PPO AGV Team Bodemkwaliteit

Research Output 2002 2016

Filter
Report
2013
Open Access

Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin

Hoek, H. & Wijnholds, K. H., 2013, Lelystad: PPO AGV. 18 p. (PPO publicatie; no. 538)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Chemische onkruidbestrijdingsstrategieën in schorseneren

Hoek, H., Verstegen, H. A. G. & Meuffels, G. J. H. M., 2013, Lelystad: PPO AGV. 31 p. (PPO publicatie; no. 537)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaam fytosanitair bodembeheer : naar een betere beheersing van schadelijke organismen in Nederlandse landbouwgrond

Breukers, A., de Wolf, P. L., Slobbe, R. B. & Molendijk, L. P. G., 2013, Den Haag: LEI Wageningen UR. 64 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas

van den Broek, R. C. F. M., Evenhuis, A., Verhoeven, J. T. W., van der Wolf, J. M., Krijger, M. C., Kastelein, P. & van der Zouwen, P. S., 2013, Lelystad: PPO AGV. 37 p. (PPO rapport; no. 533)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012
Open Access

Agricultural scenarios to reduce the national phosphorus surplus in the Netherlands

de Buck, A. J., van Dijk, W., van Middelkoop, J. C., Smit, A. L., van Reuler, H. & Evers, A. G., 2012, Lelystad: PPO AGV. (PPO rapport; no. PPO nr. 466)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
phosphorus
agricultural soil
meat
excretion
milk

Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas

de Haan, J. J., Wijnholds, K. H. & van der Kooij, J., 2012, Lelystad: PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bemestingsadvies

Hoeks, P., van Middelkoop, J. C., Philipsen, A. P., Talens, B., Bussink, D. W., Bos, A. J., Velthof, G. L., Schroder, J. J., Abbink, G., van Eekeren, N. J. M. & van Dijk, W., 2012, Lelystad: Animal Sciences Group, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. 179 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beregening en bemesting zetmeelaardappelen

van der Schoot, J. R., Wijnholds, K. H. & de Haan, J. J., 2012, Lelystad: PPO AGV. 49 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Wierderij – Verslag van het eerste jaar werkzaamheden op de Wierderij

Brandenburg, W. A., Wald, J. & Visser, J. H. M., 2012, Wageningen: PRI, Wageningen UR. 28 p. (PRI rapport; no. 487)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011

Paauw, J. G. M., van Balen, D. J. M., de Haan, J. J., van der Draai, H., Bussink, D. W. & de Haas, M. J. G., 2012, Lelystad: PPO AGV. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit APT-kistenreiniger tegen quarantaine nematode Globodera pallida

Runia, W. T. & Molendijk, L. P. G., 2012, Lelystad: PPO AGV. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissie van nutriënten bij een aardbeienteelt op stellingen

van den Broek, R. C. F. M. & Verhoeven, J. T. W., 2012, LELYSTAD: PPO AGV. 28 p. (Rapport PPO; no. 471)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) : eindrapportage

Elberse, I. A. M. & Hoek, H., 2012, Lisse: PPO Bloembollen en Bomen. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groenbemesters in de strijd tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)

Elberse, I. A. M. & Hoek, H., 2012, Lisse: PPO BBF. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud

de Buck, A. J., van Gerven, L. P. A., van Kleef, J., van der Schoot, J. R., Wijk, G. C. A., Buijert, A. & van der Bolt, F. J. E., 2012, Lelystad: PPO AGV. 84 p. (PPO rapport; no. 517)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten

Pepping, M., Raaijmakers, E., Hanse, B., van Beers, T. G. & Molendijk, L. P. G., 2012, Bergen op Zoom: Stichting IRS. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inwerktijdstip winterharde vanggewassen voor maïs

van Geel, W. C. A., Verstegen, H. A. G. & Verhoeven, J. T. W., 2012, Lelystad: PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meer water met regelbare drainage?

Stuyt, L. C. P. M., van der Bolt, F. J. E., Snellen, W. B., Groenendijk, P., Schipper, P. N. M., Harmsen, J., van Bakel, P. J. T., Ruijtenberg, R., Jonkers, D. A., Peerboom, J. M. P. M., de Buck, A. J., Huinink, M., Rijken, M., van der Straat, A. A. & Talsma, M. J. G., 2012, Amersfoort: Stowa. 60 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijkheden voor beperking van stuifschade

Paauw, J. G. M., Wijnholds, K. H. & Verhoeven, J. T. W., 2012, Lelystad: PPO AGV. 32 p. (PPO rapport; no. 519)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nemadecide Lelie x Pratylenchus penetrans : Pilot t.v.b. de bollenteelt "Proof of Principle"

