse-trawl fisheries: Based on an inventory of stakeholder concerns

Quirijns, F. J., Steins, N. A., Steenbergen, J. & Rijnsdorp, A. D., Dec 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 56 p. (Wageningen Marine Research report; no. C106/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer

Tangelder, M., Wijsman, J., Janssen, J., Nolte, A., Walles, B. & Ysebaert, T., 1 Aug 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 164 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2018

Perdon, K. J., Troost, K., van Zwol, J., van Asch, M. & van der Pool, J., Dec 2018, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 47 p. (CVO rapport; no. 18.010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Shellfish bed restoration pilots: Voordelta The Netherlands: Annual report 2017

Sas, H., Kamermans, P., van der Have, T. M., Christianen, M. J. A., Coolen, J. W. P., Lengkeek, W., Didderen, K., Driessen, F., Bergsma, J., van Dalen, P., van Gool, A. C. M., van der Pool, J. & van der Weide, B. E., 30 Mar 2018, Wageningen Marine Research. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access

Bouwen met Noordzee-natuur: uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050

Rozemeijer, M. J. C., Slijkerman, D., Bos, O. G., Röckmann, C., Paijmans, A. J. & Kamermans, P., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C024/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal

Ysebaert, T. & Wijsman, J., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C033/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde in 2015

Tangelder, M., de Kluijver, M., Craeymeersch, J., Brummelhuis, E. B. M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 86 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C013/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Data rapport: Monitoring vooroeververdedigingen 2016: macrofauna in zacht substraat langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland: Locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee

Escaravage, V., van den Heuvel-Greve, M., Tangelder, M. & de Kluijver, M., 24 Nov 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 101 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C089/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bodemberoerende visserij in de Voordelta sinds 2004

Tien, N., Hintzen, N., Verkempynck, R., Kraan, M., Trapman, B., Craeymeersch, J. & Asch, M., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 106 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C105/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: Progress report 1

Walles, B., Brummelhuis, E. & Ysebaert, T., Dec 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 21 p. (Wageningen Marine Research report; no. C110/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benthos
autumn
colonization
managed realignment
tidal inlet

Draagkracht voor schelpdieren: definities, indices en case studie

Smaal, A., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C023/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer

Tangelder, M., Winter, E. & Ysebaert, T., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C116/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologisch gericht suppleren: verslag pilot multi-method survey 2016

Couperus, B., Baptist, M., Burggraaf, D., Dijkman-Dulkes, A., Perdon, J., Post, M. & Verdaat, H., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van groenbestrijding in off-bottom oesterteelt: Resultaten experiment ikv Pro Zilte Productie locatie Kats

Trommelen, M. A., Capelle, J., Hartog, E., van der Hiele, T. M. & Kamermans, P., 15 Sep 2017, HZ University of Applied Sciences. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van dichtheid op groei en ontwikkeling van kokkels op een pilot perceel in het Veerse Meer

van der Hiele, T., Creemers, J., Kamermans, P. & Heringa, J., Mar 2017, Vlissingen: Delta Academy van Hogeschool Zeeland; University of Applied Sciences. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van diepe vooroeversuppletie bij Callantsoog op de benthosgemeenschap: Resultaat T0-bemonstering najaar 2016

Wijsman, J. W. M., Craeymeersch, J. A. & Gerla, D., 15 Sep 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 49 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C071/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Feasibility study on culturing Pacific oysters in the Wadden Sea of Schleswig-Holstein

Capelle, J. & Kamermans, P., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 21 p. (Wageningen Marine Research report; no. C113/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea

Smaal, A., Kamermans, P., Kleissen, F., van Duren, L. & van der Have, T., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 53 p. (Wageningen Marine Research report; no. C052/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2017

Troost, K., van Asch, M., Brummelhuis, E. B. M., van den Ende, D. & van Zweeden, C., 2017, Yerseke: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 29 p. (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek (CVO); no. 17.013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

International stakeholder dialogue on pulse fisheries : report of the second dialogue meeting, Amsterdam, 20 January 2017

Steins, N. A., Smith, S., Strietman, W. J., Kraan, M. & Trapman, B. K., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 145 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C016/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invang van mosselzaad in MZI’s : resultaten 2016

Capelle, J. J. & van Stralen, M. R., 2017, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 30 p. (IMARES rapport; no. C044/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mission report Kenya : scoping Mission Marine Fisheries Kenya

van Hoof, L. & Steins, N. A., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 136 p. (Wageningen Marine Research report; no. C038/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis: resultaten T1 bemonstering 2017

Wijsman, J., van Gool, A. & van der Pool, J., 2017, Yerseke: Wageningen Marine Research. 30 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C106/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access