Research Output

Filter
Report
2020

Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019

Adams, A., Bijlsma, R-J., Bos, G., Clerkx, S., Janssen, J., van Kleunen, A., Remmelts, W., van Rooijen, N., Schaminée, J., Schmidt, A., van Swaay, C., Wijnhoven, S., Woestenburg, M. (ed.) & van Aar, M. (ed.), 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (Thema Informatievoorziening Natuur / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven: onderzoeksrapport

Buijs, J., Samwel-Mantingh, M., Berendse, F., van Mansvelt, J. D., van der Berg, M., Ragas, A. M. J., Oomen, G. & Dicke, M., Apr 2019, Bennekom. 169 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek Groenbemesters 2019

van Leeuwen-Haagsma, W. K., Hoek, H., Molendijk, L. P. G., Mommer, L., Ulen, J., Kroonen-Backbier, B. M. A. & de Groot, G. A., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusieve maatregelen voor wilde bestuivers

Scheper, J. A., 17 Sep 2019, Wageningen Environmental Research. 9 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2019-6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes

Kleijn, D., Bink, R. J., ter Braak, C. J. F., van Grunsven, R., Ozinga, W. A., Roessink, I., Scheper, J. A., Schmidt, A. M., Wallis de Vries, M. F., Wegman, R., van der Zee, F. F. & Zeegers, T., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2871)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen op landgoed De Lage Lier

Scheper, J. A., Reemer, M. & Roessink, I., 28 Aug 2018, Wageningen University & Research. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bij-vriendelijke geluidsschermen langs de A15 van Rijkswaterstaat

Ottburg, F. G. W. A., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 12 Jun 2018, Wageningen University & Research. 11 p. (Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers; no. 2017-9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Alkmaarder Hout: het oudste stadsbos van Nederland als habitat voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A. & Scheper, J. A., 27 Jul 2018, Wageningen University & Research. 12 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijkheden voor wilde bijen op Ruigoord zuidwest

Ottburg, F. G. W. A., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 10 Jan 2018, Wageningen University & Research. 11 p. (Helpdesk kennisimpuls bestuivers; no. 2017-4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur in de buurt: Gemeentelijke natuurmonumenten in Nederland

Schaminée, J. & Stortelder, A., 2018, Lichtenvoorde: Westerlaan Publisher. 143 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van kruidenrijke akkers voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A. & Scheper, J. A., 30 Jul 2018, Wageningen University & Research. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rijkswaterstaat bermen A15 voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 23 Jan 2018, Wageningen University & Research. 7 p. (Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers ; no. 2017-5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

Ozinga, W. A., Scheper, J. A., de Groot, A., Reemer, M., Raemakers, I., van Dooremalen, C., Biesmeijer, K. & Kleijn, D., Dec 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2920)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange tracé van Leidingenstraat Nederland?

Ottburg, F. G. W. A. & Scheper, J. A., 11 Feb 2018, Wageningen University & Research. 13 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zoom-mantel-kernvegetaties in landschapselementen St. Anthonis

Scheper, J. A., Reemer, M. & van Rooij, S. A. M., 8 Jan 2018, Wageningen University & Research. 10 p. (Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers; no. 2017-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Chobe district integrated land use plan

van der Sluis, T., Cassidy, L., Brooks, C., Wolski, P., VanderPost, C., Wit, P., Henkens, R., van Eupen, M., Mosepele, K., Maruapula, O. & Veenendaal, E., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 181 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2813)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder

de Mars, H., Possen, B., van Delft, B., Weeda, E., Schaminée, J. & Wallis de Vries, M., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 171 p. (Rapport OBN; no. 213-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Revisie vegetatie van Nederland

Schaminée, J., Haveman, R., Hommel, P. W. F. M., Janssen, J. A. M., de Ronde, I., Schipper, P. C., Weeda, E. J., van Dort, K. W. & Bal, D., 2017, Lichtenvoorde: Westerlaan Publisher. 232 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Samen werken aan biodiversiteit: resultaten uit het ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteitwerkt’ in de praktijk

Koedoot, M., Schaminée, J., Wassen, M., van het Groenewoud-Groot, M. (ed.) & Prop, R. (ed.), 2017, Den Haag: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vlinders als graadmeter voor verandering in onze omgeving

Wallis de Vries, M. F., 29 Nov 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 4 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen

Reemer, M., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 9 Oct 2017, Wageningen University & Research. 7 p. (Helpdesk kennisimpuls bestuivers; no. 2017-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Bioscore 2.0 : a species-by-species model to assess anthropogenic impacts on terrestrial biodiversity in Europe

