Research Output 1992 2020

Filter
Pamphlet
2019

Akkerbouwbedrijven: schaalvergroting en intensivering

Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., 2019, 7 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2017 in Noord-Holland: Melkveehouderij

van der Meulen, H. A. B. & Jager, J. H., 2019, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2017 in Noord-Holland: Akkerbouw

van der Meulen, H. A. B. & van der Meer, R. W., 2019, Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2017 in Noord-Holland: Vollegrondsgroenten

van der Meulen, H. A. B. & Stokkers, R., 2019, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2017 in Noord-Holland: Glastuinbouw

van der Meulen, H. A. B. & Ruijs, M. N. A., 2019, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2017 in Noord-Holland: Bloembollenteelt

van der Meulen, H. A. B. & Stokkers, R., 2019, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw in vogelvlucht

Dolman, M. A. & Jager, J. H., 2019, 10 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen en glyfosaat in de land- en tuinbouw

Smit, A. B., Jager, J. H., van Everdingen, W. H. & van der Meulen, H. A. B., 2019, 7 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Glastuinbouw in cijfers

Jukema, G. D., 2019, 12 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Grondgebondenheid in perspectief

Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., 2019, 4 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Kosten en opbrengsten in de nertsenhouderij; Advies over actualisatie sloopregeling

Jager, J. H. & Baltussen, W. H. M., 2019, 19 p. Wageningen : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Kosten van zwarte braak voor aaltjesbestrijding: Saldoverliezen en bewerkingskosten van zwarte braak bij sanering van Melodogyne soorten

Smit, A. B. & Jager, J. H., 2019, 2 p. Wageningen : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Pelagische vissoorten

Hoekstra, F. F., 2019, 11 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Rond- en platvisindustrie

Hoekstra, F. F., 2019, 15 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ruimtelijke spreiding pulsvisserij binnen 12-mijlszones

Hoekstra, F. F., 2019, 6 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Schaal- en schelpdierindustrie

Hoekstra, F. F., 2019, 11 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Survival of the most sustainable: Verduurzaming van in Nederland geconsumeerd voedsel met The Sustainability Consortium

Boone, J. A. & de Vos, B. I., 2019, 7 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Tongvangsten binnen de 12-mijlzones (2011-2017)

Hoekstra, F. F., 2019, 7 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verbeteropties om de broodketen te verduurzamen

Ponsioen, T., Apr 2019, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verbeteropties om de disposables-ketens te verduurzamen

Helmes, R., Apr 2019, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verbeteropties om de rundvleesketen te verduurzamen

Dolman, M. A., Apr 2019, 3 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verbeteropties om de zuivelketen te verduurzamen

Dolman, M. A., Apr 2019, 3 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verbeteropties om paprika en komkommerketens te verduurzamen

Dolman, M. A., Apr 2019, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verwerking van haring

Hoekstra, F. F., 2019, 10 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Verwerking van Noordzeegarnalen

Hoekstra, F. F., 2019, 8 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland

Hoekstra, F. F., 2019, 13 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2018

Agrarische grondprijzen in de EU in 2016

Silvis, H. & Voskuilen, M., 2018, 5 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Agricultural land prices in the EU in 2016

Silvis, H. & Voskuilen, M., 2018, 5 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2016 in Noord-Holland: Bloembollenteelt

Dolman, M. A. & van der Meulen, H. A. B., 2018, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2016 in Noord-Holland: Glastuinbouw

Dolman, M. A. & van der Meulen, H. A. B., 2018, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2016 in Noord-Holland: Melkveehouderij

Dolman, M. A. & van der Meulen, H. A. B., 2018, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2016 in Noord-Holland: Akkerbouw

Dolman, M. A. & van der Meulen, H. A. B., 2018, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzaamheidsprestaties 2016 in Noord-Holland: Vollegrondsgroenten

Dolman, M. A. & van der Meulen, H. A. B., 2018, 2 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Economische aspecten pulsvisserij

van Oostenbrugge, J. A. E., Mol, A., Klok, A. J., op de Weegh, J. B. M. & Hoekstra, F. F., 2018, 3 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Economics

Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel

Silvis, H., Luesink, H., Reijs, J., de Koeijer, T. & Daatselaar, C., 2018, 2 p. Wageningen : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Grondgebondenheid melkveehouderij op microen macroniveau

Silvis, H. J., 2018, 5 p. Wageningen : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Inzet garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden 2010-2017

van Oostenbrugge, J. A. E., Hamon, K. G. & Mol, A., 2018, 13 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Productiekosten sierteeltextracten: Berekeningen bij Rapport GTB-1387

Buurma, J. S., Jan 2018, 19 p. Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Schaalgrootte en inkomen land- en tuinbouw

van der Meulen, H. A. B., 2018, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Tripsbestrijding in chrysanten met Orius: Ecologisch-economische evaluatie

Buurma, J. S., 2018, 10 p. Den Haag : Wageningen Economic Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2017

Duurzame aardappelteelt

Smit, A. B. & van der Meer, R. W., 2017, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Duurzame Zuivelketen

Reijs, J. W., 2017, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven

Silvis, H. J., van der Meulen, H. A. B. & Voskuilen, M. J., 2017, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Energiemonitor Glastuinbouw

van der Velden, N. J. A., 2017, 2 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

Kuiper, P. P., Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., 2017, 7 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Nederlandse handel in agrarische producten

Ruijs, M. N. A. & Jukema, G. D., 2017, 10 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nederlandse handel in appels

van der Meer, R. W. & Jukema, G. D., 2017, 3 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nederlandse handel in bloembollen

Stokkers, R. & Jukema, G. D., 2017, 4 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nederlandse handel in boomkwekerijproducten

Smit, P. & Jukema, G. D., 2017, 3 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access