Schomaker, C. H., Molendijk, L. P. G., Been, T. H., Elberse, I. A. M. & Regeer, H., 2012, Lelystad: PPO AGV. 73 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek

van Geel, W. C. A., Kroonen-Backbier, B. M. A., van der Schans, D. A. & Malda, J. T., 2012, Lelystad: PPO AGV. 25 p. (PPO; no. 459)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 2: Resultaten veldonderzoek : (tussenrapportage resultaten 2012)

van Geel, W. C. A., Kroonen-Backbier, B. M. A., van der Schans, D. A. & Malda, J. T., 2012, Lelystad: PPO AGV. 56 p. (PPO; no. 459)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post

van der Bolt, F. J. E., Schoumans, O. F., van Boekel, E. M. P. M., Bogaart, P. W., Broers, H. P., Grift, B., Daatselaar, C. H. G., van Dijk, W., Groenendijk, P., van den Ham, A., Hooijboer, A. E. J., de Klijne, A., Schils, R. L. M. & van Tol-Leenders, T. P., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 116 p. (Alterra-report; no. 2318)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Optimaliseren bemestingsstrategie en toepassing mineralenconcentraat in herfstprei

van Geel, W. C. A. & Wilms, J. A. M., 2012, Lelystad: PPO AGV. (PPO rapport; no. 460)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prei: Teeltsystemen uit de grond, onderzoek 2011

van Os, E. A., Bruins, M. A., Verhoeven, J. T. W., van Weel, P. A., van Wijk, C. A. P. & Wilms, J. A. M., 2012, Lelystad: WUR Glastuinbouw. 66 p. (PPO rapport; no. 478)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stikstofwerking van mineralenconcentraten bij aardappelen; Verslag van veldonderzoek in 2009 en 2010

van Geel, W. C. A., van Dijk, W. & van den Berg, W., 2012, Lelystad: PPO AGV. 68 p. (PPO publicatie; no. 475)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Strofilters in de sloot voor de zuivering van erfwater

de Buck, A. J., van der Schoot, J. R. & Harmsen, J., 2012, Wageningen: PPO.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken

Schoumans, O. F., Groenendijk, P., Renaud, L. V., van Dijk, W., Schroder, J. J., van den Ham, A. & Hooijboer, A. E. J., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-report; no. 2319)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watersense eindrapport

Buitenkamp, M., van der Veen, A., de Haan, J. J. & PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, 2012, Assen: Watersense. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden

van Kruistum, G., Hoek, J. & Verschoor, J., 2011, Lelystad: PPO AGV. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cystenvrij (AM) maken van tulpenbollen

Molendijk, L. P. G. & Runia, W. T., 2011, Lelystad: PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De (her)inrichting van erf, perceel en sloot als 'tweede stut' onder een schone landbouw

Aarts, F., Verhoeven, J. T. W., Massop, H. T. L., Noij, G. J. & de Buck, A. J., 2011, PPO AGV.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Differentiatie stikstofbemestingsadviezen; Eerste verkenning bij het gewas maïs

van Dijk, W., van der Schoot, J. R. & ten Berge, H. F. M., 2011, Lelystad: PPO AGV. 37 p. (PPO Projectrapport; no. 426)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmais = Effective potassium fertilisation recommendation for sillage maize

van Schooten, H. A., van Schöll, L., van Dijk, W., van Middelkoop, J. C. & den Boer, D. J., 2011, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. (Rapport / Wageningen UR Livestock Research; no. 500)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doorontwikkelen biologische grondontsmetting (BGO)

Runia, W. T., Molendijk, L. P. G., Ludeking, D. J. W. & Schomaker, C. H., 2011, Lelystad: PPO AGV. 78 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dosering van drijfmest en vloeibare kunstmest in één werkgang met de zodebemester-PPL

Holshof, G., van Geel, W. C. A. & Slabbekoorn, J. J., 2011, Lelystad: PPO AGV. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaamheid organische stof in mest : analysemethoden om de stabiliteit van organische stof van verschillende organische meststoffen inclusief digestaat te beoordelen : eindrapportage 2010

van der Burgt, G. J. H. M., Dekker, P. H. M., van Geel, W. C. A., Bokhorst, J. G. & van den Berg, W., 2011, Lelystad: PPO-agv/WUR/LBI. 71 p. (PPO rapport; no. 448)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit

de Geus, J., van Gurp, H., van Alebeek, F. A. N., Bos, M., Janmaat, L., Molendijk, L. P. G., van Rijn, P., Schaap, B. F., Visser, A., Vlaswinkel, M. E. T., van der Wal, E., Willemse, J. & Zanen, M., 2011, ’s-Hertogenbosch: ZLTO Projecten. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fertigatie en plantdichtheden in prei : verslag onderzoek 2008, 2009 en 2010

de Haan, J. J., van Wijk, C. A. P. & Wilms, J. A. M., 2011, Lelystad: PPO AGV. 48 p. (PPO rapport; no. 406)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Flexibilisering gebruiksnormen : verkenning perspectieven voor de akkerbouw

van Dijk, W., Brinks, H. & Postma, R., 2011, Wageningen: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV. 67 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access