Clement, J., Hendriks, M. (ed.), Di Marco, M., Hennekens, S., van Hinsberg, A. (ed.), Huijbregts, M., Janssen, P. (ed.), Kampichler, C., de Knegt, B. (ed.), Knol, O., Mylius, S., Ozinga, W., Pouwels, R., Rondinini, C., Santini, L., Schaminée, J., Schipper, A., Sierdsema, H., van Swaay, C., van Tol, S. & 2 others, Visser, H. & Wiertz, J., 2016, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 95 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien: nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland

de Groot, G. A., Knoben, N., van Kats, R. J. M., Dimmers, W. J., van 't Zelfde, M., Reemer, M., Biesmeijer, K. & Kleijn, D., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 67 p. (Alterra-rapport; no. 2716)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

European Red List of Habitats: Part 2. Terrestrial and freshwater habitats

Janssen, J. A. M., Rodwell, J. S., Garcia Criado, M., Arts, G. H. P., Bijlsma, R. J. & Schaminee, J. H. J., Dec 2016, European Union.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

How much Biodiversity is in Natura 2000? the “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network : technical report

van der Sluis, T., Foppen, R., Gillings, S., Groen, T. A., Henkens, R. J. H. G., Hennekens, S. M., Huskens, K., Noble, D., Ottburg, F. G. W. A., Santini, L., Sierdsema, H., van Kleunen, A., Schaminee, J. H. J., van Swaay, C., Toxopeus, B., Wallis de Vries, M. F. & Jones-Walters, L. M., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 147 p. (Alterra-rapport; no. 2738)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Liberation Deliverable 3.2: Report on the effectiveness of a range of landscape management practices

van Gils, S. H., Marini, L., Ádám, R., Baldi, A., Bereczki, K., Dainese, M., Coston, D. J., Boros, G., Dimmers, W. J., Elek, Z., Garratt, M. P. D., de Groot, G. A., van Kats, R. J. M., Kovács-Hostyánszki, A., Lammertsma, D. R., Montecchiari, S., Mortimer, S., Potts, S. G., senapathi, D., Sigura, M. & 4 others, Somay, L., Szalkovszki, O., Sitzia, T. & Kleijn, D., 25 Jan 2016, FP7 Project Liberation.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Review of grassland habitats and development of distribution maps of heathland, scrub and tundra habitats of EUNIS habitats classification

Schaminee, J. H. J., Chytrý, M., Hennekens, S. M., Janssen, J. A. M., Jimenez-Alfaro, B., Knollová, I., Marceno, L., Mucina, L., Rodwell, J. S. & Tichý, L., 2016, EEA - European Environment Agency. 372 p. (Report EEA/NSV; no. 15/005)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Zandafzetting, standplaats, beheer en botanische kwaliteit van Stroomdalgrasland

Rotthier, S. L. F., Sykora, K. V., Bekisa, B., Ras̆omavic̆ius, V., Makaske, A., Wallinga, J. & Schipper, P., 2016, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 196 p. (Rapport; no. nr. 2016/OBN-200-RI)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

BioScore 2 - Plants & Mammals: background and pre-processing of distribution data

Hennekens, S. M., Hendriks, J. M., Ozinga, W. A., Schaminee, J. H. J. & Santini, L., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 221 p. (WOt-technical report; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Investigation of Desso GrassMaster® as application in hydraulic engineering

van der Steeg, P., Paulissen, M. P. C. P., Roex, E. & Mommer, L., 2015, Deltares. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Is er nog hoop voor de natuur? Een historische economische kijk op de lange termijn ontwikkeling van de biodiversiteit: Westhoflezing, 27 mei 2015 Jan Luiten van Zanden

van den Born, R. J. G. & Schaminee, J. H. J., 31 Dec 2015, Nijmegen: KNNV uitgeverij. 39 p. (Victor Westhoff lezing; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monumenten: Inspiratiebron voor natuur! Eindrapport Commissie van Vollenhoven

Van Vollenhoven, P., Schaminee, J. H. J., van der Zanden, A. & Swanenvleugel, B., 31 Dec 2015, Rijksoverheid. 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WOT-IN infrastructuur: Rapportage 2015

Hennekens, S. M., Boss, M., Schaminee, J. H. J., Weeda, E. J. & Schuiling, C., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-interne notitie; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport

Wiersma, P., Ottens, H. J., Kuiper, M. W., Schlaich, A. E., Klaassen, R. H. G., Vlaanderen, O., Postma, M. & Koks, B. J., 2014, Scheemda: Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. 222 p. (2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie /

Sevink, J., van Delft, S. P. J., Geujen, C., Schouten, M. G. C. & van Tweel-Groot, L., 2014, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

GLB en ecological focus area's : oefenen op Schouwen-Duiveland

Stortelder, A. H. F. & Schaminee, J. H. J., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2507)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid

Braakhekke, W. G., Berendse, F., de Jong, M. J., Kreveld, A. & van Winden, A., 2014, Bureau Stroming. 120 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.27

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hun invloed op het duinlandschap en de kwaliteit van enkele habitats

van Haperen, A. M. M., Kooijman, A. M., Kuiters, A. T., Nijssen, M., van Roon, J. A., Schotsman, N. & Slings, Q. L., 2013, Waternet. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional