Research Output 2002 2019

Filter
Article
2003

Aardbei onkruidvrij door mix van maatregelen : planttijdstip, mechanische bestrijding en tijdstip stro inbrengen bepalen onkruiddruk

van der Schans, D. A., Evenhuis, A. & Wilms, J. A. M., 2003, In : Ekoland. 23, 6, p. 22-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Kalibemesting van zetmeelaardappelen

Wijnholds, K. H., 2003, In : Kennisakker.nl. 2003, 1 juli

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Onkruidbestrijding in de praktijk : een rondvraag naar toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken

Vermeulen, B. & van der Schans, D. A., 2003, In : Ekoland. 23, 4, p. 19

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Sturing opbrengst en onderwatergewicht zetmeelaardappelen door stikstofbemesting

Wijnholds, K. H., 2003, In : Kennisakker.nl. 2003, 1 juli

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2004

Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest

Dekker, H. P. M. & Slabbekoorn, J. J., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 15 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Geïntegreerde vruchtwisselingssystemen op de noordoostelijke zand- en dalgronden

Wijnholds, K. H., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 15 juli

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Nauwkeurig cichorei zaaien loont : zaaibedbereiding en afstelling zaaimachine zijn erg belangrijk

van den Brink, L., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 15 april

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 30 april

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : rode klaver

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : Soedangras

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : spurrie (Spergula arvensis)

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : vlinderbloemigen

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 30 april

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : voederwikke

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : welke groenbemester is de beste keuze?

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters: Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum)

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : winterrogge

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 30 april

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelthandleiding groenbemesters : witte klaver

Timmer, R. D., Korthals, G. W. & Molendijk, L. P. G., 2004, In : Kennisakker.nl. 2004, 1 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Wortelonkruiden onder controle : Alleen rigoureuze maatregelen effectief

van der Schans, D. A., 2004, In : Ekoland. 24, 12, p. 20-21

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
2005

Alternatieven voor ontijdige toediening van dierlijke mest in de akkerbouw

Dekker, P. H. M., van den Berg, W. & Slabbekoorn, J. J., 2005, In : Kennisakker.nl. 2005, 15 maart

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Effect van effectieve micro-organismen (EM) in slachtkuikenmest op suikerbieten

Wijnholds, K. H., 2005, In : Kennisakker.nl. 2005, 15 maart

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen

Bos, D., van der Schans, D. A. & Mosquera Losada, J., 2005, In : Kennisakker.nl. 2005, 15 maart

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Teelhandleiding zomertarwe

van den Brink, L., 2005, In : Kennisakker.nl. 2005, 1 jan

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2006

Bestrijding van duist in wintertarwe

Timmer, R. D., 2006, In : Kennisakker.nl. 2006, 15 april

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Effect van Moddus bij wintertarwerassen

Timmer, R. D., 2006, In : Kennisakker.nl. 2006, 15 juli

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2007

Effecten van een variabele plantafstand bij pootaardappelen

Timmer, R. D. & Wustman, R., 2007, In : Kennisakker.nl. 2007, 15 okt

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Effect van zaad primen en vroeg zaaien op de opbrengst van cichorei

van den Brink, L., 2007, In : Kennisakker.nl. 2007, 15 jan

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Mechanische onkruidbestrijding en nachtvorst

van der Weide, R. Y., Bouma, E. & Wijnholds, K. H., 2007, In : Kennisakker.nl. 2007, 15 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2008

Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei

van den Brink, L., 2008, In : Kennisakker.nl. 2008, 24 nov

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Investering in gps al snel rendabel

Krebbers, H. & van der Schans, D. A., 2008, In : Landbouwmechanisatie. 59, 5, p. 30-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
2009

Middelen afstemmen voorkomt schade

Wijnholds, K. H., Spits, H. G. & van der Weide, R. Y., 2009, In : Akker magazine. 2009, 4, p. 42-43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
2010

Aanpassing stikstofbemestingsadvies zaaiuien

van den Brink, L., Dekker, P. H. M. & van den Berg, W., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 15 nov

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Aanpassing stikstofbemestingsadvies zomertarwe

Timmer, R. D., Dekker, P. H. M. & van den Berg, W., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 15 nov

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen

Wijnholds, K. H., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 17 mei

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Effect van hennep op de populatiedichtheid van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

Wijnholds, K. H., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 4 maart

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Focus ligt niet alleen op kilo's : Interview met Lubbert van den Brink op de Ui&Peen-manifestatie

Dodde, H. & van den Brink, L., 2010, In : Nieuwe oogst / Magazine gewas. 6, 16, p. 10-11

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Kansen alternatieve maïsteelt groeien

Anonymous, Groten, J. A. M. & van Schooten, H. A., 2010, In : Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. 6, 38, p. 18

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Landschapsmaïs kansrijk op klei

Groten, J. A. M., 2010, In : Leeuwarder Courant. 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Loofdoding met sensor levert geld op

Jukema, J. N., 2010, In : Nieuwsbrief Telen met Toekomst. 2010, 32, p. 1

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Maize energy yields hold key to higher methane yields : Interview met Jos Groten

Miller, W. & Groten, J. A. M., 2010, In : The Anglian Farmer. 2010, Fall, p. 5

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Onkruidbestrijders zorgen voor meeste bijeffect CGO's

van den Brink, L., 2010, In : Agrarisch dagblad. 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Optimale plantafstand van TBM-pootgoed

Wijnholds, K. H., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 25 maart

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

135 Citations (Scopus)

Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: current status and future prospects

Meissle, M., Mouron, P., Musa, T., van der Weide, R. Y. & Groten, J. A. M., 2010, In : Journal of Applied Entomology. 134, 5, p. 357-375

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

pesticides
pest control
pests
European Union
arthropod pests

Precisielandbouw stap verder : Interview met Jan Nammen Jukema

Joostema, S. & Jukema, J. N., 2010, In : Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. 6, 28, p. 5

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Precision of a sensor-based variable rate sprayer

Michielsen, J. G. P., van de Zande, J. C., Achten, V. T. J. M., Stallinga, H., van Velde, P., Verwijs, B. R., Kempenaar, C., van der Schans, D. A. & de Boer, J., 2010, In : Aspects of Applied Biology. 99, p. 21-28

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

spray volume
sprayers
sensors (equipment)
spraying
spray deposition

Quickdown meer dan loofdoder alleen

Wijnholds, K. H., 2010, In : Gegrond : nieuwsbrief van Certis Europe B.V. voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. 5, 10, p. 1-2

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Rassenbulletin korrelmais en corn cob mix

Groten, J. A. M., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 6 dec

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Rassenbulletin snijmaïs

Groten, J. A. M., 2010, In : Kennisakker.nl. 2010, 6 dec.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2 Citations (Scopus)

Selection of Origanum vulgare plants for essential oil, carvacrol, total phenols and antioxidant potential

van der Mheen, H. J. C. J., Havkin-Frenkel, D. & van den Berg, W., 2010, In : Israel Journal of Plant Sciences. 58, 3, p. 221-228

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Origanum vulgare
carvacrol
essential oil
phenols
antioxidant

Snijmaïsoogst van PPO-proefvelden afgerond

Groten, J. A. M., 2010, In : Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. 2010, 42, p. 18-18

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Stevigheid en vroegheid hot : Interview met Jos Groten

Stokkermans, P. & Groten, J. A. M., 2010, In : Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij. 6, 23, p. 13

Research output: Contribution to journalArticleProfessional